Mandag 18. april 2016 Innenriks

Kværner hevder de gjorde grundige vurderinger av korrupsjonsmistenkt partner:

Leste aldri kritisk rapport

BETALTE: Røkke-selskapet Kværner betalte 350 millioner kroner til Unaoil. Kjell Inge Røkke var selv involvert i en strid rundt gigantbetalingen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB SCANPIX

RØDE FLAGG: En gransking fant «betydelige røde flagg» hos det nå korrupsjonsmistenke Unaoil. Kværner leste aldri rapportene.

Kværner

– Det ble lagt vekt på å gjøre en grundig vurdering i forbindelse med samarbeidet med Unaoil. Det ble ikke funnet noen røde flagg i forhold til integritet.

Det sa Kværners kommunikasjonssjef Torbjørn Andersen til Klassekampen, etter at det ble kjent at Røkke-selskapet har samarbeidet med det nå korrupsjonsmistenkte selskapet Unaoil.

Nå viser det seg at en selskapsgjennomgang av det Monaco-baserte Unaoil som Kværner gjentatte ganger har vist til i saken, faktisk fant flere røde flagg.

Ingen i Kværner har imidlertid lest rapportene om Unaoil, som i dag beskrives som en «bestikkelses­fabrikk» for vestlige selskaper som ville ha kontrakter i oljerike og korrupsjonsutsatte land.

Kværner-saken:

• Røkke-selskapet Kværner, som i 2011 ble skilt ut av Aker Solutions, har betalt 350 millioner til selskapet Unaoil.

• Avisene The Age og Huffington Post beskriver Unaoil som en «bestikkelsesfabrikk» basert på en stor dokumentlekkasje. Unaoil er nå under etter­forskning.

• The Age har delt lekkede dokumenter med Klassekampen. De viser at Kværner-topper var bekymret for både rettslige og omdømmemessige problemer som følge av samarbeidet med Unaoil.

• Den norske stat har eierinteresser i Kværner, gjennom sitt eierskap i Aker Kværner Holding.

Registrert i skatteparadis

Kværner har betalt 350 millioner kroner til Unaoil for deres tjenester i Kasakhstan, i forbindelse med et milliardprosjekt i Kaspihavet.

Kværner avviser kjennskap til at Unaoil ikke skal ha opptrådt i tråd med lover og regler, og hevder at de har utvist aktsomhet og gjort grundige vurderinger av selskapet.

I en redegjørelse til næringsminister Monica Mæland skriver Kværner at de har lagt vekt på at Unaoils integritet var sertifisert av Trace.

Trace er en amerikansk organisasjon som jobber mot korrupsjon, og som lager selskapsgjennomganger (såkalt due diligence) av selskaper i oljeindustrien.

Trace opplyser til Klassekampen at de nå har trukket tilbake deres sertifisering av Unaoil, og hevder at selskapet bevisst har feilinformert Trace i det som de beskriver som en grundig sertifiseringsprosess. De forteller også at deres undersøkelser avdekket flere forhold ved Unaoil som ga grunn til ekstra aktsomhet.

«Når vi gir ut vår rapport inneholder den et sammendrag som beskriver alle røde flagg. Unaoils rapport hadde fire betydelige røde flagg», skriver Alexandra Wrage, som er stifter av Trace, i en e-post.

Ett av de røde flaggene var at Unaoil er registrert på De britiske jomfruøyene. Et annet rødt flagg var kritiske avisartikler om mulig korrupsjon i Unaoil, opplyser Trace.

Verifiserte sertifikatet

Kværners kommunikasjonsdirektør forteller til Klassekampen at Kværner aldri forsto at det lå en rapport bak de Trace-sertifikatene som Unaoil både i 2007 og i 2010 presenterte for Kværner.

– At Unaoils integritet var sertifisert av Trace International var en av flere faktorer det ble lagt vekt på. Aker Kværner fikk også verifisert sertifikatet direkte fra Trace International i 2007 før avtaleinngåelsen med Unaoil, og mottok ingen rapport, sier Torbjørn Andersen.

– Trace opplyste ikke Aker Kværner om at det eventuelt var noen forbehold eller relevant tilleggsinformasjon knyttet til sertifiseringen, sier han.

I lekkede dokumenter Klassekampen har fått tilgang til kommer det fram at Trace-undersøkelsen var tema på et møte mellom topper i Unaoil og Aker Kværner i 2011, etter at Aker Kværner hadde stanset betalingene til Unaoil.

Under overskriften «Dine bekymringer» skriver Unaoils direktør Cyrus Ahsani i en e-post til Aker-topp Øyvind Eriksen om Kværners bekymringer for at beløpet de skulle betale ikke kunne forsvares.

«Vårt svar var å fokusere på viktigheten av etterlevelse av regelverk, og å forklare prosessen bak Trace-medlemskapet (den grundige kritiske gjennomgangen Trace har gjort», skriver Ahsani i e-posten, der han også ramser opp i detalj hva undersøkelsen inneholder.

Trace kritiske til Kværner

Trace mener at Kværner må ha visst at det lå en undersøkelse bak sertifiseringen av Unaoil.

– Kan dere bekrefte at dere ikke opplyste Kværner om rapporten eller de røde flaggene da de tok kontakt med dere?

«Nei, det kan vi definitivt ikke bekrefte», skriver kommunikasjonsdirektør i Trace, Virna di Palma, i en e-post.

«Hvis et selskap kontakter oss angående en sertifisering, oppfordrer vi dem alltid til å gå gjennom den underliggende rapporten, nettopp for at de skal sette seg inn i hva vi har avdekket i vår undersøkelse», skriver hun.

Hun mener uansett at Kværner burde ha forstått at det fantes en rapport.

«Det virker åpenbart at det ligger en rapport bak sertifiseringen», skriver di Palma.

«Et sertifikat i seg selv er ikke nok, et selskap kan ikke overlate hele sin prosedyre for etterlevelse av regelverk til andre. Trace-sertifiserte due diligence-rapporter er bare én del av et robust due diligence program, men bare for selskaper som rent faktisk leser rapportene», skriver hun.

emiliee@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 25. april 2016 kl. 13.50