Mandag 2. mai 2016 Fokus

En by med flere biler er ikke bra for noen – ikke engang bilistene.

Lufta er for alle

I disse dager sitter Oslo og Akershus i tøffe forhandlinger om hva bompengene våre skal gå til. Begge fylker sitter med en lang ønskeliste over prosjekter som trenger penger. Høyre i Akershus ønsker seg først og fremst større motorvei langs E18 i «vestkorridoren» – altså fra Asker og Bærum til Oslo. Hvis den blir prioritert, vil det ta lang tid å bygge ut tog- og banetilbudet i kommunen.

Ifølge vegvesenet vil den planlagte E18-utbyggingen, med mange nye kjørefelt til biler, føre til kraftig vekst i trafikken inn til byen. Hva skal da skje med luftkvaliteten vår? Flere filer gir flere biler, og flere biler betyr både mer lokalforurensing og økte klimagassutslipp. Nettopp det motsatte av det alle vil – både på Stortinget, i Oslo bystyre og i Akershus.

Det er lett å forstå dem som pendler til Oslo og ønsker seg mindre kø inn til byen. Men det er en misforståelse at større vei løser problemene. Transportforskere både på NTNU, NBMU og Transportøkonomisk institutt er samstemte: E18-utbyggingen bør skrotes. Oslo har ikke plass til å ta trafikkveksten og flere biler. I stedet må vi gi folk gode alternativer til bilen. Det er kanskje ikke så ulogisk når man tenker på det: en av de minst effektive måtene å transportere folk på, er å kjøre i hver vår bil med fire ledige seter. Det er slik de fleste som kommer i rushet inn til Oslo kjører.

E18 legger altså til rette for mer forurensning og mer kø, kork og kaos i framtida. Akershus har lenge argumentert for at ny E18 er viktig for å gi bedre plass til bussen, men i forrige uke forklarte Ruter og Jernbaneverket at denne motorveien slett ikke er nødvendig for å slippe bussen til. Deres anbefaling var klar: sats på kollektivprosjektene. Kapasiteten i sentrumstunellen gjennom byen er allerede overbelastet. Skal en bruke kollektiv som unnskyldning skylder vi dem å høre hva de faktisk sier.

Det er avgjørende at vi har en faktabasert debatt om hvilke prosjekter vi bør satse på i Oslo og Akershus. E18 er nemlig ikke bare det minst miljøvennlige prosjektet på ønskelista, det er det soleklart dyreste. Det er beregnet til å koste 40 milliarder. For samme pris som for denne pendlerveien fra Asker og Bærum, kan vi bygge sentrumstunell i Oslo, bygge ut Fornebubanen, få trikk på Ring 2 og bygge ekspressykkelveier inn til byen. Dersom E18 skulle bli prioritert, betyr det utsettelse av viktige kollektivprosjekter. Det er nemlig ikke nok penger til alt samtidig.

Økt forurensning er det viktigste argumentet mot E18, men det er ikke det eneste. Veien er også svært uklok i et økonomisk perspektiv. E18 er beregnet til å være svært ulønnsomt: for hver krone vi investerer, vil 30–40 øre gå tapt i negativ samfunnsnytte, ifølge Nasjonal transportplan. Ifølge beregningene er kollektivprosjektene rundt storbyene kraftig i pluss.

Også for bilistene vil også ny E18 være den soleklart dyreste løsningen. Høyre i Akershus legger opp til to egne bommer på nye E18, som vil gjøre det langt dyrere å komme inn til Oslo, dette kommer i tillegg til eksisterende bommer.

Men først og fremst handler dette om hva slags framtid vi vil legge til rette for i byen vår, for samfunnet vårt. Dersom vi nok en gang velger å løse trafikkorken med å legge til rette for flere biler, har vi valgt bilismen over både helsa og framtida til barna våre. Når en tenker på barn, får en andre perspektiver. Det er de som blir nødt til å vokse opp i dårlig luft, og med konsekvensene av våre klimagassutslipp. Da er mer vei ikke veien mot fremtiden, det er på tide å snu.

shoaib.m.s@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 18. mai 2016 kl. 10.08