Onsdag 4. mai 2016 Lederen

Syria-krigen

• Den norske regjeringen har fått støtte fra et flertall i Stortinget for å stille norske soldater til rådighet for militær opptrening av syriske kampgrupper i regi av den amerikanske militæroperasjonen Operation Inherent Resolve (OIR). Norge skal sende en spesialstyrke på 60 mann som skal gi militær støtte til syriske grupper som kjemper mot IS. Dette er en folkerettslig svært tvilsom operasjon. FNs sikkerhetsråds resolusjon 2249 fra 20. november 2015 sier at IS representerer en global trussel, men den autoriserer ikke i seg selv militær maktbruk. Det norske engasjementet i Irak har vært hjemlet i samtykke fra irakiske myndigheter, men så vidt vi vet, foreligger ikke noe slikt fra syriske myndigheter i Damaskus.

• Etter USAs angrep på Afghanistan har folkeretten blitt tøyet ved at det er gitt en slags aksept for inngrep på et annet lands territorium mot en ikke-statlig aktør (les al-Qa’ida), hvis det er godt begrunnet at staten (les Taliban-regimet i Afghanistan) selv ikke er villig til å bekjempe terrorister som utgjør en trussel mot andre land (les USA). Likevel er det vanskelig å påberope seg denne tolkningen i tilfellet Syria ettersom det ikke hersker noen tvil om at Assad-regimet – landets legitime myndighet ifølge folkeretten – bekjemper IS med alle tilgjengelige midler. Syria har også bedt Russland om militær bistand og er villig til å samarbeide med alle land i kampen mot terror.

• Det åpenbare folkerettslige hullet i argumentasjonen for det amerikanske nærværet i Syria er det faktum at det ikke er gjort noe virkelig forsøk på å samordne de militære aksjonene med regjeringen i Damaskus. Hadde det skjedd, ville militæroperasjonene hatt folkerettslig legitimitet. Nå representerer den i stedet et brudd med folkeretten, fordi USA – med støtte fra Norge – engasjerer seg militært i et land som selv bekjemper den terroristiske trusselen, uten samtykke fra landets myndigheter. Slik Cecilie Hellestveit påpeker i Klassekampen i dag, er sjansen stor for at man i stedet gir militær trening til grupper som først og fremst kjemper mot Syrias myndigheter; en statsmakt som er en avgjørende forutsetning for å bekjempe IS.

Artikkelen er oppdatert: 18. mai 2016 kl. 10.48