Mandag 9. mai 2016 Kultur og medier

• 51 aviser i Amedia har opplagsvekst • Konsernsjef Stokstad tror brukerbetaling er løsningen

Tror på brukerbetaling

Lysere tider: Amedias konsernsjef Are Stokstad gleder seg over økning i digitale abonnenter. – Vi har blikket festet på brukerbetaling, sier Stokstad.

Amedias konsernsjef Are Stokstad er overbevist om at det er brukerbetaling og ikke nettannonser som vil redde journalistikken i framtida.

Medier

Det har vært et begivenhetsrikt halvår for Amedias toppsjef. På tampen av fjoråret ble toppledelsen og administrasjonen samlokalisert i nye lokaler i Akersgata i Oslo. I februar ble det kjent at den filantropiske DNB Sparebankstiftelsen kjøpte hele konsernet fra Telenor og LO for 395 millioner kroner.

Onsdag i forrige uke ble nok en merkedag i Amedias historie, da eierskiftet formelt ble gjennomført og et nytt styre oppnevnt.

Og nå ser det lysere ut også for økonomien i konsernet, skal vi tro Are Stokstad.

– Per i dag er det 51 aviser som rapporterer om vekst i antall betalende abonnenter. Inntektene fra brukerbetaling øker jevnt og trutt. Og frafallet, det vil si andelen av abonnenter som velger å ikke fortsette, har aldri vært lavere. Det betyr at vi er foran skjema med å innfri målet vårt om at vi skal ha like store abonnementsinntekter i 2020 som vi hadde i 2014, sier Stokstad.

Amedia:

• Amedia er landets største mediekonsern for lokalaviser, med 62 mediehus over hele landet.

• Amedia er nå eid av en ideell stiftelse, etter at DNB Sparebankstiftelsen kjøpte ut de forrige eierne Telenor, LO og Fritt Ord for 395 millioner kroner.

• Onsdag i forrige uke ble transaksjonen formelt gjennomført og aksjene overført til den nye Amedia-stiftelsen.

• Samtidig ble nytt styre oppnevnt, med blant andre tidligere Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd og tidligere NRK-sjef John G. Bernander.

Ligger foran skjema

I fjor ble Amedias nettbaserte innloggings- og betalingsløsning Aid fullført for samtlige 62 mediehus, med Bergensavisen som sistemann ut. Konsernsjef Stokstad får stjerner i blikket når han snakker om opplagsrapportene som nå strømmer inn til hovedkontoret. Over 410.000 brukere har til nå tatt i bruk Aid, og 200.000 er innom daglig.

I strategiplanen har Amedia satt seg som mål at abonnementsinntektene skal være på samme nivå i 2020 som i 2014, det vil si 1,4 milliarder kroner.

– Vi ligger allerede foran skjema for å nå dette målet. Først nå begynner vi å få såpass mye historiske data at vi kan måle utviklingen over litt tid. Blant annet ser vi at frafallsprosenten er lavere enn på veldig lenge. Opp mot minst 70 prosent av våre abonnenter blir med videre på etablerte prispunkter etter at kampanjeperioden deres er over. Det er svært oppløftende tall med tanke mulighetene for å finansiere journalistikken framover, sier Stokstad.

Også nedskjæringene på en halv milliard kroner som ble vedtatt i 2014 har gitt Amedia et kjærkomment pusterom. I fjor fikk kuttene tilnærmet full effekt på årsregnskapet. Det viste et overskudd før skatt på 266 millioner kroner, av en omsetning på 4,1 milliarder. Dette, i kombinasjon med opplagsvekst for første gang på 15 år, får Stokstad til å se lys i enden av tunnelen.

– Er dere over den verste kneika nå?

– Jeg tror det er livsfarlig å tenke at vi har kommet over noen kneik. Jeg vil heller si at vi har skaffet oss litt mer flyhøyde, og at det gir oss økt handlingsrom.

– Schibsted, TV 2 og andre mediekonsern er i gang med nye runder med kutt. Hva med dere?

– Nei, vi har ingen planer om tilsvarende kostnadsprogrammer som vi gjennomførte i 2014. Akkurat nå er jeg veldig glad for at vi har lagt det bak oss og slipper å kjøre nye tunge prosesser mot redaksjonene og kutte stort i antall årsverk. Men vi jobber selvsagt fortsatt målbevisst og kontinuerlig for å forbedre oss på alle områder.

Tror på brukerbetaling

Spørsmålet som konsernsjefen ikke gir noe svar på, er hvor store inntekter Amedia i dag får fra digitale abonnenter. Dette er tall som konsernet ikke oppgir i sin årsrapport. Et annet spørsmål er hvor mye de nye abonnentene faktisk er villige til å betale for innholdsproduktet, eller hvor mange av disse som vil bli godkjent som tellende opplag etter regelverket til Norsk Opplagskontroll.

De fleste av Amedias aviser har fast kampanjetilbud på såkalt komplettabonnement, det vil si både papiravis og digitalavis. Prisen varierer også stort, fra 49 til 99 kroner for full digital tilgang i åtte uker, eller 99 kroner for komplettabonnement i fire uker. Etter kampanjeperioden øker prisen. For seksdagersavisa Fredriksstad Blad koster komplettabonnement 372 kroner i måneden, for tredagersavisa Hardanger Folkeblad 172 kroner i uka.

Amedia-sjefen føler seg uansett trygg på at det er brukerbetaling som er veien for å finansiere lokalavisjournalistikk også i framtida.

– Den største inntektskilden for mediebransjen er og blir brukerinntekter. Mye av debatten i mediebransjen har vært preget av at man tror reklameinntekter på nett ville finansiere journalistikken i framtida. I stedet skulle jeg ønske at mediebransjen begynte å revitalisere den journalistiske innholdsdebatten. og vri fokuset mer over på hvilke fantastiske muligheter som finnes innen digital journalistikk. Vi ser blant annet fra våre egne mediehus at det er folk som er nærmere 60 år som har fått en ny renessanse, fordi de kan dette med å formidle en god historie og skjønner hva som er dramaturgien i et lokalsamfunn.

Nedgang i digitalannonser

Onsdag neste uke samles mediebransjen på Mediedagene i Bergen. Dit skal også Are Stokstad, for å snakke om Amedias framtidsutsikter på årsmøtet til Mediebedriftenes Landsforening. Mye av det faglige programmet under Mediedagene er ellers viet til utviklingen i det digitale annonsemarkedet, og kretser rundt det store spørsmålet om hvordan norske mediehus skal klare å holde tritt med Google og Facebook. I år tror norske reklamebyråer at disse to aktørene alene vil omsette for 4 milliarder kroner i Norge, samtidig som den tradisjonelle avisreklamen fortsetter å falle.

Men Stokstad tror ikke diskusjonen om såkalte automatiserte og målgruppestyrte reklamekjøp på nett er den ene store løsningen på mediebransjens inntektsproblemer. De siste tallene for digital annonseomsetning i Amedia er i så måte urovekkende.

– For noen år siden trodde alle i bransjen at de digitale annonseinntektene ville vokse inn i himmelen. Men i likhet med andre mediekonsern ser vi at denne vekstkurven har flatet ut. Hittil i år har vi faktisk hatt en nedgang, sier Stokstad.

– Tror du ikke norske mediehus kan ta opp kampen med Facebook hvis de går sammen?

– Jeg tror tilnærmingen til dette er helt feil. Vi kommer aldri til å ta igjen Facebook i reklameomsetning, men må skape noe som har egenverdi og som virker berikende for våre brukere og annonsører. Amedia er heller ikke store nok til å utvikle våre egne teknologiske løsninger i konkurranse med de store. På dette området er vi avhengig av å samarbeide med andre og kjøpe hyllevare framfor å utvikle våre egne løsninger.

– Vi vil heller bruke de store pengene på journalistikk og innhold. Men selvsagt vil vi også gjøre det vi kan for å få vår andel av dette annonsemarkedet.

– Hva med utviklingen av en felles portal for norske mediehus, som det har vært skrevet mye om?

– Jeg tror ikke noe på at det skal komme en eller annen finurlig app som skal konkurrere i et globalt marked hvor pengene skal gå til journalistikk. Det kommer ikke til å skje. Derfor har vi blikket festet på brukerbetalingssiden. Og så skal vi selvsagt ha ambisjoner for å jobbe med programmatic-salg av annonser og alt det andre. Men vi må ikke la det komme i veien for kjernen av vårt samfunnsoppdrag.

– Det skrives mye om at Amedia og Schibsted vil forsøke å samarbeide på teknologisiden om utveksling av brukerdata og digitale annonseløsninger?

– Sett fra vår side så foregår det ingen formell prosess om samarbeid på dette området. Schibsted har valgt App Nexus som sin plattform for programmatisk annonsekjøp. Vi kommer til å vurdere om vi vil benyttet deres løsning på samme måte som vi vurderer andre tilbydere. Men det er selve journalistikken som er gullet vårt, og det er gjennom godt innhold vi skal sikre oss store inntekter fremover, sier Are Stokstad.

jonas.braekke@klassekampen.no