Lørdag 21. mai 2016 Kultur og medier

• Posten vil likevel fortsette å dele ut aviser på lørdager • Anbudskonkurransen avgjøres 1. juli

Kjemper om lørdagsavisa

Avisa skal fram: Posten deltar i regjeringens anbudskonkurranse om levering av lørdagsaviser i grisgrendte strøk, som her i Nusvåg i Finnmark. Foto: anniken c. mohr

I mars sluttet Posten med å levere post på lørdager. Nå konkurrerer selskapet om å få dele ut lørdags­aviser i grisgrendte strøk.

Medier

For mediehus som fortsatt tror på en framtid for papir­avisa, er distribusjonen ut til abonnentene blitt selve akilleshælen. Det vakte derfor stor bekymring i landets lokalaviser da det ble klart at Posten ikke bare ville kutte ut ordinær post på lørdager, men også aviser.

Nå viser det seg at Posten likevel vil fortsette å dele ut lørdagsaviser.

– Vi har lagt inn et pristilbud til staten for å levere lørdagsaviser på forretningsmessige vilkår i de områdene hvor avisene ikke har distribusjon fra før, bekrefter Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme.

De siste årene har Posten registrert en kraftig nedgang i volumet av post på lørdager, med tilsvarende fall i lønnsomheten.

En statlig finansiert avisløsning på lørdager er noe helt annet, forklarer Gjølme.

– Når staten nå har lagt ut dette anbudet, er det helt naturlig at Posten deltar.

Lørdagsavis på anbud:

• Samferdselsdepartementet har lyst ut en anbudskonkurranse for utdeling av lørdagsaviser.

• Da fristen utløp 27. april, var Posten og logistikkselskapet Kvikkas alene om å ha levert inn tilbud.

• Avtalen gjelder for områder med spredt bosetting og hvor det ikke er avisbudnett fra før.

Kvikkas mot Posten

Det var opposisjonen på Stortinget som krevde at regjeringen måtte sørge for at alle husstander i Distrikts-Norge fortsatt skal få lørdagsavis levert i postkassa. Etter at Posten sluttet med ordinær lørdagsdistribusjon i mars, har budene fortsatt å gå med avisene på lørdager som en midlertidig løsning.

Fristen for å melde seg på Samferdselsdepartementets anbudskonkurranse for distribusjon av lørdagsaviser gikk ut 27. april.

Da var det kun Posten som hadde levert inn tilbud i tillegg til et mindre logistikkselskap med base i Ålesund.

– Vi er logistikkpartner for svært mange virksomheter over hele landet, både offentlig og privat. Vi sitter ikke på noe infrastruktur, men baserer oss på avtaler med underleverandører, forteller daglig leder Stig Kleive i logistikkselskapet Kvikkas.

– Er du overrasket over at Posten også har levert inn et tilbud?

– Ja, først ber de jo Samferdselsdepartementet om å få slippe å levere ut post på lørdager. I neste omgang sier de at de vil likevel. Det synes vi er litt vanskelig å forstå. Men vi konkurrerer mot alle, og denne gangen er det mot Posten. Vår styrke er at vi er en privat aktør som vil slåss for å levere et best mulig tilbud til sluttkunde, og som ikke har noe ønske om å bygge ned tjenesten, sier Kleive.

– Det blir Davids kamp mot Goliat?

– Ja, hehe, men alle vet jo hvordan den kampen endte.

Ikke lønnsomt

Området som er omfattet av anbudskonkurransen dekker om lag 15 prosent av landet, i områder med spredt bosetting. Anbudsdokumentene til Posten og Kvikkas er unntatt offentlighet inntil konkurransen er avgjort, så foreløpig er det vanskelig å anslå utgiftene staten vil sitte igjen med.

Posten har tidligere vurdert sine kostnader for å levere ut lørdagsaviser til et sted mellom 50 og 120 millioner kroner årlig, avhengig av dekningsgraden.

Distribusjonsselskapet Helthjem Mediapost er eid av Schibsted og Amedia. Strategien deres er å benytte avisenes landsdekkende distribusjonsnett for andre tjenester, som levering av småpakker, bøker og frokost på døra. Helthjem deltok i de innledende rundene med Samferdselsdepartementet, men lot være å gi et tilbud.

– Helthjem dekker 85 prosent av Norges husstander i dag. Vi gjorde noen beregninger med tanke på å utvide til de resterende 15 prosent av landet, men kom fram til at det ikke ville være lønnsomt. Det er svært vanskelig å få til lønnsomhet når husstandene ligger så spredt som i dette tilfellet, sier administrerende direktør Per Iversen.

Han mener Posten har et klart fortrinn i anbudskonkurransen fordi det allerede har et distribusjonsapparat på plass i områdene som skal dekkes.

Landslaget for lokalaviser advarte i fjor mot konsekvensene hvis lørdagsdistribusjonen av aviser skulle forsvinne.

Generalsekretær Rune Hetland vil vente med å feire til han har sett det endelige resultatet av anbudskonkurransen.

– Men foreløpig framstår dette som positivt. Vi må forutsette at den som vinner anbudskonkurransen leverer innenfor rammene som departementet har skissert, slik at distribusjonen av lørdagsaviser blir minst like god som i dag, sier han.

jonas.braekke@klassekampen.no

Elisabeth Gjølme