Onsdag 8. juni 2016 Innenriks

LO kritiserer regjeringen for hastebehandling av finanstilsynssaken:

LO krever utsettelse

BER JONAS SNU: LO leder Gerd Kristiansen ber Jonas Gahr Støre og de andre stortingspartiene om å utsette behandlingen av overføringen av tilsynet med finansnæringen til EUs tilsynsorganer. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Stopp en hal: LO har sendt brev til stortingspartiene og krever utsettelse av den omstridte saken om at EU skal overta finanstilsyn i Norge.

EU

13. juni bestemmer Stortinget om tilsynet av finansnæringen skal underlegges EUs finanstilsyn.

Ettersom dette er en suverenitetsavgjørelse, kreves det tre firedels flertall for at forslaget skal vedtas. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har sagt at de vil stemme nei. Det utgjør 27 av de nødvendige 43 stortingsrepresentantene som er nødvendig for å stanse forslaget. I tillegg har enkeltrepresentanter fra Venstre og Frp sagt at de vil stemme mot dersom de får mulighet til det fra sine stortingsgrupper.

EUs felles finanstilsyn:

• Stortinget skal den 13. juni stemme over et forslag som i praksis innebærer å overføre myndighet over norsk finanssektor til EU.

• Norge skal underlegges EUs finanstilsyn for henholdsvis bank, forsikring og pensjon, verdipapirhandel og systemrisiko, gjennom en modell der EU-vedtak kopieres av Eftas overvåkingsorgan Esa.

• LO har nå sendt et brev til stortingspartiene der de ber om utsatt behandling av saken.

Må utredes grundigere

Nå hiver LO seg inn i debatten og har sendt et brev til alle stortingspartiene der de ber om utsatt behandling.

– Dette kjøret er preget av hastverk. Dette er en stor sak, og det krever mye jobb. Her bør regjeringen ta seg tid, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Klassekampen.

I brevet til de parlamentariske lederne skriver LO at det er to hensyn som gjør denne saken så viktig: EØS-avtalens store betydning for Norge, og finanssektorens spesielle karakter. LO peker på et «åpenbart behov for bedre drøfting av mulige konsekvenser».

Senterpartiet har på Stortinget protestert mot den raske saksgangen i saken, og bedt om utsettelse. Nå får de altså tung støtte fra LO.

Ønsker kompetanse

– Når vi ser hvor viktig denne saken er, føler jeg det er viktig at vi presser på for en utsettelse, sier Kristiansen.

I brevet tar LO også til orde for at det etableres et «kompetansemiljø som i forlengelsen av avfattende EU-forskning analyserer framtidsbildet for EØS-avtalens betydning for relevante områder».

– Det trengs bedre analyser, og vi bør få på plass et miljø for dette, sier Kristiansen.

– Har LO tatt stilling til om Norge bør tilslutte seg EUs finanstilsyn?

– I denne omgangen er det saksgangen vi tar opp, men i forbindelse med finanskriseutvalget la vi stor vekt på betydningen av vertslandsregulering av finans. Vi har i dag et finanstilsyn som står seg godt i dette landet, så hvorfor skal vi underlegge oss et annet?

Vil utnytte EØS-rommet

– Ditt eget parti, Ap, har en nøkkelrolle i denne saken. Hva bør de gjøre?

– Jeg har ikke diskutert dette med Arbeiderpartiet, så det er noe du må spørre partiledelsen om.

LO skriver i brevet at de ønsker å utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen i større grad, og ser ikke at denne saken bærer preg av at stortingspartiene har en vilje til å gjøre dette.

De siste årene har kritikken mot EØS-avtalen vokst kraftig i LOs egne rekker, og formuleringer i brevet kan tyde på at landets største fagforening nå frykter at motstanden mot hele avtalen kan tilta dersom Norge igjen implementerer upopulær politikk fra Brussel.

«Den offentlige debatt preges av generell EØS-skepsis (...)», står det i brevet signet LO-leder Gerd Kristiansen.

palh@klassekampen.no