Tirsdag 14. juni 2016 Innenriks

• Holder antallsberegningen hemmelig • Står fast på at Norge må kjøpe 52 fly

Skjuler F35-analysene

SKJULT: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under lanseringa av det første norske kampflyet av typen F-35. Nå forsøker de to å spikre fast beslutningen om å kjøpe 52 av flyene, samtidig som de holder antallsberegningen hemmelig. Foto: Laura Buckman, NTB scanpix

SKJULT: Forsvaret må gjennom dype kutt for å få råd til nye kampfly. Samtidig er begrunnelsen for at Norge trenger nettopp 52 jagerfly holdt hemmelig.

Når Ine Eriksen Søreide på fredag legger fram Langtidsplanen for Forsvaret, vil hun ifølge en rekke kilder forsøke å få til en endelig beslutning om norgeshistoriens største offentlige investering.

Langtidsplanen vil trolig inneholde et forslag om å låse Norge til å kjøpe 52 amerikanske kampfly av typen F-35.

Kampflykjøpet:

• Norge har besluttet å kjøpe inntil 52 amerikanske kampfly av typen F-35.

• Forsvarsdepartementet har beregnet at anskaffelsen av flyene vil komme på 69,7 milliarder 2016-kroner, mens de totale levetidskostandene (inkludert anskaffelsen) vil bli på 261,3 milliarder 2016-kroner.

• Forsvarsdepartementet har lagt en gjennomsnittlig dollarkurs på 6,47 til grunn for utregningen. Med dagens kurs ligger derfor både anskaffelsen og de estimerte levetidskostnadene an til å bli langt høyere.

Holder beregningene skjult

Når Stortinget nå skal ta stilling til den enorme investeringen, er de fleste representantene uten tilgang til noen av de aller mest sentrale dokumentene i saken:

Forsvarsdepartementet hemmeligholder nemlig begrunnelsen for antallet fly.

Regnestykket som ligger bak konklusjonen om 52 kampfly står i den såkalte antallsanalysen. Dokumentet ble først laget i 2006 og oppdatert seinest i fjor.

I den siste versjonen er konklusjonen ifølge Forsvarsdepartementet at Norge trenger «minst 52» fly. Begrunnelsen for antallet fly er likevel holdt hemmelig, og offentligheten har ikke innsyn i beregningene.

Forsøker å låse beslutning

Bare representantene i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har tilgang på dokumentene dersom de spør om det.

Like før helga vedtok det danske folketinget å kjøpe 27 jagerfly av typen F-35. Fem av flyene skal brukes til trening i Fort Worth i Texas. 22 skal være operative i Danmark.

Samtidig forsøker regjeringen etter det Klassekampen erfarer å låse beslutningen om kjøp av 52 fly.

48 av dem skal være operative i Norge, over det dobbelte av den planlagte danske kampflyflåten. Til nå har Stortinget godkjent kjøp av 28 jagerfly.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at regjeringen fjerner formuleringen «inntil 52» fly og ganske enkelt slår fast tallet 52.

Klassekampen erfarer at denne endringen lå inne i et utkast til langtidsplanen, men har ikke fått bekreftet innholdet i det endelige dokumentet.

Frykter dype kutt i hæren

Antallsberegningen er blant annet basert på Natos krav til pilotenes flytimer og to ulike beredskapsnivåer i Norge.

I tillegg skal luftforsvaret være i stand til å levere en kontingent til Nato-operasjoner i utlandet.

Kostnadene ved flykjøpet er samtidig så store at resten av Forsvaret trolig må gjennomføre dype økonomiske kutt.

I Hæren er det frykt for at det i langtidsplanen vil ligge en «utredning av landmakten» og at denne utredningen i realiteten er forberedelser av nedskjæringer i hærens avdelinger i Nord-Norge.

Hæren har allerede opplevd kutt den siste tida. Blant annet mister brigaden i Nord-Norge helikopterstøtte når 331-skvadronen reduseres og flyttes til Rygge.

magnusl@klassekampen.no

siment@klassekampen.no

Vil ha «minst 52» kampfly

Klassekampen har bedt om å få lese antallsberegningen som slår fast at Norge trenger 52 F-35 kampfly. Kommunikasjonssjef Endre Lunde i kampflyprogrammet viser til at beregningen er gradert.

– Hvordan lages denne beregningen?

– Analysen legger til grunn tre oppgavesett: Flyene skal kunne løse nasjonale oppgaver i høyintensiv strid, de skal kunne løse flere oppdrag samtidig over noe tid i en krise, og de skal kunne drive trening og utdanning sammen med nasjonal beredskap i fredstid. Kampflyvåpenet må til enhver tid være stor nok til å dekke det mest krevende av disse oppdragene, sier Lunde.

Han beskriver «nasjonale oppgaver i høyintensiv krig» som forsvaret av Norge og sier beregningen slår fast at det kreves «minst 52 fly» til dette.

– Minstekravet er 52, og ikke «inntil 52», slik ambisjonen for det norske flykjøpet er beskrevet i den forrige langtidsplanen?

– Det er viktig å understreke at ambisjonen for flykjøpet ikke er et antall fly, men et sett med oppgaver som skal løses. Stortinget har vedtatt denne ambisjonen, og har også sluttet seg til en anskaffelse av inntil 52 fly for å løse disse oppgavene. Antallsberegningen er en ren faglig vurdering av hva det vil kreve å fylle denne ambisjonen og har derfor aldri brukt noe begrep om «inntil». For å fylle det nåværende behovet og det Stortinget har vedtatt, så er det 52 kampfly som er det nødvendige antallet.

– Om man går ned på dette antallet, så må Stortinget også senke ambisjonsnivået for hvilke oppgaver flyene skal kunne løse?

– Da øker risikoen betydelig for at vi ikke kan gjøre det som er nødvendig for å forsvare Norge.