Tirsdag 14. juni 2016

Eriksen Søreide lover forsvarsinvesteringer

Brussel (NTB-Anne Marte Vestbakke): Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lover en «betydelig og substansiell» økning i forsvarsbudsjettet. Men Norge innfrir uansett ikke NATO-målet med det første.

Eriksen Søreide legger fredag fram langtidsplanen for Forsvaret. Hun har lovet at forsvarssektoren skal både styrkes og fornyes, og snakker om «en betydelig og substansiell budsjettøkning i det korte perspektivet.»
– Og ikke minst at vi fortsetter å øke budsjettnivået og øke investeringene, sier hun om planene på sikt.
– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å være en troverdig, god, og solid alliert, er at vi investerer i ting som også kommer alliansen til gode, fremholder hun overfor norsk presse på møte i NATO.
I dag bruker Norge rundt 1,5 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. På kort sikt kommer uansett ikke det tallet opp på NATO-målet om 2 prosent.
– På umiddelbar, kort sikt gjør det ikke det. Men det som ligger i våre planer, betyr at vi kommer til å bevege oss oppover, sier Søreide og påpeker at utviklingen også er knyttet til BNP-veksten. (©NTB)