Lørdag 25. juni 2016 Kultur og medier

Fagmiljøet stiller seg sterkt kritisk til reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet i Oslo:

Får refs for ny byplan

Stor plan: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la i går fram planene for nytt regjeringskvartal i Oslo.begge FOTO: Heiko Junge, NTB scanpix

Planen for det nye regjeringskvartalet vekker sterke reaksjoner. – Arkitektene reduseres til konditorer som skal pynte en ferdig kake, sier lederen for Oslo Arkitekt­forening.

arkitektur

I går formiddag la Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Statsbygg fram forslaget til reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Planen legger føringene for blant annet hvor høyt regjeringslokalene skal rage, hvor tett byggene skal ligge, hvordan sikkerheten skal ivaretas og hvordan kvartalet skal forholde seg til byrommet rundt.

Urbaniseringsprofessor ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, er ikke imponert over det han mener er en altfor styrende plan.

– Reguleringsplanen er svært detaljert. Statsbygg har valgt å legge svært detaljerte føringer for plan- og designkonkurransen som kommer. Etter min mening er dette både unødvendig og dumt, sier han.

Innholdsmessig mener han forslaget er i tråd med tidligere forslag, men med få overraskelser. Høyblokka bevares og får et påbygg på toppen som skal huse Statsministerens kontor, noe flere av de Klassekampen har vært i kontakt med er positive til.

Y-blokka, som prydes av to store kunstverk av Pablo Picasso, er imidlertid fjernet, slik regjeringen allerede har vedtatt. Det vekker motstand fra riksantikvaren, byantikvaren, arkitekter, akademikere og politikere.

Nytt regjerings­kvartal:

• Regjeringen har bestemt at regjeringskvartalet i Oslo skal bygges opp igjen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

• I går la kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fram forslag til ny reguleringsplan.

• Planforslaget åpner for til sammen 90.000 kvadratmeter nybygg over bakken i tillegg til de 26.000 kvadratmeterne som skal bevares. ©NTB

Kuppet prosjektet

Ellefsen gjetter at planforslaget blir dårlig tatt imot av mange arkitekter, antikvarer og byplanleggere på grunn av alle føringene som er lagt.

– Jeg tror fagmiljøet er skuffet. Man burde ha laget en mye grovere plan med større frihet til arkitektene. Dette forslaget synes å gi lite rom for skaperkraft, og mange vil nok sitte igjen med en følelse av at Statsbygg og konsulentene deres har kuppet hele prosjektet.

Leder for Oslo Arkitektforening, Caroline Støvring, deler Ellefsens oppfatning. Ifølge henne er forslaget altfor detaljert og mange diskusjoner ikke godt nok belyst.

– Dette er et veldig dårlig utgangspunkt for en arkitektkonkurranse. Arkitektene blir i prinsippet bedt om å være konditorer og pynte en ferdig kake og designe fasader, sier hun.

Fortsatt kamp om Y-blokka

Debattene om det nye regjeringskvartalet har vært mange og holdt høy temperatur det siste året. Ellefsen mener det er mangelen på frihet som vil bli den neste store diskusjonen.

– Ved siden av den vedvarende diskusjonen om Y-blokka, selvfølgelig.

Selv om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har stått fjellstøtt på at Y-blokka ikke skal bevares, har ikke alle gitt opp av den grunn.

– Det ble besluttet veldig tidlig at Y-blokka ikke skulle bevares. Men det har skjedd mye siden den gang. For eksempel skal Ring 1 senkes, sier hun.

I forslaget til departementet og Statsbygg er Y-blokka revet, mens et nytt bygg er lagt delvis oppå plassen hvor den omstridte bygningen ligger i dag. Både Ellefsen og Støvring mener at det ville være plass til Y-blokka i det nye forslaget.

– Hvorfor de fremdeles velger å utelukke Y-blokka i den videre prosessen, forstår jeg ikke. Det kan virke som om det har gått ære i det eller at det er et forsøk på å vise handlekraft, sier Støvring.

Hun var til stede på pressekonferansen der planen ble presentert, og hun reagerer på at prosessen presenteres som åpen og inkluderende.

– Det opplever jeg i liten grad at det har vært. Det virker ikke som om Statsbygg eller departementet har tatt Riksantikvarens innspill til etterretning.

Det nye regjeringskvartalet vil være det største og dyreste statlige byggeprosjektet i vår tid.

– Det burde tilsi at staten går veldig varsomt fram og er inkluderende, sier hun.

Avdelingsdirektør Hanna Geiran i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren sier til Klassekampen at de synes det er gledelig at Statsministerens kontor skal ligge i Høyblokka, men presiserer at de fremdeles er for gjenbruk av Y-blokka.

– Vår rolle er å gi faglige råd i saken. Det har vi gjort, og det vil vi fortsette å gjøre, også i denne høringsfasen, sier hun.

yngvildt@klassekampen.no

– Fremdeles rom nok til arkitektene

Prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen, er uenig i kritikken fra professor Karl Otto Ellefsen og leder i Oslo Arkitektforening Caroline Støvring.

– Vi er ikke enige i at forslaget bestemmer for mange detaljer. Reguleringsplanens føringer ligger på et riktig nivå med tanke på utfordringer knyttet til sikkerhet og avstandssoner til Ring 1, sier han. Han presiserer at forslaget som ble lagt fram i går i det store og hele bare er en videreføring av planen som ble presentert i fjor høst.

– Vi har lagt til rette for rom til utforming i arkitektkonkurransen, slår han fast.

Den betente Y-blokka, som er fjernet i planforslaget, vil han ikke si mye om.

– Det er en regjeringsbeslutning som vi må forholde oss til, sier han.

– Flere av dem Klassekampen har vært i kontakt med, mener det ville være plass til å la Y-blokka stå innenfor det nye forslaget som er lagt fram?

– Det er ikke plass. For det første bygger vi et nytt bygg på deler av tomta der Y-blokka står. For det andre måtte man da ha bygget høyere på andre bygg, for Y-blokka kan ikke brukes. Den er ikke tilstrekkelig i stand, sier Jørgensen.

Visjon: Denne illustrasjonen fra Statsbygg viser et mulig tenkt regjeringskvartal og henger på 22. juli-senteret.
Karl Otto Ellefsen