Tirsdag 28. juni 2016 Innenriks

Venstre, Sp, SV og MDG er motstandere av å sende norske soldater inn i Syria:

Ut mot «naiv» Syria-plan

OPPOSISJON: Venstre-leder Trine Skei Grande går mot regjeringens plan om å sende norske soldater til Syria. Tidligere i sommer kritiserte hun også regjeringen for å la de forsvarspolitiske prioriteringene dikteres av Nato.Foto: Line Ørnes Søndergaard

SKEPTISK: Venstre-leder Trine Skei Grande mener Norge må lære av Libya og Afghanistan. Hun kaller avgjørelsen om å sende norske soldater inn i Syria for naiv.

SYRIA

Det er i ferd å danne seg en ny sikkerhetspolitisk opposisjon på Stortinget. SV, som tidligere har stått alene som den sterkeste motstanderen av den utenrikspolitiske konsensusen på Stortinget, får nå støtte fra sentrum:

Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er alle imot å sende norske spesialsoldater inn i Syria, slik Stortinget ga samtykke til i forrige uke.

Dermed måtte regjeringen støtte seg på Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti da saken ble behandlet i et lukket møte i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen onsdag.

Norge i krigen mot IS:

• I desember 2014 sendte Norge 120 spesialsoldater til Irak for å trene opp irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker.

• I begynnelsen av mai i år ble det klart at Norge sender 60 personer for å trene opp syriske opprørere i Jordan.

• Onsdag konsulterte regjeringen Stortinget og ba om at de norske soldatene skulle kunne kryssa grensa til Syria. Saken ble avgjort i et lukket møte i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen.

Vil lære av Afghanistan

Venstre-leder Trine Skei Grande er svært skeptisk til at de 60 norske spesialsoldatene som trener opp syriske opprørere i Jordan, også skal kunne følge opprørerne inn i Syria.

– Vi er veldig skeptiske til den utvidelsen, til at norske styrker skal kunne gå over grensa og inn i Syria. Vi synes ikke forsvarsministeren har noe godt svar på når vi skal ut av Syria igjen. Vi må lære av erfaringene fra Afghanistan og Libya, og vi kan ikke tro at vi bare skal gå inn og gjøre én enkelt jobb og så gå ut igjen. Det er naivt, sier hun.

Grande viser til at det er lett å samles mot Den islamske staten (IS), men at det er vanskelig å finne en klar plan for hva som skal skje etter at IS eventuelt er bekjempet militært.

– Vi er mot IS, og det er alle enige om, men vi har ikke noe godt svar på hva vi er for og hva som skal komme etterpå. Det har Afghanistan-evalueringen vist oss, at vi må ha en plan for hvem vi er for, ikke bare hvem vi er mot, sier Grande.

Mangler exit-plan

Sps forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete deler Venstres bekymring om tidsperspektivet for den norske krigføringen i Syria.

– Vi mener det vi har ment hele tida, nemlig at Norge ikke burde gå inn med soldater i denne konflikten. Når man nå går inn i Syria, trapper man opp konfliktnivået ytterligere og setter norske soldater i fare. Den store utfordringen er mangel på exit-strategier, og at situasjonen er svært uoversiktlig, sier Navarsete, som representerer Sp i forsvars- og utenrikskomiteen.

MDG og Rasmus Hansson mener det folkerettslige grunnlaget for å sende norske soldater inn i Syria er uklart.

– Vi har sagt ja til å sende norske soldater til Irak, fordi det har en solid folkerettslig forankring. Men vi har sagt nei til Jordan og Syria av samme grunn: I dette tilfellet er folkeretten uklar, og vi kan ikke støtte å sende norske soldater inn i Syria, sier Hansson.

Hareide følger Ap

KrFs partileder Knut Arild Hareide er dermed den eneste sentrumspolitikeren som stiller seg bak regjeringens Syria-plan. Han sier at KrF «ligger der Ap ligger» i synet på å sende norske soldater over den syriske grensa. I forrige uke sa Anniken Huitfeldt til NTB at Ap mener de norske styrkene er et «viktig bidrag» i kampen mot IS.

– Jeg kan bekrefte at vi har lagt oss på den linja Ap har gjort. Vi har blitt konsulentert av regjeringen, og vi har ikke motsatt oss beslutningen. Betingelsene har vært at vi skal få løpende informasjon underveis, og at det folkerettslige grunnlaget sikres, sier Hareide.

– Hvorfor skilles dere fra de andre sentrumspartiene i denne saken?

– Det vil jeg ikke kommentere.

innenriks@klassekampen.no