Torsdag 30. juni 2016 Lederen

Vårt Europa

• Klassekampen mener nasjonalstatene er en viktig ramme om demokratiet. Et samarbeid mellom likestilte nasjoner i Europa er å foretrekke framfor den overnasjonale modellen EU har valgt. Vår visjon er et Europa som samarbeider om det som er viktig og livsavgjørende, men der det meste for øvrig overlates til demokratiet i hvert land. Handelen bør foregå fritt over grensene, men overnasjonal makt som regulerer hvordan hvert enkelt land skal organisere sitt produksjonsliv og sosiale liv, er verken ønskelig eller fornuftig.

• Vårt prinsipielle syn på EU er grunnen til at vi ser positivt på at det ble flertall i Storbritannia for å melde seg ut. Hvis EU-politikerne nå handler fornuftig, bør brexit også føre til endringer i retning av en mindre tett union, slik Kjell Magne Bondevik tok til orde for i Dagbladet i går. Vi som er radikale og progressive motstandere av et føderativt EU, er det uavhengig av om andre politiske krefter måtte mene det samme, akkurat som vi er for å skattlegge de rikeste, selv om noen rasister måtte mene det samme. Framstillingen av hvilke krefter som har kjempet for brexit har også vært skjev i mange norske medier. Uten den store Tory-opposisjonen og de mange i Labour Leave hadde det ikke blitt nei-flertall, selv om det også er riktig at høyrepopulistiske Nigel Farage og hans Ukip har vært aktive på nei-sida. Men det kan ikke føre til at venstresida oppgir sin motstand mot EU. Da gjør man i tilfelle sine egne standpunkter avhengig av hva alle andre måtte mene. Vi har en plikt til å gjøre oss opp en selvstendig mening om hva som tjener folk flest.

• Venstresidefolk må selv ta ledelsen og legge premissene for kampen for et mer demokratisk Europa av likestilte nasjoner. Vi kan ikke unnlate å ta denne kampen fordi høyrepopulister også vil ut av EU. Vår deltakelse er derimot avgjørende for at kampen ikke blir kuppet av rasister. Frp-leder Siv Jensen meldte i går at hun er blitt EU-motstander. Ut fra logikken til enkelte i brexit-debatten burde dette bety at norske EU-motstandere til venstre og i sentrum umiddelbart bør skifte mening og bli EU-tilhengere. Slik er det selvfølgelig ikke.