Torsdag 21. juli 2016 Kultur og medier

Posten er sterkt kritisk til Samferdselsdepartementet og varsler nå avvikling av sin avisombæring lørdager:

Hardt ut mot Solvik-Olsen

Skuffet: – Vi mener det riktige ville vært at Posten ble valgt til dette oppdraget. Posten har lang erfaring med denne typen oppdrag, og har distribusjonssystemer selv i de mest utilgjengelige delene av landet, sier Elisabeth Gjølme i Posten.

Samferdselsdepartementet avviser klagen fra Posten og opprettholder kontrakten for lørdagsombæring av aviser med det ukjente logistikk-firmaet Kvikkas.

MEDIER

– Kvikkas har, slik vi ser det, ikke dokumentert at de er i stand til å gjøre oppgaven. Samferdselsdepartementet burde derfor avvist tilbudet deres, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

Hun mener at statsråd Ketil Solvik-Olsen har gjort en for dårlig jobb med å finne ut hvem som skal få ansvaret for å levere aviser til landets mer grisgrendte strøk på lørdager.

Klassekampen har fått innsyn i klagen Posten sendte til departementet 7. juli.

Der heter det: «(...) departementets skjønnsmessige evalueringer går utover de objektive rammene som er oppstilt i tilbudsinnbydelsen, er basert på feilaktige faktiske forhold og er i strid med grunnleggende prinsipper om gjennomsiktighet og likebehandling».

Lørdagsombæring av aviser

• Samferdselsdepartementet lyste i januar ut en anbudskonkurranse for utdeling av lørdagsaviser.

• Da fristen utløp 27. april, var Posten og logistikkselskapet Kvikkas alene om å ha levert inn tilbud.

• 1. juli ble det klart at Kvikkas får oppdraget om å levere aviser i områder med spredt bosetting og hvor det ikke er avisbudnett fra før.

• Posten klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold.

Avviste klagen fra Posten

I går avviste Samferdsels­departementet klagen fra Posten med følgende begrunnelse:

«(...) Kvikkas oppfyller kvalifikasjonskravene som er oppstilt i konkurransegrunnlaget, og er den beste tilbyderen ut fra tildelingskriteriene. Departementets vurderinger og skjønnsutøvelse er foretatt innenfor rammene av de rettsregler som gjelder for denne anskaffelsen».

Det er ikke Posten enig i. I sitt brev til departementet hevder Posten at «(...) Kvikkas innfrir ikke de tekniske kvalifikasjonskravene slik disse er formulert i tilbudsinnbydelsen, og skulle dermed vært avvist som følge av manglende teknisk gjennomføringsevne».

Sladdet dokumenter

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten er klar på hva hun syns om departementets avgjørelse.

– Vi mener det riktige ville vært at Posten ble valgt til dette oppdraget. Posten har lang erfaring med denne typen oppdrag, og har distribusjonssystemer selv i de mest utilgjengelige delene av landet, sier Gjølme.

Departementet legger ikke skjul på at pris, ikke leveringssikkerhet, var det viktigste for tildelingen av kontrakten.

«Prisforskjellen mellom tilbudene var stor. Kvikkas tilbud var ca. 99 mill. kr lavere enn Postens tilbud regnet over kontraktsperiodens lengde (to år), og Posten fikk også en sjanse til å revidere sin pris. Revisjonen endret ikke den store prisforskjellen.»

Posten er kritisk til det de mener er departementets hemmelighold av detaljene i Kvikkas’ tilbud.

I klagen skriver Postens advokater at «Kvikkas’ referanseliste, også etter begjæring om innsyn, i betydelig grad er sladdet langt utover det tillatte i medhold til offentleglova (...) og forvaltningsloven (...)».

– Kan det tenkes at Kvikkas har redegjort godt for sine kvalifikasjoner «bak sladden»?

– Det blir spekulativt. Vi setter spørsmålstegn ved tildelingen, sier kommunikasjonsdirektør Gjølme.

Kvikkas har åtte ansatte

Siden Posten sluttet å levere brev, pakker og aviser på lørdager i mars i år, har det pågått en kamp om hvem som skal stå for lørdagsombæring av aviser.

Samferdselsdepartementet lyste i januar i år ut en anbudskonkurranse. Avtalen gjelder for områder med spredt bosetting og hvor det ikke er avisbudnett fra før.

Etter at anbudsfristen gikk ut i slutten av april, rapporterte Klassekampen at Posten bare hadde konkurranse fra «et mindre logistikkselskap med base i Ålesund.».

Etter at Postens klage ble avvist, er det nå klart at det lille firmaet med åtte ansatte, har fått ansvar for å levere et sted mellom 100.000 og 120.000 lørdagsaviser hver uke.

Legger ned ordningen

Siden Posten sluttet med postlevering på lørdager, har de hatt en midlertidig ordning for levering av aviser i områder uten bud.

Den ordningen kommer nå til å bli lagt ned, forteller Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme.

– Vi tar selvfølgelig departementets beslutning til etterretning. Posten vil nå foreta en omstrukturering av sin organisasjon, og avvikle avisdistribusjonen på lørdager fra november, sier Gjølme.

Samferdselsdepartementet svarte ikke på Klassekampens intervjuforespørsel onsdag.

morten.smedsrud@klassekampen.no

Kvikkas: Vi skal vise dem

Daglig leder Stig Kleive i det ålesundbaserte logistikkfirmaet Kvikkas, advarer mot å undervurdere dem.

– Hvis Posten mener vi er uegnet, så skal vi vise dem noe annet. Kvikkas i samarbeid med underleverandør Norpost, vil være i stand til å levere.

Kleive forstår likevel at Posten klagde på Samferdselsdepartementets tildeling.

– Jeg har stor respekt for Posten som konkurrent. De er også i sin fulle rett til å klage. Det er slik systemet er.

Han mener imidlertid det er lite grunn til bekymring.

– Vi legger alt inn i å levere det vi blir bedt om, så får Postens advokater ordlegge seg slik de vil. Det skal ikke jeg kommentere, sier Kleive.

Kvikkas blir nå en viktig del av Norges informasjonsstruktur. Men hvem er de egentlig?

– Vi er en logistikkoperatør med åtte ansatte som har lokale ruter i vårt nærområde i Møre og Romsdal. Vi er også underleverandør for noen av de store, som Nav og Hjelpemiddelsentralen. Vår underleverandør til denne nye oppgaven, Norpost, har et stort leveranseapparat i hele Norge som stort sett står i ro på lørdager. Med denne kontrakten får vi en bedre utnyttelse av utstyr og personell. Norpost og Kvikkas sammen er helt knall, sier Kleive.

Han er ikke overrasket over at departementet avviste Postens klage.

– Opplevelsen min er at departementet har gjort en så grundig jobb at det ville gå denne veien, men man vet jo aldri. Det er alltid godt å få det bekreftet. På den annen side har vi allerede ansatt en ny mann til å jobbe bare med dette, så veldig bekymret kan vi ikke ha vært, ler Kleive.