Lørdag 23. juli 2016 Kultur og medier

Bibliotekforeningen frykter en tendens der norske bibliotek blir brukt til å formidle politiske overbevisninger:

Fraråder anonyme gaver

KRITISK: Leder av bibliotekforeningen Mariann Schjeide mener bokdonasjonen av Hege Storhaugs islamkritiske bok er prinsipielt problematisk. – Jeg vil råde alle bibliotek til å ha boka, men ikke til ta imot bøker gitt av en anonym gruppe, sier hun. 8Foto: Tom Henning Bratlie

Bibliotekforeningen og Kulturrådet er skeptiske til at Hege Storhaugs islamkritiske bok spres til landets bibliotek av anonyme givere. Men Bergen offentlige bibliotek tar gjerne imot gratis bøker.

Bøker

Onsdag ble det kjent at en gruppe næringslivsfolk har kjøpt 1000 eksemplarer av Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage», som de ønsker å gi i gave til norske biblioteker. Leder for bibliotekforeningen Mariann Schjeide stiller seg svært kritisk til at initiativtakerne er anonyme.

– Det er prinsipielt problematisk når en anonym gruppe kjøper inn denne boka for å promotere sitt politiske syn via bibliotekene, sier Schjeide.

«Islam, den 11. landeplage»:

• Hege Storhaugs bok om islam kom ut i fjor.

• En anonym gruppe næringslivsfolk har kjøpt 1000 eksemplarer for å distribuere dem til norske bibliotek.

• I januar kjøpte en anonym investor 4000 eksemplarer av boka for å dele dem ut til politikere og journalister.

• Boka er trykket i 48.000 eksemplarer.

– Kjøper hylleplass

Hun råder alle bibliotek til å ha boka, grunnet biblioteklovens prinsipp om aktualitet og allsidighet, men ikke til å ukritisk ta imot bøker gitt i gave av en anonym gruppe.

– Det smaker litt av et forsøk på å kjøpe hylleplass, sier hun.

Etter at Schjeide advarte mot anonyme, politiske bokdonasjoner hos NRK onsdag ettermiddag, har innboksen til biblioteklederen blitt fylt opp, og kommentarfeltet på Hege Storhaugs facebookprofil har kokt av anklager om sensur. Men Schjeide står fast på at det ikke stemmer.

– Det handler om at vi må være veldig forsiktig med å ta imot anonyme, private gaver som fremmer et bestemt politisk, religiøst eller historisk syn. Biblioteket skal være en nøytral formidlingsaktør, sier hun.

Schjeide sammenlikner det med en tenkt situasjon der en gruppe anonyme imamer går til innkjøp av 1000 islamistiske bøker de vil fremme gjennom landets bibliotekhyller. Det mener hun mange ville finne svært problematisk.

– Det handler om uavhengighet. Man kan komme inn på et uheldig spor hvis dette blir utbredt praksis. Det vil være problematisk på alle offentlige institusjoner. Vi er nødt til å være prinsipielle, sier biblioteklederen.

Bergen vil ta imot

Leder ved Bergen offentlige bibliotek Leikny Haga Indregaard stiller seg derimot positiv til gratis bøker på grunn av stor etterspørsel.

– Hvis vi får disse bøkene i gave, vil vi ta imot så mange vi trenger for å få ned ventelisten. Vi har allerede kjøpt den inn og har vurdert den til å være interessant, sier hun.

Biblioteket i Bergen har gått til innkjøp av 19 eksemplarer og har 73 på venteliste. Det betyr at interesserte må belage seg på å vente i om lag fire måneder for å få lese Storhaugs bok.

– Jeg ser ikke noen prinsipiell forskjell på å få gratis bøker og det å kjøpe dem selv. Om vi får den, kan vi bruke pengene på noe annet, sier Indregaard.

– Det er litt merkelig at giverne er anonyme. Men jeg synes ikke det er så farlig fordi bokas avsender er Hege Storhaug, og forlaget står ansvarlig for innholdet. Vårt ansvar er å ha den tilgjengelig, legger hun til.

Leder i bibliotekforeningen er prinsipielt uenig i synspunktene til Bergen offentlige bibliotek.

– Jeg er litt overrasket, men de er i sin fulle rett. Jeg er ikke i posisjon til å instruere biblioteksjefer, heldigvis, sier Schjeide.

Må passe på

Storhaugs bok ble ikke en del av innkjøpsordningen, der Kulturrådet kjøper inn boka for bibliotekene, da forlaget ikke rakk søknadsfristen. Seksjonsleder for litteratur i Kulturrådet Arne Vestbø sier bibliotekene selv bestemmer hva de tar imot av gaver, men at de må være bevisste på hva de mottar.

– Det er ikke noe galt i dette isolert sett, men det blir problematisk dersom det blir en tendens der man prøver å styre biblioteket i en bestemt retning, sier Vestbø.

Han syns også at anonymitet kan være et problem.

– Jeg mener prinsipielt mest mulig skal være offentlig, slik som de offentlige ordningene for innkjøp og tildelinger er. Det prinsippet burde private givere også kunne følge, sier Vestbø.

kultur@klassekampen.no

– Gitt av godt hjerte

Innvandringsminister Sylvi Listhaugs statssekretær, Hanne Caroline S. Iversen (Frp), bestilte ti eksemplar av Storhaug-boka «Islam. Den 11. landeplage» til Harstad bibliotek.

«Da jeg leste i nyhetene at flere biblioteker hadde venteliste for å låne denne boka, handlet jeg spontant og bestilte ti bøker», skriver Iversen i en e-post til Klassekampen.

Det reagerer leder for Bibliotekforeningen Mariann Schjeide sterkt på.

– At en høytstående politiker kjøper inn gaver som fremmer og forfekter hennes eget politiske syn til et bibliotek, er prinsipielt svært betenkelig. Det er veldig uheldig, sier Schjeide.

Men det har statssekretæren liten forståelse for.

«Det blir en noe underlig reaksjon fra Schjeide på en gave gitt av godt hjerte og i god mening, for at bibliotekets brukere skal slippe å stå i kø for å lese en bok om et aktuelt tema», sier Iversen.

Til avisen Vårt Land sier statssekretæren at hun vil gi bøkene i gave «som Harstad-borger, ikke som statssekretær».

– Jeg anser ikke at jeg har vekslet mellom rollene, jeg er for tida på ferie, boka er kjøpt og gitt av meg som privatperson, sier Iversen.

Fredag ettermiddag gikk imidlertid biblioteksjef ved Harstad bibliotek ut og skrev på sin facebookprofil at biblioteket ikke har mottatt noen direkte henvendelse fra statssekretæren.

«Jeg har kjøpt den inn til Harstad bibliotek. To eksemplarer. Begge eksemplarene er utlånt, per dags dato er det en person på venteliste. Jeg kan ikke se at vi har behov for ti eksemplarer til av denne boka», skriver biblioteksjef Line Rubach.

Statssekretæren skriver på sin side at hun bestilte bøkene uten å vite hvor mange eksemplarer Harstad-biblioteket hadde.