Lørdag 23. juli 2016 Lederen

Trump

• Denne uka ble Donald Trump klappet inn som presidentkandidat for Republikanerne på partiets konvent i Cleveland. Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvilken linje milliardæren vil legge seg på i presidentvalgkampen. I sin tale til konventet sa Trump at «amerikanisme, ikke globalisering, vil være vårt credo». Han lover å knuse IS og gjenreise lov og orden i USA, samt bringe ny vekst til regioner som har mistet jobber til Kina og andre lavkostland. I den politiske plattformen som ble vedtatt på konventet tok partiet en skarp sving mot høyre, spesielt i verdispørsmål. Partiet avviser klima­avtalen, skjerper motstanden mot likekjønnet ekteskap og vil forby all abort, også etter voldtekt.

• Størst usikkerhet er det knyttet til Trumps økonomiske politikk. Retorisk har Trump ofte lagt seg «til venstre» for Hillary Clinton, blant annet ved å fordømme de tette båndene mellom hennes kampanje og rike givere. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at milliardæren Trump vil være den Robin Hood-figuren USA så sårt trenger i Det hvite hus. Og selv om han skulle ønske å redusere den galopperende ulikheten, er det lite trolig at det republikanske flertallet i Kongressen lar seg rikke i spørsmål der de store pengene står på spill. Trump har riktignok fått gjennomslag i partiets plattform for sin motstand mot frihandel, og på akkurat dette punktet kan Trumps politikk være bedre for mange fattige amerikanere enn den de får med Hillary Clinton som president.

• Men dersom man ser på helheten, er det liten tvil om at de rike kan sprette sjampanjen om Trump blir USAs neste president. Trump lover omfattende kutt både i selskapsskatten og arveskatten, som han konsekvent kaller «death tax». Demokratene beveger seg på sin side til venstre etter Bernie Sanders overraskende kampanje for å bli partiets presidentkandidat. Sanders har fått stort gjennomslag i partiets politiske plattform, blant annet for gratis høyere utdanning for alle som tjener under 125.000 dollar og en ny minstelønn på 15 dollar timen. Forhåpentligvis vil Sanders-kampanjen bygge videre på disse seirene fram mot 2020.