Tirsdag 26. juli 2016 Lederen

Diktatur

• Det mislykkede kuppforsøket har satt Tyrkia på dagsorden. President Recep Erdogan later til å ha satt i gang en kampanje for å renske ut motstandere i rettsvesenet, militæret og utdanningssystemet. Samtidig er det stor grad av usikkerhet rundt det som skjer. Det er på ingen måte urimelig at det blir opprydning i for eksempel forsvaret etter et mislykket militærkupp mot landets folkevalgte regjering. De som nå mister jobbene, er i stor grad mennesker som mistenkes for å være tilknyttet den såkalte Gülen-bevegelsen. Det er dermed galt å tolke det som nå skjer i Tyrkia som en konflikt mellom sekulære krefter og islamister. Slik Morten Myksvoll har påpekt i flere gode kommentarer i Bergens Tidende, er militæret ikke den sekulære kraften flere nå forsøker å gjøre dem til.

• Diskusjonen om det som nå skjer i Tyrkia berører et kompleks av diskusjoner. I hvilken grad kan et flertall velge en president som beveger nasjonen i en islamistisk retning? Hvordan skal vestlige land forholde seg til autoritære folkevalgte i andre land? Hvordan vekter man nasjonal stabilitet i land som Tyrkia opp mot de liberale verdiene Europa og USA ønsker at skal bli praktisert? Det som i alle fall er sikkert, er at kuppet, om det hadde lyktes, ville vært en klar forverring av forholdene. En fraksjon i militæret kan ikke avsette en president som har 51,79 prosent av stemmene. Kuppmakerne har ingen demokratisk troverdighet, noe som blir tydelig når vi vet at en samlet opposisjon, kurderne inkludert, fordømmer kuppforsøket.

• Til tross for Erdogans autoritære sider er ikke Tyrkia et diktatur. Landet har internasjonalt anerkjente valg og en viss grad av ytringsfrihet. Dersom folk i Midtøsten er islamister, så er det faktisk deres rett å være det. I Midtøsten trekkes Tyrkia fram som demokratisk forbilde. Selv om vi ser kritisk på utviklingen i Tyrkia, vil vi advare mot en holdning der landet stemples som et diktatur og Erdogan sammenlignes med Hitler, slik flere har gjort på sosiale medier. Det stemmer dårlig overens med virkeligheten i Tyrkia, der opposisjonspartiene sammen med AKP fordømmer kuppforsøket.