Lørdag 6. august 2016 Innenriks

• Arbeiderpartiet fram 5,8 prosentpoeng siden juli • Rødgrønt flertall – med MDG

Solskinnsmåling for Ap

HALLELUJAH: På Klassekampens augustmåling er Aps velgeroppslutning målt til 36,2 prosent – den høyeste i denne avisa siden oktober i fjor. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre talte i går på AUFs sommerleir på Utøya. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

OPP: Mens Arbeiderpartiet gjør sin beste Klassekampen-måling siden oktober i fjor, faller Venstre under sperregrensa. Jonas Gahr Støre angriper Venstres klimasamarbeid med Frp.

Måling

Jonas Gahr Støre reiste i går fra duskregn i Oslo til solskinn på Utøya, der han ble introdusert for AUF-erne som en «superstjerne» og «Norges neste statsminister».

– Definisjonen på solhøyden er regn på den andre sida og sol her, sa Ap-lederen da han inntok talerstolen på AUFs sommerleir.

Også på Klassekampens augustmåling går Ap fra dystre utsikter til solskinn.

Etter en solid nedtur i juli går partiet denne måneden fram hele 5,8 prosentpoeng og lander på en oppslutning på 36,2 prosent. Det er den høyeste oppslutningen Norfakta, som utfører målingene for Klassekampen og Nationen, har registrert for partiet siden oktober i fjor.

Samarbeid:

• Ap holder døra åpen for regjeringssamarbeid i 2017 med alle partier bortsett fra Høyre og Frp.

• KrF er i tenkeboksen, mens Venstre har signalisert at det er uaktuelt å samarbeide med Ap.

• MDG er såkalt «blokkuavhengig» og har både Høyre og Ap som hovedmotstandere ved stortingsvalget.

• Både SV og Sp vil felle regjeringen og sette inn Ap. Men der SV åpner for å gi støtte fra Stortinget, sier Sp at partiet bare vil støtte en regjeringen partiet er en del av.

Rødgrønt flertall

I juli ble det bare publisert to partimålinger, og ingen av dem var særlig solfylte for Ap: På Klassekampens måling stupte partiet 4,6 prosentpoeng fra juni til en oppslutning på 30,4 prosent. Også TV 2s måling, utført av TNS Gallup, viste tilbakegang og borgerlig flertall: Partiet falt 2,7 prosentpoeng til en oppslutning på 32,2 prosent.

Mot slutten av juni publiserte dessuten Dagbladet en måling fra Ipsos MMI der Ap var målt nede på 30,7 prosent.

På Klassekampens målinger ser imidlertid ting lysere ut for Støre. Som valgresultat hadde Klassekampen-målingen gitt rødgrønt flertall i Stortinget og regjeringsskifte – gitt støtte fra MDG.

Bakgrunnstalene viser at Aps framgang først og fremst skyldes at partiet har lyktes med å vinne tilbake flere av dem som stemte Ap i 2013. I juli svarte 73 prosent av de spurte Ap-velgerne at de ville gjenta gjerningen i 2017, mens 13 prosent svarte «vet ikke». Denne måneden er velgerlojaliteten oppe i 80 prosent, og «vet ikke»-gruppa er redusert til 8 prosent.

Overfor Klassekampen forklarer Støre framgangen slik:

– Jeg tror både politikk og holdninger nå begynner å komme i forgrunnen. Ap har stødig oppmerksomhet rettet på det som gir arbeid, muligheter og trygghet i en tid som er preget av usikkerhet, utrygghet og noen ganger frykt, som vi blant annet opplevde i sommer. Det er gjenkjenneligheten i vår politikk som folk nikker til og føler seg hjemme i.

Tre under sperregrensa

Utenom Aps byks endrer bare ett annet parti på målingen oppslutning fra juli utover feilmarginene. Fremskrittspartiet går denne måneden på en liten smell, og faller fra 15,1 prosent til 12,2.

Venstres oppslutning faller denne måneden et prosentpoeng – nøyaktig innenfor feilmarginen – til 3,7 prosent.

Partiet ender dermed under sperregrensa, noe som får dramatiske konsekvenser for mandatberegningen: Som valgresultatet i 2017 hadde resultatet fra målingen redusert Venstres stortingsgruppe fra ni til to representanter.

Også SV og Miljøpartiet De Grønne er denne måneden målt under sperregrensa.

Lukker ingen dører

– Støre, hvordan forholder du deg til at Aps skjebne i så stor grad avhenger av mindre partier som vaker rundt sperregrensa?

– Norsk politikk kjennetegnes av fire partier i nærheten av sperregrensa, og det er jo først og fremst en utfordring for dem. Samtidig handler det om deres retningsvalg og hvordan de plasser seg i politikken. Vi kan ikke gjøre så mye. Men jeg gjentar gjerne at vi vil samarbeide med flere. Det er ikke min rolle å lukke dører et år før valget. Vi har en inviterende holdning til alle de partiene som ikke sitter i regjering, svarer Støre.

I talen til AUF-erne på Utøya var Støre innom den mye omtalte Canada-turen til Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei-Grande. «Siv Jensen sier at Frp støtter prinsippet om at forurenseren skal betale. Likevel har hun gjort det motsatte. Med støtte fra sin partner Trine Skei Grande», sa Støre. «I Canada øker utslippene. Som i Norge under denne regjeringen», la han til.

– Denne måneden faller Venstre under sperregrensa. Tror du velgerne er misfornøyd med partnerskapet med Frp?

– Jeg nøyer meg med å registrere at Venstre synes å ha valgt Frp som sin partner for klima. Jeg tror det er en stor kommunikasjonsoppgave, ikke bare overfor Venstres velgere. Jeg tror Venstre kunne fått større gjennomslag for sine saker om de samarbeidet i en annen retning. Men jeg tar til etterretning det Venstre-lederen sier om hva hun velger.

politikk@klassekampen.no

Venstre ikke fornøyd

Venstres Sveinung Rotevatn har lite sans for å bli målt under sperregrensa.

– 3,7 prosent er ikke noe vi er fornøyde med. Det er det ingen tvil om det. Vi må gjøre et langt bedre valg enn det om Venstre skal sitte i maktposisjon igjen i 2017, sier han.

Om klimakritikken fra Jonas Gahr Støre sier han:

– Klima og miljø er et område der det er stor avstand mellom oss og Fremskrittspartiet, og vi diskuterer det mye. Derfor blir det også mye oppmerksomhet rundt det. Men for Venstre er det bare en ting som betyr noe, og det er resultatet. Hvis målet til Ap er få vår støtte på miljøpolitikk, må Ap begynne å vise hva som er Aps miljøpolitikk, sier Rotevatn og fortsetter:

– Det eneste jeg har fått med meg det siste året, er at de kritiserer oss og regjeringen for å føre en klimapolitikk. Ap har for eksempel gått til krig mot flyseteavgiften. Det lover ikke godt med tanke på Aps miljøpolitikk.

– Du tror ikke det er vanskelig å kommunisere til Venstres velgere at veien til et bedre klima går via Fremskrittspartiet?

– Veien til et bedre klima går ikke via Fremskrittspartiet, den går via Venstre. Dersom Arbeiderpartiet vil gi flertall til en omfattende bedre klimapolitikk, står døra vår åpen. Men det har de ikke vist noe interesse for så langt. Men vi ser gjerne fram til et helt nytt og framtidsretta Ap som er for høyere avgifter på miljøfiendtlig atferd – og som også er for tilsvarende skatteletter. Venstre jobber for et grønt skatteskifte. Vi vil ikke øke skatte- og avgiftsnivået. Så der er vi nok uenige, svarer Rotevatn.