Tirsdag 23. august 2016

Strid om prest til taterne

Oslo (NTB): Den norske kirke ønsker å opprette en egen prestetjeneste for taterne/romanifolket etter å ha sagt unnskyld for behandlingen minoriteten har fått. Romanifolket ønsker heller en annen form for støtte.

– Kirken leverer bare ord, ord, ord. Siden de kom med unnskyldningen til romanifolket på kirkemøtet i 2000, har de ikke gjort annet enn å snakke, sier styreleder Linda Aleksandersen i Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) til Vårt Land. Hun sier at de verken trenger eller har etterspurt en presteordning.
– Vi har to svært konkrete ønsker. Kirken bør være pådriver for en kollektiv erstatningsordning for romanifolket og for arbeidet med å etablere et eget sted, et senter for romanifolket, sier hun.
Kirken sier den skal se nærmere på disse ønskene. Assisterende direktør Gerd Karin Røsæg i Kirkerådet forklarer hva kirkeledelsen har tenkt da arbeidet med en egen prestetjeneste ble satt i gang:
– Kirken har sagt unnskyld til romanifolket og taterne for behandlingen som ble dem til del. Men unnskyldningene fra to kirkemøter har ikke nådd langt nok ut. Derfor prøver vi nå å tilby kirkelige tjenester, sier Røsæg. (©NTB)