Torsdag 25. august 2016 Lederen

Langtidsplan

• Den nye langtidsplanen for Forsvaret er nå til høring i Stortinget. Stortinget har en kjempeoppgave foran seg i det som kan karakteriseres som en skjebnetime for norsk forsvarspolitikk. Spesielt bør Stortinget avklare to ting, landmaktens framtidige rolle i forsvaret av nasjonalstaten Norge og finansiering av den framtidige forsvarsstrukturen. Forsvarsanalytiker Jacob Børresen og svært mange andre har slått fast at bakkestyrker er kjernen i enhver nasjons forsvar. Det er på bakken vi lever og bor, og det er der kriger og konflikter blir avgjort. Målet for norsk forsvarspolitikk må først og fremst være å hindre at andre makter truer vår suverenitet og erobrer norsk territorium. Vi må derfor bygge opp en forsvarsmakt som gjør invasjon og suverenitetskrenkelse lite attraktivt. Et forsvar er en grunnleggende forutsetning for at nasjonalstaten kan føre en selvstendig politikk.

• I langtidsplanen satses det tungt på innkjøp av kampfly, ubåter og overvåkingsfly, mens Hærens framtid er utsatt til en framtidig landmaktstudie. Stortinget må under behandlingen sikre at ikke Hæren blir svekket før landmaktstudien er gjennomført. Det andre spørsmålet Stortinget må gå grundig inn i er finansieringen. Slik det ligger an til nå legges det opp til betydelige investeringer i nye luft- og sjømaktkapasiteter, mens Hæren de facto prioriteres ned. Arbeiderpartiets forsvarspolitiker, Anniken Huitfeldt, har tidligere advart mot at Hæren vil havne i en skvis fordi midlene låses til andre ting, kampfly, overvåking og ubåter.

• Langtidsplanen representerer en ytterligere negativ utvikling for norsk forsvarspolitikk. Norge gjør seg selv enda mer avhengig av andre lands krigsstrategier og prioriterer den typen ressurser som andre lettest vil kunne bidra med, kampfly. Rask og massiv overføring av bakkestyrker er derimot betydelig mer urealistisk. Ethvert land må selv kunne forsvare sitt territorium så langt det formår. I konfliktfylte tider kan i prinsippet alt skje, og det er tankeløst å forlite seg på ett enkelt scenario. Det sikreste er derfor å holde seg med et balansert territorialforsvar, som vil kunne fungere i de fleste situasjoner.