Fredag 26. august 2016 Innenriks

Frp-nestleder Per Sandberg vil kutte kraftig i skattene og bruke mer oljepenger:

Moderasjon, nei takk!

FRP-iDEOLOG: Per Sandberg vil tydeliggjøre Frp-ideologien i neste partiprogram. – Høyre er et verdikonservativt parti, vi er et liberalistisk parti, sier Frp-nestlederen.Foto: tom henning bratlie

PERSPEKTIV: Mens Høyre signaliserer moderasjon, vil Frp både bruke mer oljepenger og kutte skattene enda mer i neste stortingsperiode.

Frp

Torsdag var regjeringen og støttepartiene samlet til konferanse på Chateau Neuf i Oslo for å diskutere «utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene».

Venstre og KrF vil stramme inn handlingsregelen for oljepengebruk. Samtidig har lederen av Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen, varslet at partiet i neste stortingsperiode vil legge seg på en «moderat, sentrum/høyre-profil»: Nei til flere store skattelettelser og tapping av Oljefondet og nei til nye, kostbare velferdsreformer.

Men det andre regjeringspartiet ser ingen grunn til å stramme inn livreima.

Så lenge det gjøres riktig, kan man både bruke mer olje­penger og kutte skattene ytterligere, fastslår Per Sandberg.

– Vi er tydeligvis mer ambisiøse enn Høyre. Vi er mer Høyre enn Høyre, sier han til Klassekampen.

Perspektivkonferansen:

• I går var Høyre, Frp, Venstre og Frp samlet til Perspektivkonferansen i Oslo.

• Konferansen er tilknyttet regjeringens arbeid med en ny perspektivmelding, som skal legges fram våren 2017.

• Hensikten er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

• Den rødgrønne regjeringen la fram den første perspektivmeldingen, i 2013.

Optimisme

Frps nestleder leder partiets programkomité, som han snart tar med seg til Senja i Troms for å snekre ny Frp-politikk.

Det som er sikkert allerede nå, er at det ikke blir pessimistiske greier. Skattene og avgiftene skal ned, lover han.

Han mener fallet i inntektene fra olje og gass helt sikkert vil stabilisere seg, før de igjen vil øke litt. I tillegg vil Norge få stadig nye bein å stå på, sier Sandberg, som griper til eget fagfelt som eksempel:

– Jeg er jo så heldig å være fiskeriminister, så jeg vet hvilket potensial som finnes med hensyn til nye arbeidsplasser.

– Så du er egentlig full av optimisme på vegne av statens inntekter?

– Det er helt enormt, svarer Sandberg og viser til at ny teknologi vil gjøre det mulig å høste arter fra havet som vi i dag ikke driver fangst på i det hele tatt, som lysprikkfisk og sjøpølse.

Arbeidsplasser avgjør

Siden stortingsvalget i 2013 har Høyre/Frp-regjeringen redusert skattene med 18,5 milliarder kroner.

– Bør skattene reduseres like mye i neste periode som de har blitt i denne?

– Hvis vi gjør alt riktig, er det rom for mer skatteletter.

– Mer enn i denne perioden?

– Ja, svarer Sandberg, som understreker at det gjenstår ett budsjett i inneværende periode.

Flere ganger under intervjuet understreker han at skatteletter, oljepengebruk og infrastrukturinvesteringer henger sammen med vekst og nye arbeidsplasser.

– Klarer vi ikke å skaffe nye arbeidsplasser, blir det også vanskelig med skatte- og avgiftsreduksjoner, sier han.

– Men du ser ingen grunn til å være mer forsiktig med skattelettene i neste periode?

– Jeg mener vi har vært forsiktige. For vi har brukt mye penger også, særlig på infrastruktur. Vi har brukt enormt med milliarder på infrastrukturo, og den jobben må videreføres, sier Sandberg og forklarer at investeringer i veier er en forutsetning for økt verdiskaping.

– Mener du da at staten kan bruke like mye oljepenger i neste periode som i denne?

– I neste stortingsperiode vil det fortsatt være behov for å bruke oljepenger på samme nivå, men de må brukes mer riktig. Det går på å skape innovasjon, vekst og nye arbeidsplasser – som handlingsregelen sier.

– Kan oljepengebruken også økes i neste periode?

– Ja, i enkeltår vil det bli nødvendig.

Vil spisse Frp-ideologien

Sandberg mener de nye skattelettene må komme vanlig folk og små og mellomstore bedrifter til gode.

– Det beste vi kan gjøre nå når det er lavkonjunktur, er kutte skattene til folk flest for å få opp forbruket, da vil også staten få flere skatter og avgifter inn.

– Det er vel ikke forbruket som butter nå? Er ikke det ganske høyt?

– Jo da, folk i Norge har det rimelig greit. Men det er noen signaler på Sør- og Vestlandet, ikke sant? Men det vil stabilisere seg. Omstillingen der går veldig raskt.

Sandberg syns det er fint om forskjellene mellom partiene kommer tydelig fram i valgkampen, også mellom Høyre og Frp:

– Høyre er et verdikonservativt parti. Vi er et liberalistisk parti, sier han og varsler at han vil tydeliggjøre Frps ideologi i det neste handlingsprogrammet.

– Det vi må gjøre, er å reindyrke den ideologiske profilen vår og ha tydelige prioriteringer på eldreomsorg, infrastruktur, justis og innvandring ­– og skatte- og avgiftsletter, selvsagt.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 2. september 2016 kl. 09.28