Tirsdag 30. august 2016 Innenriks

• Forsvarsministeren hevdet gradert rapport «ikke foreligger» • Klassekampen har lest dokumentet

Statsrådens halvsannhet

Holder tett: forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tilslører viktig informasjon, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. 8Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

SKJULT: På spørsmål fra Stortinget, hevdet Ine Eriksen Søreide at en navngitt rapport om kostnadene til langtidsplanen «ikke foreligger.» Likevel sitter departementet på et dokument med samme navn.

Hvor er pengene? Det er spørsmålet opposisjonen på Stortinget stiller seg om regjeringens foreslåtte langtidsplan for Forsvaret.

Til tross for at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har lovet tilleggsbevilgninger på 165 milliarder kroner fordelt over 20 år, er detaljene om når og hvordan disse pengene skal komme, uklare.

Et sentralt dokument kan gi opposisjonen svar: I dokumentet «Langsiktig kostnadsbilde for forsvarssektoren – Kostnadsberegning av endelig forslag til ny LTP» har forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) beregnet hvor mye planen vil koste, år for år.

Klassekampen har lest dokumentet.

Langtidsplanen:

• I går avslørte Klassekampen at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ikke fikk pengene hun ønsket til Forsvaret.

• I hemmelige regjeringsnotater advarte hun om at resultatet kunne bli «et brudd med det som har vært norsk forsvarspolitikk siden vi gikk inn i Nato i 1949».

• Forslaget til langtidsplan for Forsvaret innebærer en økning i forsvarsbudsjettet på 165 milliarder kroner over 20 år. Søreide ønsket seg 206 milliarder kroner.

Stortinget fikk ikke lese

I et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide spør Venstre om Stortinget kan få tilgang til denne rapporten (se utklipp).

I sitt svar slår ministeren fast at rapporten ikke finnes:

«Forsvarsdepartementet har med bakgrunn i spørsmålet forespurt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om en slik rapporten er utarbeidet. Det fremgår av svaret fra FFI at en rapport som det henvises til i spørsmålet, ikke foreligger.»

Klassekampen har bedt både departementet og FFI utdype dette svaret, ettersom det eksisterer et dokument med den tittelen Venstre etterspør.

FFI, som er direkte underlagt Forsvarsdepartementet, opplyser at de har oversendt departementet en powerpoint-presentasjon som en del av arbeidet med langtidsplanen. Presentasjonen har den samme tittelen som rapporten Venstre etterspør, men FFI slår fast at denne ikke har offisiell status som en forskningsrapport.

FFI omtaler i stedet presentasjonen som et internt og gradert arbeidsdokument.

Forsvarsdepartementet svarer også at det ikke finnes en offisiell FFI-publikasjon (se sidesak).

– Arrogant svar

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke fornøyd med forsvarsministerens håndtering av saken. Hun viser til at Søreide kunne svart at det eksisterer et gradert dokument, uten å overlevere selve dokumentet til Stortinget.

– Det ville vært en mye mer åpen og ærlig måte å håndtere dette på, sier Grande.

– Om statsråden trodde vi spurte om et offisielt dokument, så kan jeg betrygge henne om at vi kan google. Det burde være åpenbart hva vi ba om, og da bør hun ikke behandle oss som dummere enn vi er.

– Feilinformerer statsråden Stortinget med dette svaret?

– Hun klarer akkurat å omgå det med måten hun formulerer seg på, men det er en ganske arrogant måte å svare på som ikke er lurt, sier Venstre-lederen, som mener forsvarsministeren tilslører viktig informasjon om langtidsplanen.

– Det er mye usikkerhet om tallgrunnlaget i denne stortingsmeldingen. Vi har stilt mange spørsmål, men det er vanskelig å komme til roten når alt blir tilslørt. Jeg forstår at man skal holde militære kapasiteter utenfor offentlighetens lys, men i denne saken virker det som om regjeringen er mest opptatt av å gradere informasjon om hvor pengene er.

Må finne egne tall

Som Klassekampen tidligere har omtalt, har regjeringens foreslåtte langtidsplan skapt mye frustrasjon på Stortinget. Venstre har stått fram som den klareste kritikeren av langtidsplanen, og forrige helg samlet sentrumspartiene seg på Stortinget til et seminar om Forsvaret.

Trine Skei Grande er spesielt frustrert over det hun mener er mangelfull dokumentasjon fra regjeringen.

– Vi synes generelt at vi sliter med å få informasjon om tall og grunnlaget for stortingsmeldingen, og denne saken føyer seg inn i rekken av liknende saker. Når statsråden ikke informerer oss, må vi finne andre veier for å få informasjon om tallgrunnlaget. Dette er informasjon vi trenger for å gjøre et opplyst valg, sier hun.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Trine Skei Grande (V)