Torsdag 1. september 2016 Innenriks

Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i bitter anbudsstrid med kommersielle:

Hun må slåss i retten

I retten: Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo ønsker å ha egne anbudsrunder kun for ideelle barnevernsaktører. Nå dras kommunen for retten av NHO Service.Foto: Tom Henning Bratlie

Rettssak: Oslo kommune vil skvise private barnevernsbedrifter og ha anbudsrunder der bare ideelle aktører får delta. I dag må de møte i retten, etter søksmål fra NHO.

Velferd

– Penger til barnevern skal gå til barnevern, ikke til profitt Vi ønsker å ha et tett samarbeid med ideelle, non-profit aktører i Oslo. Vi er bekymret for at de utkonkurreres av kommersielle som kan underby ved å presse lønns- og pensjonsvilkår nedover for medarbeiderne, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune Inga Marte Thorkildsen (SV), til Klassekampen.

I dag møter Oslo kommune i retten for å forsvare en anbudsrunde for barnevernstjenester. Saksøker er sju kommersielle barnevernstilbydere, med NHO Service i ryggen. De ønsker å stanse hele anbudsrunden og søker en rettslig forføyning mot kommunen. Grunnen: Anbudsrunden er forbeholdt ideelle aktører.

Privat velferd:

• Byrådet i Oslo, som består av Ap, SV og MDG med en samarbeidsavtale med Rødt, skriver følgende i sin byrådserklæring: «Byrådet vil bygge ut offentlig organiserte velferdstjenester og dermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene.»

• Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester har igangsatt en anbudsrunde der bare ideelle aktører får delta. Kommersielle aktører er utelukket. Det gjelder en rammeavtale for 40–60 plasser i barnevernet, med start fra 1. juli 2017.

Store verdier

– Dersom byrådet får det som de vil, står vi i fare for at det ikke blir de beste tilbudene som velges sier Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk i NHO Service.

– Dette handler om tilbud til sårbare grupper i barnevernet, og byrådet ønsker å ekskludere offentlig godkjente aktører med lang erfaring. De rir et politisk prinsipp som kan ramme kvaliteten på barnevernet, sier han.

Ekelberg mener saken de har reist på vegne av sine medlemmer, er viktig både av prinsipielle grunner og fordi det dreier seg om omfattende verdier.

– Den utlyste anbudskonkurransen har en verdi på opp mot 1,7 milliarder, og de vil forbeholde den ideelle organisasjoner. Det mener vi de ikke har anledning til å gjøre, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Vi mener at det er i strid med EØS-avtalens regler om tjenestefrihet og etableringsrett. Vi mener også at nyere rettspraksis fra EU-domstolen stenger for den type diskriminering. Selskapene ber domstolen om å sikre at Oslo kommune etterlever EØS-loven, sier Ekelberg.

Prinsippavgjørelse

– Dersom vi vinner, vil det være en viktig seier for vårt standpunkt om at viktige prinsipielle spørsmål som dette må kunne avgjøres gjennom demokratiske valg, sier Thorkildsen.

Da venstresida vant lokalvalget i Oslo kommune i fjor høst, var en av de viktige valgsakene nettopp å begrense privatisering, og å forsøke å hindre at velferdstjenester skulle bli gjenstand for profitt.

I sitt prosesskriv til rettssaken i Oslo byfogdembete skriver kommuneadvokaten at praksisen med egne anbudsrunder for ideelle aktører har lang historie i Oslo, og også har blitt gjennomført flere ganger da de borgerlige partiene satt i byrådet. I prosesskrivet vises det til anbudsrunder både for drift av familiehjem og ungdomsinstitusjoner som har blitt gjennomført i 2009 og 2010, som var forbeholdt ideelle tilbydere.

Holder seg til loven

– Vi mener at forskrift om offentlige anskaffelser gir hjemmel til å fravike alminnelige anskaffelsesregler, både når det gjelder å forbeholde konkurransen for ideelle, og når det dreier seg om at kommunen delegerer myndighetsutøvelse, sier Thorkildsen.

I prosesskrivet viser de til at anskaffelsesregelverket ikke gjelder for barnevernsinstitusjoner, og at anskaffelsesregelverket, dersom det gjøres gjeldende, gir hjemmel til å reservere konkurransen til ideelle aktører.

Trenger de ideelle

NHO Service sier at dersom kommunen hadde gjort de utlyste oppgavene i egenregi, i stedet for å ha lukkede anbudsrunder, hadde det vært fullt lovlig.

Thorkildsen sier det ikke er et alternativ å gjøre alt i offentlig regi.

– Det å opprette alle de institusjonsplassene vi trenger i kommunal regi ville være umulig på kort sikt, sier hun.

I tillegg påpeker hun at byrådet mener ideelle aktører yter viktige bidrag til flere velferdstjenester.

Dag Ekelberg i NHO Service sier at dersom de skulle tape, er kampen ikke over for deres del.

– Vi vil kjøre det videre. Da er det naturlig å bringe det inn for Esa (overvåkingsorganet for EØS-avtalen, journ.anm.). Vi mener både rettsgrunnlag og rettspraksis tilsier at det ikke er adgang til denne typen forskjellsbehandling. For bedriftene det dreier seg om handler det om deres levebrød og arbeidsplasser, sier han.

paalh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert med endringer i ingressen.

Artikkelen er oppdatert: 1. september 2016 kl. 09.32
Dag Ekelberg