Torsdag 8. september 2016 Kultur og medier

• Posten tapte konkurransen om distribusjon av lørdagsavisa • Rundt 1000 Posten-bud mister jobben

Posten priset seg ut

SKARP: Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom, ønsket i går landsmøtet velkommen med å kritisere regjeringens konkurransepolitikk.

Posten skulle ha 309 millioner kroner for å dele ut lørdagsavis i distriktene de neste to årene. Selskapet som vant anbudet, skal gjøre den samme jobben for 99 millioner kroner mindre.

medier

I går ettermiddag åpnet forbundsleder Odd Christian Øverland Postkoms lands­møte i Folkets Hus. Fra talerstolen gikk han til frontal­angrep mot konkurransefrislippet på distribusjonsmarkedet, som virkelig skjøt fart etter at Norge innførte EUs postdirektiv i 2015.

Et av oppdragene Posten har tapt som følge av liberaliseringen, er utdeling av aviser på lørdager. Som Klassekampen har omtalt tidligere, gikk det lille distribusjonsselskapet Kvikkas i Ålesund av med en overraskende seier da Samferdselsdepartementet kåret vinneren av anbudskonkurransen.

Nå viser det seg at Postens anbud var på 309 millioner kroner, eller 99 millioner kroner mer enn konkurrenten.

Øverland understreker at han ikke kjenner til Norpost og hva slags betingelser de gir sine arbeidstakere, men sier generelt om den nye konkurransesituasjonen:

– Vi ser hvordan en tradisjonell leverandør som Posten angripes av aktører som tilbyr andre typer ansettelsesforhold, eller kanskje ikke ansettelse i det hele tatt. Mens selskapene bak sitter igjen med fortjenesten, må de ansatte ta stadig større risiko. På sikt vil det gå ut over service og kvalitet, sier Øverland til Klassekampen.

Kamp om lørdags­avisa:

• Samferdselsdepartementet lyste i januar ut en anbuds­konkurranse for ombæring av lørdagsaviser etter at Posten sluttet med ordinær post på lørdager.

• 1. juli ble det klart at logistikkselskapet Kvikkas får oppdraget. Posten leverte også et anbud for å fortsette med bare lørdagsaviser.

• Kvikkas skal levere aviser i områder med spredt bosetting, hovedsakelig Troms, Finnmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane.

• I øvrige områder skal mediebransjens egne deres distribusjonsselskaper sørge for levering.

Har tariff

Kampen om å få dele ut lørdagsavisa kan stå som eksempel på hvordan Posten sliter med å kutte kostnader i takt med de nye konkurrentene.

Klassekampen har fått innsyn i anbudsdokumenter som avslører hvor stor forskjellen var i pris mellom Kvikkas og Posten. Mens Posten krever 309 millioner kroner fordelt over en toårsperiode, sier Kvikkas seg fornøyd med 210 millioner kroner.

Når Samferdselsdepartementet har satt pris som viktigste kriterium for oppdraget, var resultatet nærmest gitt.

– Spørsmålet du burde stille er ikke hvordan vi klarer å levere så lavt, men hvorfor Postens tilbud er så utrolig mye høyere enn vårt, sier daglig leder i Kvikkas, Stig Kleive.

Han ønsker ikke å bekrefte tallene som Klassekampen har fått tak i, men mener det er forskjeller i de to selskapenes priskalkyler og kostnadsbilde som kan være noe av forklaringen.

– Ulike selskaper priser ulike tjenester ulikt. Noen priser ut fra kostnad, mens andre kanskje priser ut fra hva de tror markedet kan bære, sier Kleive.

Hos Kvikkas’ samarbeidspartner Norpost er administrerende direktør Hege Stenmarck lite fornøyd med anklagene om at selskapet ikke tilbyr ordnede arbeidsforhold til sine ansatte.

– Alle våre bud er ansatte på kontrakt, de er bosatt i Norge, de har tarifflønn og vi har årlige forhandlinger med Transportarbeiderforbundet, sier hun.

Stenmarck mener det er andre grunner enn ulikheter i lønns- og arbeidsvilkår som gjør at Kvikkas sammen med Norpost kan levere et mye lavere anbud enn Posten.

– Norpost har foreløpig en liten administrasjon, og vi er ekstremt opptatt av effektivitet i alle ledd.

15 kroner avisa

I 2015 anslo Posten at det ville koste et sted mellom 50 og 120 millioner kroner per år å distribuere lørdagsaviser etter at Posten avsluttet ordinær postomdeling på lørdager fra 1. mars. I anbudet som ble levert departementet tidligere i år, har prisen økt til rundt 150 millioner kroner per år. Et grovt regnestykke skulle tilsi at Postens tilbud tilsvarer rundt 15 kroner for hvert aviseksemplar, hvis man tar utgangspunkt i Samferdselsdepartementets tidligere anslag på rundt 150.000 i totalopplag.

Årsaken til at det ble dyrere er at staten underveis har endret forutsetningene, forklarer Posten.

– I anbudet valgte staten å inkludere en tjeneste for distribusjon av regionalt innleverte aviser. Håndtering av regional innlevering med alt det medfører av sorterings- og transportkostnader har selvsagt en betydelig kostnad, og det kommer på toppen av det opprinnelige estimatet, skriver kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme på e-post.

– Hva er årsaken til at Posten likevel har priset seg så høyt sammenliknet med Kvikkas?

– Vi kjenner ikke til beregningene til Norpost, men Posten Norge gjør den samme jobben i dag, og vet hva som kreves. Vårt tilbud er basert på dagens kostnader, justert for dekningsområdet som Staten etterspurte i anbudet, svarer Gjølme.

– Har Posten forståelse for at Samferdselsdepartementet valgte Kvikkas når prisforskjellen viste seg å være såpass stor?

– Vår pris er gitt ut fra en nøktern vurdering av oppdragets omfang. Vi har ingen problemer med å se at differansen i pris vurderes som stor.

Skrekkeksempel

For de ansatte i Posten får tapet av lørdagsavisa store konsekvenser. 160 årsverk må kuttes, noe som betyr at 1000 mister jobben, de fleste deltidsansatte. Under åpningstalen på landsmøtet i Postkom trakk forbundsleder Odd Christian Øverland fram lørdagsaviser som skrekkeksempel på hvordan den blåblå regjeringen aktivt bidrar til å undergrave Postens samfunnsansvar.

– Det positive med regjeringens politikk er at leserne til Dagens Næringsliv og Finansavisen trolig ikke lenger får lese konkurransevennlige ledere på lørdager. Ikke fordi de har endret mening, men fordi leserne ikke får avisene sine, sa han fra talerstolen.

Overfor Klassekampen utdyper Øverland at Norpost har gjort det enhver konkurrent til Posten ville gjort, nemlig først å etablere seg i befolkningstette områder med korte avstander og høy leveringsfrekvens.

– Nå skal de levere aviser ut til folk som bor på den ytterste øy, lengst oppi dalen og innerst i fjorden, der ingen andre enn Posten fram til nå har sett grunn til å levere. Men når departementet så åpenbart kun legger pris til grunn, er det en stor risiko for at avisa ikke blir levert som den skal, sier Øverland.

Han legger til at dette er den andre omstillingen Postens ansatte må gjennom i løpet av bare et halvt års tid.

– Først måtte vi omstille oss da vi sluttet med ordinær lørdagspost 1. mars. Nå får vi en ny runde fordi vi tapte anbudet om lørdagsavisa. Det avslører dårlig personalpolitikk og dårlige rutiner fra statens side, sier han.

jonas.braekke@klassekampen.no