Torsdag 15. september 2016 Debatt

En langfinger til forskningsetikken

På frierferd: Tord Lien var nylig I Israel for å vurdere oljesamarbeid. Her fra Norsk olje og gass’ årskonferanse i vår. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Israel

Denne uken var olje- og energiminister Tord Lien sammen med NTNU for å vurdere et norsk-israelsk samarbeid om oljeforskning. Å både bidra til forskning som forlenger fossilalderen, og utnyttelse av ressurser på et okkupert område må være norgesrekord i etisk uforsvarlighet. At et slikt samarbeid i det hele tatt vurderes er mildt sagt forkastelig.

I 2014 ble det drøftet i forskningens etikkomité for naturvitenskap og teknologi om en samarbeidsavtale mellom UiB og Statoil var uetisk. Komiteen konkluderte med at forskning som hindrer at FNs togradersmål oppfylles, er uetisk.

Israel ønsker kontroll over petroleumsressurser for å utvinne dem. Å inngå avtaler som bidrar til opprettelsen av nye oljenasjoner, vil vanskelig kunne anses for å være etisk forsvarlig. I de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi står det at forskning ikke må «være innrettet slik at den kommer i konflikt med demokratisk utvikling eller internasjonale konvensjoner som skal trygge fred». Israel har i over femti år drevet ulovlig okkupasjon av palestinske områder. Oljeområdene Israel ønsker å utvinne er kontroversielle og store deler befinner seg på ulovlig okkuperte områder. Både internasjonale konvensjoner og Oslo-avtalen tilsier at Israel ikke kan drive utvinning av felles ressurser uten samtykke fra palestinerne.

Norske universiteter er politisk uavhengige, og forskning skal være apolitisk. Men å avfeie etiske problemstillinger som politikk er feigt og undergraver hele funksjonen med etiske retningslinjer for forskningen. NTNU valgte å møte reaksjonene med å frasi seg et etisk ansvar overfor sine samarbeidspartnere.

Dersom reisen skulle resultere i et samarbeid mellom NTNU og israelske oljeforskere vil det være etisk uforsvarlig på flere nivåer. At en olje- og energiminister fra Frp, som nylig fikk pris av Norsk-israelsk handelskammer, mener det er en fornuftig avgjørelse, er ikke overraskende. Men at NTNU ikke engang ser problematikken, er ikke bare sjokkerende, det er som å vise fingeren til forskningsetikken.

andreas.unneland@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2016 kl. 17.40