Torsdag 6. oktober 2016 Innenriks

• Nær 80 prosent vil ikke legalisere cannabis • Ungdom er mest positive til lovlig narkotika

Lite støtte til legalisering

Faktatørste: Studentene Yon Yamuly, Herman Johansen, Einar Conders og Sara Sundquist synes det er for mye ideologi og for lite fakta i narkotikadebatten.

NEI: I en ny undersøkelse sier 77 prosent av de spurte nei til legalisering av cannabis. På tross av at flere stemmer har tatt til orde for å gjøre narkotika lovlig, sier det store flertallet i alle aldersgrupper nei.

En langvarig og intens debatt om å myke opp Norges strenge narkotikapolitikk er i ferd med å få konsekvenser. Tilhengerne av avkriminalisering av narkotika jubler etter at helseminister Bent Høie (H) i gårsdagens Klassekampen gjorde det klart at han vil ha slutt på straff og bøtelegging av narkotikabruk.

Mens det går mot flertall for å hjelpe heller enn å straffe rusbrukere, er imidlertid flertallet av politikerne og folket enige om en ting: Narkotika skal fortsatt være forbudt.

En spørreundersøkelse gjort av Sentio på oppdrag fra Klassekampen viser at det er lenge til det blir lovlig å fyre opp en joint i Norge.

Narkotikapolitikk:

• I en serie artikler ser Klassekampen på faktagrunnlaget i norsk narkotikapolitikk.

• Rød Ungdom, Unge Venstre, Grønn Ungdom og FpU vil utrede legalisering og kontrollert salg av hasj og cannabis. Det samme vil partiet Venstre.

• I en holdningsundersøkelse om legalisering gjort på oppdrag fra Actis i fjor, svarte 83 prosent at de var imot legalisering.

• En fersk undersøkelse gjort av Sentio for Klassekampen viser at 77 prosent ønsker et forbud mot salg og bruk av hasj og cannabis:

Er du for eller mot at det skal være lov å selge, ha og bruke hasj/cannabis i Norge?

Antall spurte: 1000 personer

Klart flertall

På spørsmål om det «bør være lov å selge, ha og bruke cannabis i Norge», svarer 77 prosent nei, mens 15 prosent er positive. Det er overveldende nei-flertall i alle aldersgrupper, men kvinner er tydelig mer kritiske enn menn.

Nær 81 prosent av kvinnene er imot, mens 73 prosent av mennene sier nei. Kun 11 prosent av kvinnene vil legalisere, mens to av ti menn mener man skal gjøre bruk og salg av cannabis lovlig.

Ungdom positive

Det er en klar sammenheng mellom alder og syn på legalisering.

Blant de over 50 år er det kun 8 prosent som er positive til legalisering, mens 11 prosent av de mellom 40 og 50 mener det samme. Støtten er nær dobbelt så høy blant de mellom 30 og 40 år, her svarer 20 prosent at de er positive. I gruppa med de under 30 år får lovlig bruk, besittelse og salg av hasj støtte fra 27 prosent.

Utredning av legalisering og kontrollert salg av cannabis har fått støtte fra Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre og FpU.

Venstre er det eneste «voksen»-partiet som har foreslått i sitt utkast til partiprogram å utrede alternative reguleringer .

– Vi har en lang vei å gå, men det skjer mye bra på veien mot en human ruspolitikk og at vi har fått et helt annet klima for å diskutere ruspolitikk enn vi hadde for få år siden, sier Tord Hustveit.

Han er leder i Unge Venstre, medlem av Venstres programkomité og mangeårig legaliseringstilhenger.

Flertallet krymper.

Selv om han fortsatt har det store flertallet mot seg, er flertallet mindre enn det var for bare et år siden. Da svarte 83 prosent at de var imot legalisering i en tilsvarende undersøkelse.

– Jeg oppfatter at debatten er i ferd med å snu. Før var dette et uglesett standpunkt, men stadig flere blant både politikere, akademikere og medier tar til orde for en ny regulering av rusmidler, sier Hustveit og nevner Morgenbladet, Dagbladet og tidsskriftet Minerva som viktige stemmer i debatten.

– Dette bekrefter at dagens ruspolitikk har sterk støtte. Det bør være et tydelig signal til de politiske partiene når de skal vedta ny politikk, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Hun er enig i at debatten har endret seg.

– Temaet har vært mer på dagsorden. Dels på grunn av utviklingen i USA, hvor flere stater har gått inn for legalisering, men det har også vært et stort trykk og en ensidig framstilling av narkotikapolitikken som mislykket i flere medier. Det mest interessante er egentlig hvor stor motstand det er mot legalisering, på tross av negativt fokus på narkotikapolitikken, sier Gerhardsen.

jos@klassekampen.no

Vil ha endring

– Jeg tror det er flere som støtter legalisering enn du ser i statistikken. Folk er redde for å bli oppfattet som narkotilhengere, så de svarer nei når de blir spurt, sier Yon Tamuly, som studerer industriell økonomi på NTNU i Trondheim.

Klassekampen møtteham og flere medstudenter i lunsjpausen. Studentene har mye å utsette på dagens narkotikapolitikk. De stoler ikke på at politikerne vet hva de driver med.

– Det er så langt mellom fakta og virkeligheten når politikerne diskuterer hasj. Det framstilles som om hasj er så forferdelig farlig, men skadevirkningene både på den enkelte og samfunnet er mindre enn med alkohol, sier Sara Sundquist, som er sykepleierstudent.

– Lovverket virker som det er bygd på ideologi, ikke på fakta, mener Herman Johansen, blivende sosialantropolog.

Studentene er ikke overrasket over at ungdom er mer positive til legalisering enn andre.

– De eldre generasjonene har ikke blitt eksponert for hasj på samme måte som oss. Det er helt vanlig å kjenne folk som bruker det, og du ser det ofte på fest. Det er ikke hasj som tar livet av folk, det er det andre rusmidler som gjør, og politikerne burde vært opptatt av dem, sier Sundquist.

– Har narkotikadebatten endret seg de siste årene?

– Ja, etter at Stoltenberg-utvalget kom med sin rapport, har debatten blitt mer nyansert, sier Einar Conders, barnehagelærer.