Lørdag 8. oktober 2016 Innenriks

SYRIAS «Hvite engler»Hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer er et verktøy for å fremme vestlig storkrig i Syria, mener Hanne Nabintu Herland.

Vil rive glorien av hjelmene

SKEPTISK: Hanne Nabintu Herland mener vi må være kritiske til historiene vi blir fortalt fra vestlige medier om krigen i Syria. Foto: Tom Henning Bratlie

– Organisasjonen Hvite hjelmer hylles over hele verden for å redde barn ut av bomberuiner i Aleppo, med livet som innsats. De var blant favorittene til fredsprisen, men du påstår de er en del av en «kynisk PR-kampanje» for vestlige interesser?

– Med «de hylles over hele verden» mener du nok at de hylles i vestlig presse som i stor grad styres av USA, der et fåtall eier mediene. Jeg har fulgt Al Nusra (syrisk opprørsgruppe red.anm.) og de al-Qa’ida-affilierte Hvite hjelmer i over ett år. De føyer seg inn i rekken av vestlige NGO-er (ikke-statlige organisasjoner red.anm.) og medieframstøt som har til hensikt å villede opinionen slik at vi støtter mer krig i Midtøsten. Hva er da bedre enn bilder av lidende barn. Det er et koordinert løp. Vi så det under opptakten til Libya-krigen. Da ble også vestlig presse matet med ukorrekt informasjon, og FN ga klarsignal til en flyforbudssone som i praksis betød at Nato kunne teppebombe Libya. Siden hjalp Nato al-Qa’ida-affilierte grupper til makten.

– Kristian Berg Harpviken ved Prio har snakket med sine kontakter i Syria og går god for at organisasjonen ikke har terrorbånd? – Det er veldig nøye regissert hvem som snakker med vestlige forskere. Vestlige forskeres utsagn går rett inn i vestlige aviser og vestlig opinion og får store konsekvenser.

BAKGRUNN

• Organisasjonen Syria Civil Defense, også kalt Hvite hjelmer er en frivillig organisasjon som jobber med å redde syriske sivile i områder under angrep fra det syriske regimet og deres russiske allierte.

• Organisasjonen oppgir å bestå av 3000 frivillige og hevder å ha reddet 40.000 sivile siden de startet sitt arbeid i 2013.

• Bilder og videoer av redningsarbeidet til Hvite hjelmer har blitt kjent verden over. Netflix har nylig laget en dokumentar om dem.

• Hvite hjelmer var blant favorittene til å motta Nobels fredspris i går.

• Det syriske regimet, Russland og andre kritiske røster beskylder Hvite hjelmer for å være et propagandaverktøy for Vesten.

– Bilder og video av redningsoperasjonene til Hvite hjelmer har gått verden rundt. Det finnes til og med en Netflix-dokumentar. Mener du at disse redningsaksjonene er konstruert?

– Det hadde ikke forundret meg. Mediemanipulasjon som krigsstrategi og som propaganda er en velkjent metode. Trenden med nyhetsfabrikasjon for å fremme ulike parters interesser er også vanlig i arabiske medier. Det viktigste å forstå er at i en krig som den vi ser i Syria er det nesten umulig å vite hva som er sant. Vi må være kritiske til de historiene vi blir fortalt. Hvite hjelmer mottar betydelig økonomisk støttet fra vestlige regjeringer, først og fremst USA. Siden de plutselig dukket opp overalt i media i fjor, har de argumentert for akkurat det samme som Hillary Clinton ønsker: en flyforbudssone over Syria.

– Aleppo er under angrep fra luften av det syriske militæret og Russland. Er det ikke naturlig at hjelpearbeiderne vil ha slutt på luftangrep?

– Igjen ser vi hvordan dekningen er preget av vestlig propaganda. Det er ikke slik at det i hovedsak bombes fra luften. Bakkekampene pågår med kun enkel hjelp fra luften. Det stemmer ikke at det pågår en rein flykrig. Regjeringshæren i Syria er i ferd med å ta tilbake landet sitt. De al-Qa’ida-tilknyttede jihadistene, som er støttet fra vesten, er i ferd med å miste makten i Aleppo. Alle vet hva en flyforbudssone betyr etter Libya krigen: Nato kommer inn og støtter den ene parten i en borgerkrig og bomber sønder og sammen den andre parten. Deretter blir det årelange borgerkriger. Hvite hjelmer vil beskytte barn, men likevel motivere Vesten til å drepe alle barna som tilhører den andre fraksjonen i landets borgerkrig.

– Du henviser til forfatter og blogger Pål Steigan som mener Hvite hjelmers kampanje for flyforbudssone kan starte tredje verdenskrig. Deler du analysen?

– Definitivt. Propaganda er et svært viktig middel for å skape legitimitet for en storkrig. USA trenger en slik krig, på konkursens rand som de er. De kan ikke sette opp renten et halvt poeng engang uten å gå konkurs. USA har under Obama gått fra å ha rundt to billioner i gjeld til 22. Det er svimlende tall. Skulle noe gå galt, vil USA oppleve et betydelig ragnarok. Husk også at andre verdenskrig ga USA dets største økonomiske oppsving det har hatt.

– Mange vil mene at det du kommer med er reine konspirasjonsteorier? – Slike betegnelser føyer seg inn i rekken av skjellsord som brukes mot dem som trosser konsensustyranniet. Forsøk på karakterdrap, villet mistolking av hva en meningsmotstander sier, usaklig utskjelling og forsøk på å fjerne meningsmotstandere fra offentlig debatt er typiske holdninger som har totalitære trekk.

– Du er veldig kritisk til USA, men hva med Russland? De deltar aktivt i krigen og beskyldes for grove krigsforbrytelser?

– USA invaderer land uten respekt for landets legitime regjering. Russland er inne i Syria etter invitasjon fra landets legitime president. Det er i samsvar med internasjonal lov at et suverent land kan invitere allierte til å bistå. Amerikanernes problem er en idealistisk idé om at «alle bør bli som oss». Det samme kjennetegnet Tyskland før andre verdenskrig. De kom med sitt diplomati, datidens NGO-er, sine kunstnere, musikk, penger og bistandsmidler og sa «lar du oss styre, skal du få alle goder, men lar du ikke oss overta, så bomber vi deg». Det er noe totalitært som er videreført i den amerikanske tenkningen. Det er en grunnleggende mangel på respekt for andre folk og kulturer.

– Så Hillary Clinton er farligere enn Vladimir Putin?

– Hillary Clinton er farligere enn både Donald Trump og Putin. Trump er ingen god presidentkandidat, men han har en langt mer realistisk holdning til utenrikspolitikken. Når det gjelder Putin er det vanskelig for mange å forstå hvorfor jeg mener vi står mye nærmere en total krig med Clinton enn med Putin. Alt som har med Russland å gjøre demoniseres. For å forstå det, må vi våge å lese andre kilder enn propagandaen som kommer i vestlige medier.

jos@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 18. oktober 2016 kl. 10.07

Navn: Hanne Nabintu Herland.

Stilling: Religionshistoriker og samfunnsdebattant.

Aktuell med: Skriver bok om konflikter og vestlig innblanding i Midtøsten. Har nylig kommet med sterk kritikk av organisasjonen Hvite hjelmer etter at de ble nominert til Nobels fredspris.