Torsdag 13. oktober 2016 Innenriks

• Sterkere krone byr på trøbbel for bedriftene • Norsk Industri advarer

Frykter kronesmell

Medvind: Direktør Lars Tomasgaard i Nordox i Oslo får gode priser på produktene sine nå som kronekursen er lav.

Industri: Lav kronekurs har reddet Norge gjennom oljenedturen, men Norsk Industri advarer mot å belage seg på at kroneredningsbøyen skal holde oss flytende.

valuta

Skal vi tro regjeringen, peker pilene forsiktig oppover for norsk økonomi. Det skyldes ikke minst den lave kronekursen.

Verdien til norske kroner har falt sammen med prisen på olje. Det har vært godt nytt for eksportbedrifter som har inntektene i valuta og kostnader i kroner.

Men i takt med at oljeprisen stiger på ny, styrker også kronen seg. Det bekymrer Norsk Industri.

Direktør for industripolitikk i NHO-foreningen, Knut Sunde, advarer medlemmene sine mot å satse på at den gunstige kursen holder seg.

– Når jeg møter bedrifter, forteller mange meg at de nå satser og investerer på bakgrunn av dagens kurs og at kronen skal holde seg lav i årevis. Da prøver jeg å være tydelig på at dagens kurs kun er til låns. Skulle oljeprisen igjen ta av, vil den nok ta med seg kronen oppover, sier Sunde.

Høstens kronestyrkelse kom også brått på statsbudsjettet. Der legger myndighetene til grunn at den importveide kursindeksen (I44) skal øke med 2,8 prosent, som betyr svakere krone, og at kronesvekkelsen skal fortsette i 2017 og 2018. Dersom dagens kurs holder seg ut året, vil kronesvekkelsen målt i I44 bare bli på omkring 1,6 prosent.

Slår dette til, vil det blant annet bety at regjeringens oljepengebruk kommer nærmere handlingsregelen, ettersom utgiftene i statsbudsjettet er i kroner.

Kronekurs:

• Kronen har svekket seg mot en rekke valutaer siden oljeprisen falt i slutten av 2014.

• I høst har imidlertid kronen styrket seg i takt med den økende oljeprisen.

• Lav kronekurs er gunstig for bedrifter i konkurranseutsatt sektor, ettersom kostnadene er i kroner og disse blir mindre verdt.

• Nordox er en industribedrift i Oslo som produserer enverdig kobberoksid som brukes som plantevernmiddel i landbruket og til bunnstoff på skip.

Todeling snudd på hodet

Mens den lave oljeprisen har ført til masseoppsigelser i oljenæringen, har oljenedturen betydd en opptur for eksportbedrifter som ikke er tilknyttet oljen. Ikke bare har oljekrisa ført til en gunstigere valutakurs, men det blir også enklere å få tak dyktige arbeidstakere når konkurransen fra arbeidsgivere i oljebransjen nærmest er fraværende.

Blant dem som har skodd seg er Nordox. Industribedriften er blant de siste med fortsatt produksjon i Oslo by, og administrerende direktør Lars Tomasgaard følger med på oljeprisen, selv om bedriftens produksjon har lite med olje å gjøre.

– Jeg følger med, og i motsetning til mange andre gleder det meg når den er lav. Det er klart at det har vært gunstig for oss, sier han.

Bedriften selger produktene sine fortløpende til priser i valuta, så hver minste svingning får direkte konsekvenser for selskapets lønnsomhet.

– I lønnsoppgjør tidligere måtte vi advare mot todelingen av økonomien som gjorde det vanskelig for industribedrifter som oss å holde tritt med lønningene i oljenæringen. Nå er todelingen snudd på hodet, og vi har gode tider mens de sliter innen olje.

Rundt fabrikklokalene på Helsfyr i Oslo fortsetter boligbyggingen, men produksjonen av enverdig kobberoksid holder fortsatt stand. Produktet brukes som plantevernmiddel i både konvensjonelt og økologisk landbruk og som råstoff til bunnstoff på skip for å hindre at det gror alger på skroget.

Stigende kronekurs

Tomasgaard er bevisst på advarselen fra Sunde og gjør ikke investeringer som forutsetter en for dem like god kurs som i dag.

– Selv om vi gjerne skulle hatt dollaren til det høye nivået fra i vinter, lever vi greit med dagens kurs. Det er fortsatt friskt i minne hva den en gang var, så vi gjør ikke investeringer vi ikke kan leve med selv om kronen styrker seg.

Kursutviklingen i høst har nemlig vist at kronen ikke nødvendigvis vil forbli like svak. En indeks av viktige valutakurser for Norge, importveid kursindeks (I44), har sunket, som betyr styrket krone, med omkring sju prosent fra nyttår.

– Dagens nivå kan industrien leve godt med. Bedriftene har ulik smerteterskel for kronekursen, og mange av de store binder valutaen i ett eller to år for å unngå de store svingningene. Likevel er det klart at en svak krone virker smørende på omstillingen, sier Sunde i Norsk Industri.

Det er nærmest umulig å forutse framtidige valutakurser, og Sunde sier at vi må tilpasse oss best mulig den kursutviklingen som kommer og at det er lite vi kan gjøre for å påvirke den.

– Alt vi kan gjøre er å passe på at vi ikke gjør noen særnorske bommerter. Det er ingenting som tyder på noen alvorlige feilgrep i statsbudsjettet med tanke på kronekursen, og vi må passe på håndtere våre egne lønnsoppgjør fornuftig.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 13. oktober 2016 kl. 08.02
Lars Tomasgaard