Lørdag 29. oktober 2016 Innenriks

• Amerikanske overvåkingsfly landet i Norge • Norske overvåkingsfly taper teknologikampen

Sliter med å finne ubåtene

POSEIDON: Her lander et amerikansk P-8 Poseidon overvåkingsfly på Andøya. Forsvaret opplyser at flyet var her for å trene. Foto: Jørn Aune, Andøyposten

UBÅTJAKT: De norske Orion-over­våkingsflyene har store problemer med å oppdage de nyeste russiske ubåtene. Det kan ende med at USA overtar overvåkingen av norsk territorium.

FORSVARET

Onsdag og torsdag landet et amerikansk overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon på Andøya flystasjon. Begge dagene var flyet på en kort visitt for å tanke drivstoff før det fløy videre.

Forsvaret opplyser at amerikanerne er i Norge for å trene. Kilder Klassekampen har snakket med, setter likevel besøket i sammenheng med det som skal være en ubehagelig sannhet i det norske Forsvaret:

Dagens norske overvåkingsfly av typen P-3 Orion har den siste tida hatt store problemer med å oppdage de nyeste russiske ubåtene.

En forsvarskilde sier problemet skyldes flere faktorer, men peker på flyenes sensorer, antall tilgjengelige fly for oppdrag, samt bemannings- og beredskapssituasjonen ved Andøya flystasjon.

Overvåkingsfly:

• De norske maritime patruljeflyene P-3 Orion har base på Andøya flystasjon i Nordland.

• Flyene har som oppgave å overvåke norske havområder og å lete etter russiske ubåter.

• Regjeringen har varslet at de vil erstatte dagens seks P-3 Orion med nye maritime patruljeovervåkingsfly.

Resultatløs ubåtjakt

Forrige lørdag ble et Orion-fly sendt på vingene etter at fiskebåten «Lillebror» skal ha vært nær ved å kollidere med en ubåt i Vestfjorden, utenfor Bodø. Orion-flyet kom til området drøyt fem timer etter at observasjonen ble meldt inn, og lykkes ikke med å finne tegn til en ubåt etter fem timers søk i området.

Tirsdag sa Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til Klassekampen at «vi var, med hjelp av de sensorene Orion-flyet har, ikke i stand til å detektere noe».

Klassekampen har spurt FOH om Orion-flyene nå har større problemer med å detektere ubåter enn tidligere.

«Dette er gradert informasjon», svarer Stordal i en e-post.

Forsvaret avviser også at de amerikanske overvåkingsflyene på Andøya har noen sammenheng med forrige helgs ubåtsøk i Vestfjorden.

Hett på Stortinget

Utviklingen på Andøya henger tett sammen med de tøffe stortingsforhandlingene om Forsvarets langtidsplan.

Flyet som landet på Andøya denne uka, er av den samme typen som regjeringen vil kjøpe. Sentrumspartiene stritter imot, og vil i stedet sikre midler til Hæren og Heimevernet.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet står imidlertid bom fast på at dagens Orion-fly må erstattes. De frykter at amerikanerne vil overta oppdraget de norske overvåkingsflyene har i dag, dersom Norge ikke skaffer seg nye overvåkingsfly. Oppfatningen er at amerikanske overvåkingsfly i nord kan forverre forholdet til Russland.

En kilde i regjeringspartiene beskriver også levetidsoppdateringene dagens Orion-fly har gjennomgått som «ikke tilfredsstillende».

Norges seks Orion-fly løser i dag en rekke ulike oppdrag. Jakten på russiske ubåter har høy prioritet, og informasjon fra den norske overvåkingen regnes som svært viktig for Nato.

Av totalt seks fly, er det likevel et mindretall som er i stand til å løse dette oppdraget. To av Orion-flyene disponeres av Kystvakta, og brukes ikke til ubåtsøk. Av de resterende fire flyene, er ett fly fremdeles ikke levert fra oppgraderinger i Canada.

Kilder opplyser til Klassekampen at de tre siste flyene er avhengig av å dele på utstyr og systemer, og at man med dagens situasjon i praksis bare kan operere ett fly av gangen for å lete etter ubåter.

De samme kildene sier også at Norge nå er under et sterkt amerikansk press for å levere god etterretning om russisk ubåtaktivitet i Nord. Dersom Norge ikke leverer på dette oppdraget, forventer man at amerikanerne vil komme med egne fly og overta.

Få detaljer

Forsvarets operative hovedkvarter sier at de «ikke er kjent med» at USA vil overta patruljering av norske områder.

Talsperson Brynjar Stordal er også forsiktig med å gi detaljer om kapasiteten til Orion-flyene.

«333 skvadron er en stående norsk avdeling som er klar for de oppdragene de måtte bli pålagt fra FOH. Utenom de oppsatte oppdragene har avdelingen ikke en beredskap på linje med det vi til eksempel har på F-16-flyene i Bodø som står på en 15-minutters Nato Quick reaction Alert. I de situasjoner der det er behov for Orion utenom planlagte oppdrag er vi avhengig av tilgjengelighet på crew», skriver Stordal.

– Har dere kapasitet til å ha to fly i lufta samtidig for å lete etter ubåter?

«Dette er gradert informasjon», svarer Stordal.

siment@klassekampen.no

kjetils@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. oktober 2016 kl. 08.12