Mandag 31. oktober 2016 Innenriks

Harvard-professoren som spådde ultraglobaliseringens politiske rekyl ber politikerne tenke nytt om TTIP:

Hevntokt mot globalisering

GLOBALISERINGSKRITIKER: Harvard-professor Dani Rodrik mener politikerne bør gå tilbake til tegnebrettet og lage en ny TTIP-avtale. Forrige uker besøkte han Oslo og et seminar i regi av Universitetet i Oslo.

FRIHANDEL: Globaliseringsguru Dani Rodrik sier TTIP-utkastet bør forkastes. Han mener at det ikke lenger er mulig å innrette frihandelsavtaler slik som før.

DEN NYE FRIHANDELEN

TTIP, TPP, Tisa, Ceta. De knotete forkortelsene for ferske frihandelsavtaler er bare å merke seg, for nå er årtusenskiftets globaliseringsdebatter tilbake.

Forskjellen er at denne gangen har gjøglere og Attac-aktivister fått selskap av amerikanske presidentkandidater i sin motstand mot avtalene.

Den tyrkiske økonomen Dani Rodrik, som besøkte Universitetet i Oslo forrige uke, har i flere år advart om at det vil komme en politisk motreaksjon dersom ikke globaliseringsens gevinster blir jevnere fordelt. Høyrepopulismens frammarsj i Europa, brexit-avstemmingen og nomineringen av Donald Trump som Republikanernes presidentkandidat, er et tegn på at Rodriks spådom er i ferd med å gå i oppfyllelse.

– Vi er vitne til en hevnaksjon mot mainstream politikere og en teknokratisk elite som oversolgte globaliseringens fordeler og ikke tok på alvor de reelle bekymringene for at enkelte grupper vil tape på utviklingen. Populistene profitterer på at folk har følt seg utelatt i prosessen, og disse strømmingene vil fortsette å vokse dersom ikke det politiske sentrum kommer opp med svar, sier han.

Nye frihandelsavtaler:

• Torsdag ble EU og Canada enige om den nye frihandelsavtalen Ceta.

• EU og USA forhandler om frihandelsavtalen TTIP. I tillegg foregår det forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om fri­handelsavtalen for tjenester, Tisa, og amerikanske og asiatiske stater forhandler om frihandelsavtalen TPP for stillehavsland.

• Dani Rodrik er professor i internasjonal politisk økonomi ved Harvard, og har skrevet en rekke bøker om globalisering.

Bør starte med blanke ark

For tida pågår det hemmelig forhandlinger mellom EU og USA om verdens største frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Rodrik mener at politikerne må tenke nytt om slike frihandelsavtaler.

– Politikerne må forstå at den gamle modellen for frihandelsavtaler ikke lenger er mulig å få gjennomført. Slike avtaler er mer et instrument for å tjene interessen til visse grupper av banker og store bedrifter, heller enn det felles gode. De kommer med betydelige ulemper i form av å utfordre nasjonal integritet, reguleringer og lovverk. Man bør gå tilbake til tegnebrettet og lage en ny avtale. Å presse prosessen framover vil føre mer skade for globaliseringen enn å stoppe opp, sier Rodrik.

Lekkasjer fra forhandlingene viser at avtalen kan komme til å inneholde formuleringer som gir private bedrifter rett til å saksøke stater dersom de gjennomfører politikk som fører til at bedriftenes investeringer mister verdi. Rodrik er kritisk til dette, og til tilsvarende punkter i frihandelsavtaler som innskrenker mulighetene til å ha egne nasjonale regler og lovverk.

Selv om han ser nye politiske uttrykk for motstand mot globaliseringens konsekvenser, tror han imidlertid ikke at de vil klare å reversere globaliseringen.

– Jeg tror ikke vi vil bli vitne til en fullstendig kollaps i det internasjonale samarbeidet og handelskriger slik man så på 1930-tallet. Til det er sikkerhetsnettet i form av internasjonale institusjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) mye sterke enn da. Jeg er mer bekymret for at utviklingen vil gå utover det liberale demokratiet, heller enn den økonomiske globaliseringen, sier Rodrik.

Jevnere fordeling

Harvard-professoren er mer kritisk til globaliseringen som har foregått enn mange amerikanske økonomer, men er langt fra noen motstander av frihandel. Hans budskap er at gevinstene fra handel og kapitalstrømmer over landegrensene bør fordeles jevnere.

– Alternativet er at partier i sentrum kommer med et svar som tar på alvor middelklassen og den lavere middelklassens bekymringer for en ujevn fordeling, og rebalanserer den nasjonale selvråderetten mot en globalisert og åpen økonomi.

Mens globaliseringen nok har ført til høyere vekst i økonomien som helhet, har prisen vært høy for dem som har sett jobbene sine forsvinne på grunn av konkurranse med lavkostland. Utviklingen mot mer økonomisk integrasjon over landegrensene kan imidlertid ikke fortsette, tror han.

– Av åpenbare økonomiske grunner kan ikke globaliseringen fortsette framover med samme fart som den har gjort det siste kvart århundret. Det er begrenset hvor mye mer liberalistert handel og finans kan bli, og den politiske kostnaden bli for stor.

Unntaket er når det gjelder bevegelser av folk.

– Mobilitet i arbeidskraft er den siste utpost å nå for globaliseringen. Nå som Europa eldes, vil det være mye å tjene på økt immigrasjon. Å flytte arbeidere fra fattige til rike land vil øke produktiviteten kraftig og kunne øke både lønningene og den økonomiske veksten som helhet, sier han og mener at fokuset i internasjonale forhandlinger heller bør være dette, samt mer samarbeid om skatt.

– Over lang tid har skattene blitt flyttet fra bedrifter til arbeid. Det er lite et lite land som Norge kan gjøre med dette aleine, og derfor ville det ville vært mye å hente på økt internasjonalt samarbeid om bedriftsbeskatning. Land burde heller gått sammen om å lage internasjonale avtaler om dette enn å prøve å øke globaliseringen i handel og investeringer.

stiann@klassekampen.no