Fredag 4. november 2016 Debatt

Y-blokk til C-blokk?

Y not C? En C-blokk kan bli vanskelig.

Arkitektur

Idet Oslo kommune gikk inn for riving av Y-blokken, kom Riksantikvaren 22. oktober med et forførende alternativ: Fjern fløyen mot nord og reduser Y-blokken til en C-blokk. Dermed blir det slutt på Y-blokkens problematiske forhold til Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek samtidig som dens mest vellykkede fasade, den favnende veggen mot høyblokken, bevares. Picasso-verket på endegavlen vil fortsatt være intakt og Arne Garborgs plass blir reetablert.

Kanskje innser Riksantikvaren nå at Y-blokken ikke bare er et kulturminne, men også et alvorlig feilgrep? Et kulturminne som må amputeres for få et sivilisert forhold til sine omgivelser.

Først da kan betongdekket over Arne Garborgs plass fjernes. Dette dekket ødela opplevelsen av Hammersborg som et høydedrag. Dessuten fikk vi ubehagelige byrom mellom Y-blokken og dens nærmiljø. Dette er kjensgjerninger som bevarerne i liten grad har tatt inn over seg.

Å få tilbake Arne Garborgs plass vil være langt viktigere enn at det anlegges en park oppå betongdekket. Men hvordan vil samspillet bli mellom plassen og en eventuell C-blokk? Og det er ikke lett å omskape Y-blokkens konkave former til en harmonisk C-blokk. Det mest realistiske vil være å fjerne hele Y-blokken.

ulfgronvold@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 11. november 2016 kl. 10.34