Lørdag 5. november 2016

Penger til russatsing når ikke fram

Oslo (NTB): Regjeringens ekstrabevilgninger til rusfeltet er ikke øremerket, og i Oslo og Trondheim har bare deler av pengene gått til å bedre situasjonen for rusmisbrukere.

I 2016 fikk norske kommuner 400 millioner kroner ekstra for å styrke satsingen på rusarbeid, som en del av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Klassekampen har gått gjennom budsjettene i de fem største byene, og det viser seg at ikke alle pengene når fram. Samtidig øker tallet på overdosedødsfall her i landet.
Oslo fikk 88 millioner korner til ekstra innsats på rusfeltet i 2016, men bare halvparten har gått til dette området. 44 millioner kroner er brukt på andre poster i budsjettet.
– Disse pengene var innarbeidet i høyresidens siste budsjett. Da vi tok over, prioriterte vi de nye midlene vi fant til våre viktigste valgkampsaker, som aktivitetsskole, eldreomsorg og barnehage, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo, som har ansvar for rusfeltet. Også i 2017 planlegger byrådet å bruke en del av rusmidlene på andre områder.
I Trondheim fikk de 13 millioner kroner ekstra i 2016, og bare 4,3 millioner har gått til rusfeltet. I 2017 planlegger de en større satsing som vil kreve hele summen på 10 millioner som de ligger an til å få.
Helseminister Bent Høie er skuffet over at Oslo og Trondheim ikke har prioritert rusfeltet. Han sier de ikke ønsker å øremerke midlene for å unngå unødvendig byråkrati. (©NTB)