Tirsdag 8. november 2016 Debatt

Y-blokka og ubehag

Arkitektur

Det er med beklagelse jeg leser at en av norsk arkitekturs viktige stemmer, Ulf Grønvold, igjen tar til orde for riving av Y-blokka (4. november). Oslo har ikke rent få tilfeller av rivinger av enkeltbygg og miljøer som ettertiden dypt beklager. Grønvold har beskrevet noen av dem i boka om arkitekten Lars Backer, der han betegner rivningen av Skansen i 1970 som en skandale.

Grønvold ser underlig nok ingen paralleller mellom Y-blokka og Skansen fordi arkitektene Backer (Skansen) og Viksjø (Y-blokka) har «helt forskjellig tilnærming» (Klassekampen 16. mars). Han kritiserer begrunnelsen for riving av Skansen da Riksantikvaren mente bygget forstyrret de historiske omgivelsene rundt. Grønvold argumenter forstemmende likt: «Den (Y-blokken) legger seg helt inntil Deichmanske bibliotek på en ubehagelig måte.» Og den 4. november: «Y-blokkens problematiske forhold til Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek.»

Grønvolds beskrivelser blir dermed et ekko av argumentet for rivningen av Skansen. Og Riksantikvaren har lite lært av Skansen 1970. Dessverre blir den estetiske siden ved arkitektur ofte gjenstand for platt synsing, selv når det ikles kompetente fagfolks språkdrakt. Estetikk er gjenstand for trender, retninger og moter, og vil alltid hvile på smak og følelser. Det er ikke lett å ta Grønvolds ord om hans opplevde «ubehag» seriøst.

Dessuten kan jeg på samme platte vis føle ubehag slik Grønvold gjør: Jeg kan hevde at «Trefoldighetskirken legger seg helt inntil Deichmanske på en ubehagelig måte», men berettiger det krav om rivning av disse av den grunn? Det var neppe «ubehag» over Y-blokka de menneskene følte som slo ring rundt den for noen dager siden, men heller ubehag over de slett begrunnede rivingsplanene som kan være opptakten til nok en skandale i Oslo.

bjorn.engh@stfk.no

Artikkelen er oppdatert: 28. november 2016 kl. 10.31