Lørdag 12. november 2016

Norge må kutte CO2-utslipp opptil ti ganger så raskt som EU

Oslo (NTB): Norge må kutte CO2-utslippene sju til ti ganger så raskt som EU, dersom vi skal oppfylle løftet om kutt på 40 prosent innen 2030 helt uten kvotekjøp.

Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må kutte årlige utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 10,5 millioner tonn innen 2030, noe som tilsvarer utslippene fra samtlige biler og trailere på norske veier, skriver Klassekampen. Det betyr årlige utslippskutt på 3,5 til 5 prosent. EU klarer seg derimot med en årlig reduksjon på rundt en halv prosent.
Regjeringen har ingen plan for å nå klimamålet for 2020 og ser nå ti år lenger fram i tid. Norge har lovet EU en reduksjon av utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030. Ikke-kvotepliktig sektor er områder som transport, oppvarming og landbruk. Industri- og oljesektoren er derimot kvotepliktige sektorer.
Samtlige EU-land, med unntak av Bulgaria, har lyktes med å kutte CO2-utslippene etter år 2000. Det har ikke Norge, som økte utslippene fra 2014 til 2015 med 1,5 prosent. Klimaminister Vidar Helgesen (H) ser optimistisk på muligheten til å nå de nye målene.
– Ja, jeg mener det er realistisk, omstillingen er allerede i gang. Det nye er at vi må levere en årlig rapport til EU om hvordan vi ligger an, og hvis vi havner bakpå, kan vi få tilleggsforpliktelser, sier han. (©NTB)