Lørdag 19. november 2016 Innenriks

Motstanden mot kommersielle aktører øker i rådhusene i Oslo og Bergen:

Kommersiell velferd må vike

RÅDHOUSE OF CARDS: Denne buketten kommunepolitikere vil ha flere ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren, på bekostning av kommersielle selskaper. Fra venstre: Ivar Johansen (SV), Eivind Trædal (MDG), Khamshajiny Gunaratnam (Ap), Erik Lunde (KrF), og Bjørnar Moxnes (R).

MOT PROFITT: I både Bergen og Oslo jobber KrF for at ideelle aktører skal få ta større plass, på bekostning av kommersielle selskaper.

VELFERD

Selv om KrFs landsmøte for kort tid siden vedtok å gå til valg på et borgerlig regjeringsalternativ, finner partiet sammen med venstresida i både Oslo og Bergen når det kommer til velferdspolitikk.

I Oslo har byrådspartiene Ap, SV og MDG funnet sammen med KrF og Rødt for å styrke de ideelles posisjon i velferdssektoren – og gi dem forrang foran kommersielle aktører.

Det var opprinnelig KrFs gruppeleder Erik Lunde som fremmet forslag om at 25 prosent av den samlede helse- og omsorgssektoren skal være drevet av ideelle aktører innen 2025. Etter forhandlinger ble de fem partiene enige om at to premisser måtte ligge til grunn:

Tilrettelegging for ideelle må ikke få negative konsekvenser for kommunens eget tjenestetilbud.

Ideelle aktører skal få forrang foran kommersielle aktører når eksisterende kontrakter løper ut, så langt det er mulig.

Rekommunalisering:

• I Bergen, Oslo og Tromsø overtok venstresida makten ved kommunevalget i fjor.

• I Bergen tok kommunen over driften av to sykehjem da anbudsperioden med de kommersielle aktørene var over.

• I Tromsø ble privatisering av deler av kommunens renhold reversert i siste liten.

• I Oslo har byrådspartiene inngått en avtale med Rødt om at ingen nye barnehager skal være drevet av kommersielle aktører.

– Ikke til privat profitt

Rødt har markert seg som en svoren motstander av at kommersielle aktører driver skattefinansierte velferdstjenester.

– For oss er det viktig at skattepenger bevilget til velferd går til velferd og ikke til privat profitt. Jeg tror at stadig flere i KrF ser at det ikke er det kommunale tilbudet som truer de ideelle aktørene, men at det er de kommersielle, sier Rødts partileder og bystyremedlem Bjørnar Moxnes.

Argumentasjonen fra KrF er ikke helt identisk:

– Vi har sagt at de ideelle har en egenverdi, og derfor har vi også tydelig lagt opp til at de kommersielle skal ha forrang. Vi ønsker å gi ideelle en særstilling, sier Lunde.

At KrF finner støtte på venstresida syns han er helt naturlig.

– Det er helt naturlig at vi som et sentrumsparti noen ganger er enige med høyresida, og noen ganger enig med venstresida.

– Deler du også venstresidens motstand mot at skattepengene går til privat profitt?

– Vi er bekymret for at kommersielle aktører fører til at ideelle mister fotfeste, og vi mener at en del velferdstjenester er dårlig egnet til konkurranseutsetting. Men vi har nok en litt ulik tilnærming til privatisering, sier Lunde.

Mye ideelt i Bergen

Det er ikke bare i hovedstaden at politikere ønsker mer ideelt drevet velferd.

Siden Ap, KrF og Venstre tok over makten i Bergen etter valget i fjor, har kommunen overtatt driften av to sykehjem der kontrakten med kommersielle aktører gikk ut.

Lundes partifelle, byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland, syns det er et godt vedtak de fem partiene i Oslo har fattet.

– I Bergen er allerede nesten halvparten av sykehjemmene drevet av ideelle, og det har vi gode erfaringer med.

Byrådet i Bergen valgte nylig å offentliggjøre en rapport som viste graverende forhold for de ansatte i det private helseforetaket Orange Helse. Kommunen har ikke lenger kontrakt med selskapet.

– Rapporten viser hvorfor det er nødvendig med grundig kontraktsoppfølging, og at det tar mye ressurser. Da er det bedre å drive selv, og heller bruke alle ressurser på at brukerne får et bedre tilbud, sier Ljosland.

I Oslo bystyre stemte ikke Høyre, Frp og Venstre stemte for forslaget. Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Høyre, begrunner det slik:

– Vi stemte for en strategi for å styrke de ideelle aktørene, men vi kunne ikke være med på en generell formulering om å gi ideelle aktører ren forrang foran andre private.

astridr@klassekampen.no

Eirik Lae Solberg (H)