Mandag 21. november 2016 Kultur og medier

– Internasjonal støtte frå kollegaer betyr enormt for fengsla forfattarar, seier Brit Bildøen:

Stør tyrkisk forfattar

STØTTE TIL TYRKISKE KOLLEGAER: Brit Bildøen er leiar for Norsk Pens komité for fengsla forfattarar. Dei følgjer opp saka til Asli Erdogan, som no er gjort til fokusfange av ytringfridomsorganisasjonen. Foto: Tom Henning Bratlie

Norsk politisk press er viktig for forfattar og menneskerettsaktivist Asli Erdogan, som risikerer livstidsdom.

ytrings­fridom

«Mitt einaste band til livet, er røystene som når meg frå utsida, brev, postkort, solidaritetsarrangement …», skreiv nyleg den fengsla, tyrkiske forfattaren Asli Erdogan i eit takkebrev til Dansk Pen.

Det er ei tilbakemelding Brit Bildøen kjenner att, som leiar av Norsk Pens komité for fengsla forfattarar. Før helga kunne Bildøen annonsera at Asli Erdogan blir ein av Pens fem fokusfangar i 2017.

– Internasjonalt press og støtte frå kollegaer er noko alle fengsla forfattarar dreg fram som enormt viktig, seier Bildøen.

«Eg vonar du kjem til å leva i eit Tyrkia som er stolt av demokratiet sitt – eit Tyrkia som er stolt av røyster som di», skreiv kanadiske Margaret Atwood i si helsing til Erdogan, rett etter at statsadvokaten i Istanbul 10. november gjorde kjent at han vil søka livstidsdom mot forfattaren.

«Prova» i saka er litterære og sitatbaserte avisspalter som Erdogan har publisert, blant anna i Klassekampen. At ho har vore med i redaksjonsrådet for den kurdiskvenlege avisa Özgür Gündem, blir også brukt i skuldingar om «medlemskap i terror­organisasjon».

Asli Erdogan:

• Asli Erdogan (f. 1967 i Istanbul). Forfattar, spaltist og menneskerettsaktivist.

• Har som spaltist tatt opp tema som kvinnemishandling og rettar for kurdarane.

• Vil denne veka passera 100 dagar i varetekt, skulda for å undergrava tyrkisk einskap og medlemskap i ein terror­organisasjon.

• Statsadvokaten i Istanbul ønskjer livstidsdom. Høgsterett vil vurdera tiltalen i neste veke.

Vil halda presset oppe

– Saka mot Asli Erdogan er ei openberr ytringsfridomssak, seier Arne Magnus, direktør i Gyldendal og norsk forleggjar for både Asli Erdogan og landsmannen Ahmet Altan, som er i ein liknande situasjon som henne.

Saman med leiar i Norsk Pen, William Nygaard, sende Magnus sist fredag eit ope brev til Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, med bøn om å reinvaska namna til begge forfattarar.

– Det vi kan gjera, som norsk utgjevar, er å syta for at våre fengsla forfattarar alltid er ein del av den internasjonale debatten, og at vi, så sant det let seg gjera, inviterer dei hit i samband med utgjevingar. Dette er noko vi arbeider med i høve til fleire tyrkiske forfattarar, seier Arne Magnus.

Slik tenkjer også Wiggo Andersen, leiar for litteraturfestivalen Ord i grenseland i Fredrikstad. Saman med Fredrikstad kommune og Litteraturhuset står festivalen bak Ord i grenseland-prisen, «en frihetspris til forfulgte, kvinnelige forfattere».

– Asli Erdogan var i Fredrikstad i 2013, som den første mottakaren av prisen, seier Andersen.

Han fortel at festivalen følgjer opp prisvinnarane sine og at dei hadde jamn kontakt med Erdogan til utpå våren i år.

– Eg har grunngjeve vår pristildeling overfor Asli Erdogans støttespelarar i tyrkisk presse, etter arrestasjonen i haust, men elles har vi stilt oss bak det arbeidet Norsk Pen har gjort, fortel Wiggo Andersen.

Aktuelt å reise til Tyrkia?

Brit Bildøen og komitéen for fengsla forfattarar inviterer 11. desember kollegaer i Noreg til den årlege nyttårskort­aksjonen, der dei skriv til fengsla forfattarar verda over, men kortskriving er ikkje nok. Det er heller ikkje brev til ambassaden i Oslo eller Pen-møte med norske styresmakter.

– Fokusfangane skal vi i særleg grad følgja opp. Det kan innebera slikt som å senda delegasjonar, besøka fengsel og følgja rettssaker.

I tillegg til Asli Erdogan er også Can Dündar, den arresterte redaktøren av den sosialdemokratiske avisa Cumhuriyet, på fokusfangelista, men Bildøen vil ikkje fortelja om planar for eventuelle reiser til Tyrkia på dette tidspunktet.

– Eg kan seia at vi samarbeider nært med vår søster­organisasjon, Tyrkisk Pen.

Utanriksdepartementet hadde ikkje høve til å svara på Klassekampens spørsmål om regjeringas vidare oppfølging av ytringsfridomssituasjonen i Tyrkia før vi gjekk i trykken.

guri .kulaas@klassekampen.no

Prisa av svensk kulturminister

Ytrings­fridom

«Vi må vera mange, som til liks med Asli Erdogan, vil og vågar mykje», sa den svenske demokrati- og kulturministeren Alice Bah Kuhnke, då ho sist veke delte ut Sveriges største ytringsfridomspris til den tyrkiske forfattaren. Det var Asli Erdogans mor, Mine, som var til stades i Sverige og tok imot prisen på vegner av den fengsla dottera.

Tucholskypriset, som også kjem med eit stipend på 150.000 svenske kroner, er motsvaret til den norske Ossietzkyprisen. Det er dei nasjonale avdelingane av ytringsfridomsorganisasjonen Pen som delar ut prisane i dei respektive landa.

Følgt Tyrkia lenge

– Tucholskypriset skal gå til ein forfattar som både er ein litterær «tungvektar» og har gjort ein viktig innsats for ytringsfridomen. Den skildringa passar perfekt på Asli Erdogan, skriv leiar for Svensk Pen, Ola Larsmo, i ein e-post til Klassekampen.

Tidlegare prisvinnarar har blant anna vore Adam Zagajewski, Salman Rushdie, Samar Yazbek og Masha Gessen.

Så seint som for to år sidan gjekk Tucholskypriset til ein annan tyrkisk forfattar, Muharrem Erbey.

– Tyrkia har vore eit fokusland for oss, og vi har mange gongar møtt opp ved og demonstrert framfor den tyrkiske ambassaden i Sverige, seier Larsmo, som i tillegg til å vera forfattar sjølv er ein kjent litteraturkritikar i Sverige.

Å laga avis er lik «terror»

Ola Larsmo vonar den svenske prisen kan leia til meir merksemd kring Asli Erdogan og dei andre intellektuelle som er fengsla i Tyrkia for det dei har skrive eller meint. Ifølgje Pen Internationals siste namneliste gjeld dette i dag 137 forfattarar og journalistar.

– Asli Erdogan har skrive frispråklege spaltar i den no stengde avisa Özgur Gundem. Det er difor ho er fengsla for «terrorisme». Å bidra til ei avis er no terrorisme i Tyrkia, uavhengig av kva ein sjølv har skrive. Det er ei skam for Tyrkia at ein av deira internasjonalt mest anerkjende forfattarar sit innesperra på basis av grunnlause skuldingar.

Ola Larsmo meiner vi i Skandinavia må halda fram å løfta Asli Erdogan og dei andre fengsla si sak, og peika på at fengslingane er i strid med internasjonale avtalar som Tyrkia har signert.

I sin tale ved utdelinga av Tucholskypriset, minte Larsmo om Can Dündar, sjef­redaktøren i Cumhuriyet, som seinast i mai besøkte Stockholm for å ta i mot Publicistklubbens pris til Anna Politkovskajas minne: «I takketalen var han svært tydeleg, ‘Europa har ofra sine ideal for kortsiktige fordelar. Dei kjøpte Erdogans bløff’. Alt då hadde Tyrkia på ulike vis freista å påverka media i ulike europeiske land – blant anna gjennom (den no fråfalne) tiltalen mot den tyske komikaren Böhmermann».

guri.kulaas@klassekampen.no

Arne Magnus