Fredag 25. november 2016 Innenriks

LOs tyngste forbund står klare til å fylle nestlederposisjonene i LOs ledelse til våren:

Sikter mot LO-toppen

TIL TOPPS? Tidligere stortingsrepresentant for Ap Gunn Karin Gjul (bildet) og nåværende førstesekretær i LO Peggy Hessen Følsvik kan havne i toppledelsen i LO til våren. Foto: Tom Henning Bratlie og Ivan Tostrup

OPP: Fagforbundets leder Mette Nord vil at forbundet skal få nestlederpost i LO. Også Handel og Kontor ønsker opprykk til topptrioen.

Kartellkonferansen

Tidligere i uka bekreftet LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen at han stiller som ny leder av LO når Gerd Kristiansen går av på kongressen til våren. Den andre nestlederen, Tor-Arne Solbakken, går også av på kongressen på grunn av aldersgrensen. Dermed er det to nestlederposisjoner ledig. Der står to av LOs tyngste forbund klare til å fylle.

– Det er helt naturlig at Norges største forbund har en plass helt i toppen av LOs ledelse. Det er også naturlig fordi offentlig sektor bør ha en representant helt i toppen av ledelsen, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Klassekampen.

– Da snakker vi om nest­leder?

– Da snakker vi nestleder.

Trine Lise Sundnes, leder av Handel og Kontor, LOs tredje største forbund, har også en klar ambisjon:

– Fra vår side ser vi det som helt naturlig at Peggy Hessen Følsvik (nåværende førstesekretær i LO, fra Handel og Kontor, journ.anm.) skal ha en av plassene, sier hun.

Kartellkonferansen:

• LO Stat (tidligere Stats­tjenestemannskartellet) er en sammen­slutning av LO-forbund som organiserer ansatte i staten og i statlige virksom­heter. Hvert år arrangerer de Kartellkonferansen på Gol, i år fra 22. til 25. november.

• Konferansen samler tillitsvalgte fra hele landet og regnes som en viktig fagligpolitisk møteplass. Det er vanlig at både LOs leder og Aps leder innleder under konferansen.

• Årets konferanse er også representantskapsmøte for LO Stat.

Kan stille med Gjul

Mette Nord ønsker ikke å konkretisere hvem forbundet kommer til å stille som nestlederkandidat. Fagforbundet er stort og har mange tillitsvalgte, men samtidig skal forbundet ha landsmøte høsten 2017 og kommer der til å måtte fylle en rekke plasser i egen ledelse. Det kan føre til at de henter nestlederkandidat ikke fra sine tillitsvalgtes rekker, men fra staben.

Klassekampen har snakket med kilder sentralt i LO som sier at Gunn Karin Gjul har vært diskutert som ny nestleder i LO. Gjul er tidligere stortingsrepresentant for Ap og jobber nå som leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet.

Hun regnes som en sterk kandidat på bakgrunn av hennes omfattende politiske erfaring. Samtidig viser kildene til at hun ikke er tillitsvalgt, men at den tidligere stortingsrepresentanten er ansatt. Dette kan gjøre at Fagforbundet ikke ønsker å plassere henne som LO-nestleder.

Sundnes sier det ikke trenger å være utelukket å velge Gjul, selv om hun kommer fra staben til Fagforbundet.

– Jeg vil ikke utelukke noen. Vi har mange eksempler på folk som har kommet fra en ansattposisjon inn i LO-ledelsen, som Ellen Stensrud og Yngve Hågensen. Felles for de er at de hadde ganske solid tillitsvalgterfaring tidligere. Jeg kjenner for dårlig Gjuls bakgrunn, men jeg utelukker ingenting. Det viktigste i forhold til hvem som skal sitte i LOs neste ledelse er sammensetting av teamet og at vi får bredden og ekspertisen som skal til for å fungere.

NTL vil inn

Avtroppende nestleder Tor-Arne Solbakken har bakgrunn fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), LOs største forbund blant statsansatte. NTL-leder John Leirvaag sier til Klassekampen at de kommer til å stille en person til å erstatte Solbakken.

– Vi har ikke kommet så langt i diskusjonene internt at vi har kandidater vi går ut med nå, men det er naturlig at både kommunal og statlig sektor er representert i ledelsen i LO.

– Sikter dere på nestlederpost eller bare plass i ledelsen?

– Det får vi diskutere. Vi sikter først og fremst på å stille en god kandidat til ledelsen i LO. Hvilken posisjon har vi ikke avklart. Det krever også samtaler med andre. Vi er ikke det største forbundet og trenger alliansepartnere. Men som det største forbundet i staten har vi ambisjoner om å være med på å prege politikken og diskusjonene, sier Leirvaag.

paalh@klassekampen.no

Tapte lederkamp

Tre kandidater hadde meldt seg til å ta over lederposten i LO Stat etter at Tone Rønoldtangen går av på representantskapsmøtet på Gol: NTL foreslo Ragnar Bøe Elgsaas, HK foreslo sittende nestleder Eivind Gran, og Norges Offisersforbund foreslo sin leder Egil Andre Aas.

Etter en lang dragkamp gikk fire av fem i valgkomiteen inn for å støtte Aas (100 stemmer) som leder, mens Gran fortsetter som nestleder. Kun NTLs medlem av valgkomiteen støttet Elgsaas (29 stemmer). Etter det Klassekampen kjenner til, var det to faktorer som førte til at Aas trakk det lengste strået: Mange av de mindre forbundene i LO Stat ønsket å begrense NTLs dominerende posisjon. I tillegg valgte Fagforbundet, det nest største forbundet i LO Stat, også å gå for Aas. NTL valgte like fullt å ta kampvotering i salen, men tapte med klar margin.

Aas sier til Klassekampen at han synes valgstriden er positiv for LO Stat.

– Jeg mener det er sunt for LO Stat at det er kamp om ledervervet og flere som ønsker å stille. Det viser engasjement for å gjøre en god jobb for medlemmene. Det vil bli min jobb å ta vare på samarbeidet blant alle forbundene, sier han.

Aas får store spørsmål i fanget: både striden om offentlig tjenestepensjon og striden om lønnssystemet i staten og Spekterområdet.

Hans Christian Gabrielsen