Fredag 25. november 2016

Store forbund sikter mot LO-toppen

Oslo (NTB): Både Fagforbundet og Handel og Kontor vil ha en representant i ledertroikaen i LO når kabalen legges til våren.

Alt tyder på at Hans-Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet rykker opp og blir leder når Gerd Kristiansen går av. Den nye ledelsen skal velges på LO-kongressen i mai. Nå er posisjoneringen i gang med tanke på å sikre seg en av de to nestlederplassene, skriver Klassekampen.
– Det er helt naturlig at Norges største forbund har en plass helt i toppen av LOs ledelse. Det er også naturlig fordi offentlig sektor bør ha en representant helt i toppen av ledelsen, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun er foreløpig ikke klar til å komme med noen konkret kandidat fra forbundet, som også skal fylle flere plasser i sin egen ledelse i løpet av våren 2017.
Avisen har snakket med sentrale LO-kilder som mener Gunn Karin Gjul er en god kandidat. Gjul satt på Stortinget for Ap i 20 år, men jobber nå som leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet
Også et annet av de tyngste forbundene i Landsorganisasjonen mener de har et rettmessig krav på en nestlederposisjon.
– Fra vår side ser vi det som helt naturlig at Peggy Hessen Følsvik skal ha en av plassene, sier Trine Lise Sundnes, som leder Handel og Kontor. Følsvik tilhører samme forbund og er i dag førstesekretær i LO. (©NTB)