Mandag 28. november 2016 Kultur og medier

Anbudseksperter mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan si opp avtalen på dagen:

Kan gi Kvikkas fyken

Står fritt: Anbudseksperter mener Ketil Solvik-Olsen kan si opp avtalen med logistikkselskapet Kvikkas, samt kreve erstatning for merkostnadene med å få på plass en ny leverandør. Foto: Monica Larsen Vegstein

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står fritt til å si opp avtalen med logistikkselskapet Kvikkas, mener anbudseksperter.

Medier

Lørdag var det fjerde gangen Kvikkas distribuerte aviser i områder med spredt bosetting over hele landet. Etter at det Ålesund-baserte selskapet overtok ansvaret fra Posten 5. november, har avisene opplevd en klagestorm fra sine abonnenter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har i et tidligere intervju med Klassekampen vært tydelig på at han forventer valuta for pengene. I avtalen framgår det at Kvikkas vil motta 95,2 millioner kroner årlig fra departementet.

– Hvis Kvikkas ikke tilbyr tjenesten som er kjøpt vil kontrakten være misligholdt. Da blir det en sak for jurister. Men jeg tar sikte på at vi vil løse disse problemene som har oppstått, uttalte Ketil Solvik-Olsen.

Klassekampen har bedt tre eksperter på offentlige anbud om å vurdere hva som skal til for at staten kan si opp avtalen. Samtlige konkluderer med at departementet står fritt til å si opp avtalen ved gjentatte brudd.

– Formålet med avtalen er veldig grei: Det er å sikre utlevering av aviser på lørdager, sier Tore Frellumstad, som er anbudsekspert og advokat i arbeidsgiverforeningen Abelia.

– Man må alltid ta høyde for litt innkjøringsproblemer. Men Kvikkas må rette opp feilene relativt raskt, hvis ikke kan kontrakten heves, sier advokat Marianne Dragsten i Anskaffelsesexperten.

Lørdagsavisa i fare:

• 5. november overtok logistikkselskapet Kvikkas ansvaret for å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk.

• I alt 15 prosent av det samlede avisopplaget ble tidligere delt ut av Posten, om lag 128.000 eksemplarer.

• Av dette har Kvikkas fått ansvaret for om lag 78.000, resten skal avishusenes egne budtjenester ta seg av.

«Dersom Kvikkas fremdeles er forsinket, kan departementet etter punkt 15.1 og 15.2 heve avtalen», skriver Harald Alfsen i en e-post. Han er jurist i konsulentfirmaet Inventura AS, med særskilt kompetanse i offentlige anskaffelser og kontrakter.

I kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas står det at departementet kan «si opp avtalen med umiddelbar virkning» ved vesentlige eller gjentatte brudd på bestemmelser i avtalen.

Departementet kan også kreve retting av feil. Men aviser er ferskvare, og i dette tilfellet vil det ha begrenset verdi for abonnentene om lørdagsavisa ikke kommer samme dag.

– Den eneste formen for retting er vel å levere avisene neste lørdag, men det holder jo ikke, sier Tore Frellumstad.

– Hva hvis det bare er noen aviser som ikke leveres?

– Ja, da er man over i vesentlighetskriteriet, og det blir et skjønnsspørsmål. Men formålet er at alle abonnentene skal få avisa i postkassa. Enhver abonnent som ikke får det, vil oppleve det som et vesentlig brudd på forpliktelsen, sier Frellumstad.

– Ikke solid avtale

Advokat Marianne Dragsten i Anskaffelsesexperten mener avtalen som er inngått mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas, er mangelfull på flere punkter.

– Dette er ikke en veldig solid avtale. Avtalen er relativt enkel og ikke tilpasset kompleksiteten ved anskaffelsen som den er ment å dekke. Norge er ikke et enkelt land for distribusjon av aviser, sier hun.

Som Klassekampen har omtalt tidligere, tok det tre uker før Mediebedriftenes Landsforening fikk overlevert de første avviksrapportene fra Kvikkas. En beskrivelse av rutiner for rapportering om avvik burde helt klart også vært med i avtalen, ifølge Dragsten.

– Et søk på ordet «avvik» i avtalen gir null treff. Det sier litt, sier hun.

Samtidig er også Dragsten klar på at departementet kan trekke seg umiddelbart fra avtalen ved vesentlig mislighold.

– Det burde vært klarere definert i avtalen hva som utgjør et «vesentlig mislighold». Men hvis problemet er utbredt, det vil si at mange ikke får avisa innen klokka 17 og dette gjentar seg flere lørdager på rad, kan departementet hevde kontraktsbrudd.

Kan kreve erstatning

Under et debattmøte i Oslo forrige onsdag fortalte Ketil Solvik-Olsen at departementet også har mulighet til å fremme erstatningskrav, dersom det skulle vise seg at Kvikkas ikke er i stand til å løse problemene som har oppstått. I så fall kan departementet kreve at Kvikkas dekker kostnadene med ny anbudsprosess, samt eventuell prisdifferanse mellom Kvikkas og den nye distributøren.

«Dette vil kunne bli meget alvorlig for Kvikkas», skriver Harald Alfsen i Abelia.

«I tillegg risikerer Kvikkas både overtredelsesgebyr og tvangsmulkt dersom kontraktsbruddet også er et brudd på postlovens regler», skriver han.

Tore Frellumstad er enig.

– Departementet kan kreve erstatning ved økonomisk tap, for eksempel hvis man må inngå en rask avtale med en annen aktør som kan ta over umiddelbart, sier han.

Ingen dagbøter

Marianne Dragsten trekker en parallell til de store problemene med søppelinnsamling i Oslo i høst, etter at det private selskapet Veireno overtok ansvaret. I avtalen med Renovasjonsetaten står det at selskapet har en innkjøringsperiode på fire til seks uker. Etter at denne «fredningsperioden» var over, benyttet kommunen sin kontraktfestede rett til å ilegge dagbøter.

– Avtalen med Kvikkas burde også inneholdt en bestemmelse om dagbøter, ikke minst fordi aviser er en dagsaktuell vare, sier Dragsten i Anskaffelsesexperten.

Først når de siste avviksrapportene foreligger, vil det bli klart om Kvikkas har lykkes med å få ned feilmarginene. Som Klassekampen omtalte lørdag, har de store medie­konsernene Polaris, Schibsted og Amedia hittil mottatt klager for om lag hver tiende avis som Kvikkas har hatt ansvaret for å levere.

Det har ikke lyktes Klassekampen å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet.

kultur@klassekampen.no