Torsdag 1. desember 2016 Kultur og medier

• Lokalaviser har fått nok av lørdagsavis-problemene • Kulturministeren mener Kvikkas leverer «mye bedre»

Ber Posten om å overta

Provosert: – Departementet har gjort en ubegripelig dårlig jobb når det ikke har kvalitetssikret anbudet fra Kvikkas. Det provoserer meg når statsråden bare skylder på bransjen, sier sjefredaktør Bjarne Thomasgaard i Hallingdølen. FOTO: Sindre Thoresen Lønnes, Hallingdølen

Etter fire uker er det fortsatt fullt kaos i ombæringen av lørdagsaviser, ifølge flere redaktører. De krever at departementet sier opp avtalen med Kvikkas og gir oppdraget tilbake til Posten.

medier

– Det er et helvetes kaos og helt umulig for en stakkars avisredaktør som meg å finne ut av hvem som egentlig har skylda. Det eneste jeg vet, er at problemene ikke var der før Kvikkas kom på banen, sier sjefredaktør Bjarne Tormodsgard i Hallingdølen.

De siste fire lørdagene med utdeling av lørdagsaviser i regi av logistikkselskapet Kvikkas har vært et sammenhengende mareritt for redaktøren i den prisbelønte lokalavisa i Ål i Hallingdal.

Av Hallingdølens opplag på nærmere 9000 abonnenter, har Kvikkas ansvaret for å dele ut 800 lørdagsaviser i nabokommuner som Flå og Nore og Uvdal. Mens Kvikkas hevder at feilprosenten er helt nede i 5 prosent for hele landet, sitter Tormodsgard igjen med et helt annet inntrykk av treffprosenten til den nye leverandøren og deres underleverandør Norpost.

– De første to lørdagene var det nesten ingen av avisene som Kvikkas skulle delt ut som kom fram til abonnentene. Dette gjaldt alle de seks kommunene i Hallingdal, samt i Nore og Uvdal. Derfor har vi nå opprettet egne budruter, med alle de ekstrakostnadene dette medfører, sier Tormodsgard.

Lørdagsavisa i fare:

• 5. november overtok logistikkselskapet Kvikkas ansvaret for å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk.

• I alt 15 prosent av det samlede avisopplaget ble tidligere delt ut av Posten, om lag 128.000 eksemplarer.

• Av dette har Kvikkas fått ansvaret for om lag 78.000. Resten skal avishusenes egne budtjenester ta seg av.

• Flere aviser melder om store problemer med levering av aviser til sine abonnenter.

– Kan instruere Posten

I likhet med flere andre lokalavisredaktører Klassekampen har snakket med, krever Tormodsgard at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier opp avtalen med Kvikkas. Pengene som departementet vil spare, om lag 200 millioner kroner over en toårsperiode, må brukes på å få på plass en løsning som fungerer. Enten ved at avishusene sørger for ombæringen selv, eller ved at Posten blir bedt om å overta. Posten tapte anbudet om lørdagsdistribusjon til Kvikkas.

– Departementet kan instruere Posten når som helst til å overta distribusjonen igjen. Jeg er sikker på at det ville gått bra, selv om Posten har avviklet rutene. I en overgangsfase kunne sikkert vi i avisbransjen også bidratt til å få alternativ løsning raskt oppe og gå.

Kjørte ruter på ny

Klassekampen har vært i kontakt med redaktørene i lokalavisene Tidens Krav, Aura Avis, Firda, Finnmarken og Sogn Avis og daglig leder i Helgelands Blad. Alle opplever ­fortsatt store problemer med ­leveringen av lørdagsavisene og mener at Posten bør ta over ansvaret.

I tillegg sier Sogn Avis, Finnmarken og Helgelands Blad at det kan være et alternativ at avisene overtar distribusjonen hvis de får tilstrekkelig med midler til dette.

– Ja, det må skje noe ­drastisk – og det fort. Nå er det så stort svinn at jeg er redd vi mister mange hundre ­abonnenter hvis det fortsetter, sier Jan Inge Fardal, redaktør i Sogn Avis.

I helga hanket han inn folk til å kjøre opp ruter etter at Kvikkas-budene hadde vært der, for å rette opp eventuelle feil. To av dem kjørte den såkalte Dalaruta, der 101 abonnenter skal ha avis. Kun 31 av dem hadde fått, sier Fardal.

– Dette er en ekstrabelastning som er påført oss, og vi kan ikke gjøre dette alle steder. Vi trykker også opp ­dobbelt med aviser til abonnenter i disse områdene, sier redaktøren.

Daglig leder i Helgelands Blad, Dag Forfang, har også kjørt ut lørdagsaviser til abonnenter som ikke har fått.

– Hvis man ikke har noe annet alternativ, kan man organisere distribusjonen selv. Men vi har aldri gjort det før, sier Forfang.

Helleland tror det løser seg

Redaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav i Kristiansund tror det blir vanskelig å overta ­distribusjonen selv:

– Vi er desperate etter å finne gode løsninger, så vi avviser det ikke. Men hadde vi trodd at det var billigere å gjøre det selv enn at Posten tok det, hadde vi gjort det. Vi har sett på Posten som et samfunnsgode og en del av infrastrukturen. Nå rives det ned.

I går ble kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) konfrontert med situasjonen for lørdagsavisene flere ­ganger i spørretimen på Stortinget. Marit Arnstad fra ­Senterpartiet spurte om hun ville sørge for at samferdselsministeren tar tak i problemet og eventuelt hever avtalen med Kvikkas.

Helleland viste til at Norge er det eneste landet i Norden som har statlig støtte av avisdistribusjon. Hun fortalte også om en abonnent i ­Hallingdal hun hadde snakket med, som nå bare får ­Klassekampen på lørdager og ikke lenger Aftenposten.

«Mens Klassekampen har fellesdistribusjon med Hallingdølen, er ikke så tilfellet med Aftenposten. Det er også litt opp til mediehusene hvordan de håndterer dette», sa hun. Kulturministeren mente at «Kvikkas har levert mye bedre resultater på kort tid, og jeg tror at dette kommer til å være en ordning som kommer til å komme på plass».

184 klager i helga

Firda-redaktør Yngve Årdal blir provosert av uttalelsene. Han forteller at han har fått 184 klager på lørdags­leveringen denne helga – en klageprosent på rundt 9.

– Hvis staten ikke har større krav til leveranser, er jeg sjokkert. Kulturministeren får ta seg en tur ut her.

Årdal mener ikke at det er en god idé at avisene selv skal ta over distribusjonen.

– For Firdas del er det snakk om så store geografiske områder at jeg mener det er mer samfunnsnyttig at Posten som allerede går der får betalt for å gå en ekstra dag.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at Samferdselsdepartementet har vurdert å si opp avtalen med Kvikkas og be Posten om å komme til unnsetning. Etter at Kvikkas overtok, er lørdagsrutene nedlagt og 160 årsverk kuttet i Posten.

Pressesjef John Eckhoff i Posten skriver i en e-post at spørsmålet foreløpig er helt hypotetisk.

«Vi har ikke mottatt noen henvendelse om saken, og av samme årsak har vi heller ikke realitetsvurdert hvor lang tid det eventuelt vil ta å få opp vårt apparat på lørdager», skriver Eckhoff.

kultur@klassekampen.no

Kvikkas: Blir stadig bedre

Daglig leder Stig Kleive i Kvikkas mener kvaliteten på distribusjonen av lørdagsaviser er langt bedre enn det inntrykket som blir skapt i mediene.

– Vi jobber på spreng sammen med avisbransjen med å forbedre presisjonen i utleveringen av lørdagsaviser. Vårt inntrykk er at det bare blir bedre og bedre fra uke til uke, sier Stig Kleive.

Han mener Kvikkas ufortjent har blitt skyteskive for startproblemene med den nye distribusjonsløsningen for lørdagsaviser. Blant annet har det ifølge Kvikkas vist seg at mye av informasjonen selskapet trengte for å forberede det nye avisbudnettet kom for sent. Kvaliteten på de elektroniske adresselistene viste seg også å være for lite tilpasset Kvikkas’ behov. Ifølge Kleive skyldes en god del av problemene manglende innlevering til de 20 hentepunktene som Kvikkas har opprettet over hele landet. Sist lørdag var det 1329 aviser som ikke ble levert, forrige helg var det 5000.

– Vi har også etterkommet mange av avisenes ønsker om tilpasninger. For eksempel har vi forlenget fristen for innlevering til våre hentepunkter, slik at avisene skal rekke fram i tide fra trykkeriene, sier Stig Kleive.

– Flere lokalavisredaktører hevder like fullt at leveringen er så kritisk dårlig at Posten bør overta. Bekymrer det deg?

– Jeg er ikke enig i beskrivelsen av dette som en krise. Vi opplever mer situasjonen som en finjustering. Vi har heller ingen indikasjoner på at departementet vurderer å si opp avtalen med oss. I stedet vil vi fortsette å jobbe med de andre aktørene for å få dette på plass.

Redningsmann?: Sju lokalavisredaktører tar nå til orde for at Posten må overta distribusjonen av lørdagsavisene. FOTO: SIV DOLMEN