Fredag 2. desember 2016 Kultur og medier

• Frp-representanter kjemper for å stoppe slukkingen av FM • Stortingsflertall for dab-overgang kan ryke

Ap vurderer å stoppe dab

BEKYMRET: – Kulturministeren må gi oss et tydelig svar om beredskapssituasjonen langs norske veier, sier Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Ap. Foto: Christopher Olssøn

Arbeiderpartiet kan gå inn for forslaget til Frp om å stoppe overgangen fra FM til dab i 2017. I så fall blir det flertall for at FM-nettet opprettholdes.

medier

Én måned før slukkingen av FM-nettet starter, har regjeringspartiet Frp sådd tvil om hvorvidt det er trygt å gå over til dab-radio.

Denne uka meldte partiet at det vil fremme forslag for Stortinget om å stoppe hele prosessen. I går rykket Frp-representantene Ulf Leirstein, Åse Michaelsen og Ib Thomsen ut i fire aviser med et leserinnlegg der de skriver at de er bekymret for sikkerheten til folk som ferdes på sjøen og i fjellet.

Nå sier Arbeiderpartiet at de ikke vet hva det vil gå inn for når Frps forslag skal stemmes over på tirsdag.

– Som et ansvarlig opposisjonsparti er vi svært usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Kulturministeren må komme på banen og redegjøre for hva som egentlig er regjeringas politikk, sier Arild Grande, medie­politisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap).

Han viser til at Ap gjentatte ganger har satt spørsmålstegn ved om beredskapen blir styrket gjennom omleggingen til dab, slik Stortinget har forutsatt.

– Det faktum at ett av to regjeringspartier kjemper med nebb og klør for å stoppe prosessen, kan gjøre bilistene usikre på om de skal investere i utstyret som trengs. Det er en utfordring for beredskapen.

Fra FM til dab:

• Stortinget har vedtatt at FM-nettet skal slukkes i løpet av 2017 og at dab-radio skal overta.

• Dab står for digital audio broadcasting og er utviklet for å kunne sende radio med digital lyd.

• Slukkingen av FM-nettet begynner 11. januar i Nordland og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

• Flere lokalradioer får fortsette på FM fram til 2022.

Sp stemmer for

Senterpartiet er i likhet med Frp kritisk til omleggingen til dab og fremmer på tirsdag et eget forslag om å utsette slukkingen av FM. Sp-representant Janne Sjelmo Nordås bekrefter at de også kommer til å stemme for Frps forslag.

Hvis Ap slutter seg til, blir det flertall for å stoppe slukkingen av FM-nettet.

– Debatten på tirsdag blir veldig interessant. Nå er det en viss forståelse for at dette er en problemstilling, og da har vi nådd langt, sier Nordås.

I forrige uke skrev Klassekampen at 1000 Naf-medlemmer har sendt inn klager på dab-dekningen. Denne uka uttalte kulturkomiteens leder Svein Harberg (H) til NRK at regjeringen ville «sette foten ned» dersom det blir problemer med omleggingen til dab.

– Kulturministeren må gi oss et tydelig svar om beredskapssituasjonen langs norske veier, sier Arild Grande.

Han vurderer nå å be Linda Hofstad Helleland (H) om å komme til spørretimen på Stortinget for å redegjøre.

SV er kritisk

Frp vedtok allerede på sitt landsmøte i april i år å gå inn for å beholde FM-nettet, men forslaget fra stortingsrepresentant Ib Thomsen denne uka kom for seint til at kulturkomiteen ville behandle det.

Dermed blir det fremmet som et såkalt løst forslag den 6. desember.

– Høyre og kulturministeren har latt Frp få ture fram i denne saken. Frp sitter i regjering, men så vidt jeg kan se har de ikke løftet denne saken inn i regjeringen, noe som ville vært naturlig, sier Arild Grande.

– Kulturministeren har sagt at dab-dekningen er god nok og at det ikke er grunn til å vente med slukkingen. Hva skal til for å berolige dere?

– Denne saken handler om beredskap, og kulturministeren må rydde opp i det rotet Fremskrittspartiet er i ferd med å skape. Vi kan ikke forholde oss til at regjeringen ser ut til å ha to ulike syn i et viktig beredskapsspørsmål.

Også Bård Vegar Solhjell i SV er svært kritisk til Frps framstøt.

– Det kan ikke være levelig for en kulturminister at et regjeringsparti fremmer et sånt forslag en måned før omleggingen. Hvis det er sånn at Frp sitter på informasjon om problemer som ikke er kjent for oss andre, må kulturministeren presentere disse for Stortinget så vi kan ta stilling til dem, sier han.

I leserinnleggene fra Frps stortingsrepresentanter står det at «det kan være mange ukjente konsekvenser av å stenge FM-nettet». Solhjell vil ikke si om SV vil stemme for eller mot forslaget.

– Her må kulturministeren gripe inn. Hvis regjeringen innfører noe som rammer beredskapen, må den komme med en samlet redegjørelse som Frp stiller seg bak. Vi må få avklart om dette er alvor.

– Tolker annerledes

Ib Thomsen, kulturpolitisk talsperson i Frp, mener ikke det er noe problem at Frp på Stortinget kjemper imot et tiltak regjeringen har ansvar for å gjennomføre.

– Regjeringen følger bare flertallsvedtaket fra Stortinget fra 2011. Flertallet bestemmer, og regjeringen er utøvende makt, sier Thomsen.

– Kulturministeren har vært tydelig på at det er forsvarlig å stenge FM-nettet?

– Vi tolker signalene ute blant folket litt annerledes enn hva regjeringen gjør. Vi mener at vi fint kan opprettholde to radionett.

– Hva er dere bekymret for?

– Beredskap og dekning. Jeg tenker for eksempel på om man ville fått varslet Finnmarks befolkning ved en atomulykke på Kolahalvøya.

– Sitter dere på informasjon som ikke er kjent for Stortinget?

– Jeg har den informasjonen folket kommer med til meg.

Forsikring om beredskap

Ib Thomsen sier at forslaget fra Frp kommer så seint fordi partiet trodde det sto alene i saken. Men da Senterpartiet fremmet forslag om utsetting, besluttet stortingsgruppa å iverksette landsmøteresolusjonen.

Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær i Kulturdepartementet, svarer på vegne av kulturministeren. Han forsikrer at beredskapen blir bedre med dab.

– Digitaliseringen styrker beredskapen blant annet ved at dab-nettet er mindre sårbart for utfall enn FM-nettet, og at det er nødstrømsystemer på større deler av dab-nettet. Regjeringen følger de kravene Stortinget stilte da de vedtok å stenge FM-nettet, og da er det regjeringens syn at tida er inne.

– Hva tenker du om at Frp skaper usikkerhet om overgangen?

– Det gjør jeg ingen vurdering av. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har målt dab-dekningen opp mot kravene Stortinget har stilt og kommet fram til at de er innfridd, og da ser ikke regjeringen noen grunn til å reversere digitaliseringen.

– Er det greit at Frp gjør dette?

– Jeg skal ikke ha noen mening om hvordan andre partier på Stortinget håndterer saker.

Fredriksen svarer ikke på om Frps framstøt kan føre til at folk ikke skaffer seg dab-utstyr i tide, men framholder at regjeringen har ett syn på saken.

– Hvordan kan man stole på det når Frp på Stortinget kjemper imot slukkingen?

– Regjeringen følger den slukkeplanen som er lagt opp. Vi følger opp et bredt stortingsflertall, og det er regjeringens plikt å gjøre.

mari.vollan@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 5. desember 2016 kl. 12.11

Regjeringen har en retrettmulighet

Dersom Stortinget går inn for å stoppe overgangen til dab, står det antakelig ingen tekniske hindringer i veien for det.

– Dab-nettet og FM-nettet er to helt separate nett, og de kjøres parallelt, sier Tore Lunestad, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Tidligere denne uka varslet Svein Harberg (H), leder i kulturkomiteen på Stortinget, at det kunne være aktuelt å sette en fot i bakken dersom omleggingen til dab viser seg å by på store problemer.

Om norske politikere skulle angre på beslutningen om å stenge FM-nettet, har de sannsynligvis en retrettmulighet.

– Det er for så vidt teknisk mulig å starte opp igjen FM-nettet selv om det er blitt slukket, sier han til Klassekampen.

– Vil ikke de gamle antennene bli tatt ned når FM-nettet etter planen skal avvikles?

– Dette er det operatørene som styrer, men det er lite trolig. Det er en stor kostnad knyttet til en slik nedbygging, og derfor er det noe man bare gjør når mastene utgjør en fare for sikkerheten eller området skal brukes til noe annet. Dette vil nok til syvende og sist vil handle om penger. Og økonomiske forhold er noe vi ikke kan uttale oss om.

Ib Thomsen
Bård Vegar Solhjell