Tirsdag 6. desember 2016 Kultur og medier

• Kutt og nedbemanning har preget medieåret 2016 • Dempet julefeiring i redaksjonene

Et mørkt år for mediene

NEDSKJÆRINGER: TV 2 skal kutte hver femte medarbeider innen 2020. Her redegjør TV 2-sjef Olav T. Sandnes (nummer to fra høyre) for kuttene etter et allmøte i TV 2 i september. Foto: Emil Weatherhead Breistein, NTB scanpix

– Dette har vært det tyngste året siden jeg begynte i TV 2 i 1995, sier Stein Akre i TV 2s redaksjonsklubb. Landets største mediebedifter har til sammen kuttet for nærmere én milliard kroner i 2016.

Medier

Siden finanskrisa i 2009 har nedbemanning og kostnadskutt gått som en runddans mellom de store mediehusene i bransjen.

I fjor var det Dagbladet, VG og Bergens Tidende som vedtok de hardeste kuttene. I år fikk de selskap av flere:

I september varslet TV 2 at kanalen skal kutte hver femte medarbeider innen 2020.

Aftenposten har i høst kuttet 40 årsverk i redaksjonen.

I september vedtok Polaris Media, som blant annet eier Adresseavisen i Trondheim, et «spareprogram» på 300 millioner kroner fram mot 2020.

Ti journalister har måttet forlate Dags­avisen.

I Dagens Næringsliv er 15 stillinger kuttet.

VG begynte året med å redusere 40 årsverk og la samtidig ned avisas tre gjenværende lokalkontorer.

På nyåret gjennomførte Bergens Tidende kutt på 50 millioner kroner, tilsvarende 30 årsverk i redaksjonen.

• Hvis ikke Stortinget øker lisensen, har NRKs Thor Gjermund Eriksen varslet kutt i neste års budsjett på 100 millioner kroner.

Til sammen har disse medie­husene vedtatt eller gjennomført kostnadskutt på om lag én milliard kroner og 382 årsverk bare i år.

Kutt i mediene:

• Norske medier har kuttet eller vedtatt kutt på nærmere én milliard kroner i kostnader det siste året.

• Kuttene tilsvarer 382 redaksjonelle årsverk.

• Krisa er utløst av at annonsørene prioriterer nye, sosiale medier som Facebook og Google framfor tradisjonelle kanaler.

• Mediene har heller ikke klart å erstatte bortfalte inntekter med digitale abonnements­inntekter.

– Uverdig tilnærming

Nestleder Stein Akre i TV 2s redaksjonsklubb tar seg noen få minutters pause for å svare på spørsmål fra Klassekampen, før han må løpe i nok et drøftingsmøte med ledelsen.

– Vi er fortsatt midt i denne prosessen, og utfallet er fortsatt uvisst. Men det er klart at det preger hele organisasjonen. Vi forsøker ta ivareta arbeidsmiljøet så godt vi kan, sier Akre.

I september ble det klart at 63 TV 2-ansatte hadde gått med på å ta sluttpakke. Men det gikk knapt en uke før TV 2­-sjef Olav T. Sandnes presenterte planer om enda større nedbemanning, som et ledd i en innsparingsplan på 350 millioner kroner innen 2020.

Av 177 årsverk skal 70 bort før årsskiftet, skrev Dagens Næringsliv i forrige uke. Framgangsmåten som TV 2-ledelsen har valgt, får de ansatte og deres tillitsvalgte til å reagere. Alle ansatte må besvare et spørreskjema med 30 spørsmål, som i neste omgang skal brukes for å vurdere hvem som skal få være med videre.

– Vi synes ledelsen har valgt en uverdig tilnærming til en slik nedbemanningsprosess, sier Akre.

Selv om tv-kanalen står midt i en prosess som i verste fall kan ende med oppsigelser, blir det julebord som planlagt, forsikrer klubbens nestleder.

– I den vanskelige prosessen vi er i nå er det viktig å samles og ha det litt hyggelig, sier Stein Akre.

Dårligere sluttpakker

Etter flere runder med ned­bemanningsprosesser i medie­bransjen, blir det stadig vanskeligere for de ansatte å oppnå gunstige sluttpakker. Mange av dem som kanskje var motivert til å slutte frivillig, har allerede forsvunnet ut i tidligere runder.

Metodene for å komme i mål blir hardere, bekrefter også Aftenpostens klubbleder Frank Lynum. Også hans medlemmer har blitt kartlagt etter ulike kompetansekriterier i høst, som «sosiale forhold» og «egnethet».

– Nivået på økonomiske sluttpakker er bare blitt dårligere og dårligere. Men noe er bra, som at vi fortsatt har tilbud om AFP pluss en årslønn fordelt over de første fem årene, sier Lynum.

Det er særlig takket være dette tilbudet at Aftenposten har kommet i havn med nedbemanningen.

Av totalt 40 årsverk, er det 20 som har takket ja til tidligpensjon (AFP) med såkalt gaveelement.

– Jeg vil si at dette kanskje har vært det tøffeste året i Aften­postens historie, ikke minst på grunn av runden vi måtte gjennom med styrte sluttpakker, sier Lynum.

I Aftenposten blir det heller ikke store utskeielser under årets julebord, selv om hver avdeling skal samles de pleier.

– Hos oss blir det dårlig med god julestemning i år, selv om redaksjonsklubben samles til en fest og hver enkelt avdeling skal ha julebord som de pleier, sier Lynum.

– Har dere ikke felles julebord?

– Nei, det har vi ikke hatt fordi vi er så mange. Men sånn som utviklingen er nå, er det kanskje noe vi kan vurdere.

LO reddet julebordet

2016 ble et annus horribilis for Dagsavisen. Ti journalister har måttet forlate avisa. De blir ikke erstattet.

Klubbleder Espen Rusdal beskriver et krevende avisår.

– Året har rett og slett vært nitrist. Vi har mistet flere dyktige medarbeidere i kuttprosessene, sier Rusdal.

De gjenværende må kompensere for frafallet.

– Vi har aldri løpt så fort og gjort så mye. Det blir mye mer å gjøre per hode, sier Rusdal.

Klubblederen har ikke hatt tid til å tenke framover.

– Vi har hatt mer enn nok med å ta unna det som kom. Men hvis jeg skulle ønske meg noe, er det mer forutsigbarhet i pressestøtten. Det virker som den er i spill hvert år, og det er en stor stressfaktor, sier Rusdal.

Mot slutten av året kom imidlertid nyheten om at LO støtter det gamle arbeiderbladet med ti millioner kroner. Da ble det julebord på redaksjonen likevel.

– Vi har ikke hatt det som vane de siste årene, men i år tok ledelsen seg råd til det, sier Rusdal.

Ønsker seg et rolig år

20 journalister har forlatt Dagens Næringsliv (DN) i året som har gått. 15 i nedbemanning, to har sluttet, og tre har gått av med pensjon.

Klubbleder Anita Hoemsnes har stått midt i det.

– Det har vært svært krevende. Heldigvis klarte vi oss med frivillig avgang før sommeren. Det gjorde at vi kunne starte opp igjen på høsten uten at klubben lå i konflikt med ledelsen, sier Hoemsnes.

Hun håper på et roligere år i næringslivsavisa.

– Jeg ønsker meg en fredsperiode, der vi kan få organisasjonen på beina og etablere nye rutiner.

– Hvordan få til det?

– Vi kan ikke få annonsørene til å flytte pengene tilbake fra Facebook og Google til papiravisa. Men det vi kan gjøre, er å lage en best mulig avis som tiltrekker seg flere abonnenter. Det ser vi heldigvis gode tegn til, sier Hoemsnes.

Juleribba i DN skjæres i år med sparekniven.

– I år og i fjor ble konsernjulebordet kuttet ut, mens vi i redaksjonsklubben har hatt vårt. Vi får riktignok noe støtte fra DN-ledelsen.

– Ekstremt tøffe tak

Dagbladet har vært skånet for de store nedbemanningene i år, etter at avisa var gjennom en krevende kuttrunde for ett år siden.

Klubbleder Pål Marius Tingve vet godt hva nedskjæringer kan gjøre med en redaksjon.

– Det har vært ekstremt tøffe tak mange steder. Det er trist å se hva som skjer med gode kolleger i TV 2, Aftenposten og VG, sier Tingve.

Han har ett ønske for 2017:

– At vi finner en måte å tjene penger på digital journalistikk. Selv om Financial Times melder at de har større inntekter digitalt enn på papir, har de fleste medier en lang vei å gå.

kultur@klassekampen.no

Frank Lynum
Espen Rusdal