Tirsdag 13. desember 2016 Kultur og medier

Aviser frykter at distributøren Kvikkas ikke klarer å levere på julaften og nyttårsaften:

Juleaviser kan ryke

Årets julegave: – Det vil være synd om ikke abonnentene får det som fra oss er en liten julegave, sier ansvarlig redaktør Jørn Steinmoen i Laagendalsposten.Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten

I år faller julaften og nyttårsaften på lørdager. Avisbransjen frykter at den nye distributøren Kvikkas ikke skal få ut årets mest påkostede utgaver til abonnentene.

medier

For mange abonnenter er avisenes fyldige juleutgaver en tradisjon som gir mye lesning og underholdning for hele familien gjennom høytida.

Men to uker før julaften øker nervøsiteten blant landets redaktører for at den nye distributøren av lørdagsaviser ikke skal klare å få ut aviser på julaften og nyttårsaften.

– Juleavisa er et av årets høydepunkter, sammen med påskeavisa. Det er en avis vi legger store ressurser i, og som på en måte er vår jule­gave til abonnentene, sier ansvarlig Jørn Steinmoen, redaktør i Laagendalsposten.

Lørdagsavis i fare:

• 5. november overtok logistikkselskapet Kvikkas ansvaret for å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk.

• I alt 15 prosent av det samlede avisopplaget ble tidligere delt ut av Posten, om lag 128.000 eksemplarer.

• Av dette har Kvikkas fått ansvaret for om lag 78.000. Resten skal avishusenes egne budtjenester ta seg av.

• Flere aviser melder om store problemer med leveringen av aviser til sine abonnenter.

Ser ingen løsning

Avisa dekker Kongsberg og tre omkringliggende kommuner, Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal. I seks uker har logistikkselskapet Kvikkas med underleverandøren Norpost hatt ansvaret for å dele ut 1300 av Laagendalspostens opplag på 6500 aviser. Hittil har resultatet vært så ille at redaktøren forbereder en alternativ løsning.

– Det har vært særdeles krevende, helt siden Kvikkas overtok 5. november. Basert på alle klagene fra abonnenter vil jeg anslå at feilmarginen kan være så høy som 20–25 prosent. Og ingenting tyder på at problemene blir løst med det første, sier Jørn Steinmoen.

Laagendalspostens journalister er allerede i gang med å forberede juleavisa, med reportasjer og annet stort og smått som leserne forventer å finne i avisa den 24. desember. Også nyttårsavisa er særdeles viktig, sier redaktøren.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen burde tatt grep for lengst og ansvaret for lørdagsaviser tilbake til Posten. Men det virker som om det er gått prestisje i saken, sier Steinmoen.

Virket ikke forberedt

De spesielle utfordringene med jule- og nyttårsaviser var også tema da Mediebedriftenes Landsforening (MBL) møtte samferdselsministeren forrige mandag. MBLs styreleder Tove Nedreberg ble ikke beroliget av svaret hun fikk fra Kvikkas’ representant i møtet.

– Det var en grunn til at vi framhevet slike sesongvariasjoner som jula som ett av flere tiltak for forbedring. Mitt inntrykk er at Kvikkas har vært mer opptatt av å løse problemene som foregår nå, enn å se framover mot jul og nyttår. Jeg er ikke kjent med hvilke konkrete planer Kvikkas eventuelt har for å møte et betydelig omfang med omadresseringer, sier Tove Nedreberg, som også er administrerende direktør i Adresseavisen Gruppen i Polaris Media.

Bør lære av Posten

MBL etterlyser svar på hvordan Kvikkas skal håndtere de spesielle utfordringene med distribusjon av jule- og nyttårsaviser på lørdager:

En relativt stor andel av abonnentene melder ferieflytting i jula, og forventer at avisa blir levert som normalt til den midlertidige adressen.

Budene som jobber for Norpost og de andre underleverandørene, arbeider vanligvis ikke på julaften og nyttårs­aften. Mange av budene er utenlandske og reiser hjem til familien i jula. Har distributørene sørget for å være tilstrekkelig bemannet med avisbud?

– Vårt tips til Kvikkas har vært at de snarest må sette seg ned sammen med Posten for å få del i deres erfaringer med jule­distribusjonen. Men etter det vi vet er det ennå ikke blitt gjennomført en slik kunnskapsoverføring fra Posten, sier Tove Nedreberg.

Som Klassekampen har omtalt tidligere, har en stor andel aviser hovedforfall for abonnementer i desember og på nyåret. Om Kvikkas ikke lykkes med å rette opp innkjøringsproblemene før juleavisene skal ut, kan nedturen bli enda brattere for Laagendalsposten og andre aviser som allerede sliter med opplagsfall.

– Med det vi vet om problemene med lørdagsdistribusjonene så langt, er det grunn til å være ekstra bekymret nå som Kvikkas skal håndtere et stort antall omadresseringer i tillegg, sier Nedreberg.

Juleavisa skal fram

I Sør-Norge er det Postens konkurrent Norpost som har fått oppdraget med å dele ut lørdagsaviser på oppdrag fra Kvikkas.

Prosjekt­leder Terje Fjelldal i Norpost tror ikke det vil by på store problemer å distribuere lørdagsaviser på jul­aften og nyttårsaften.

– Jeg føler absolutt at det begynner å gå seg godt til nå, og ennå er det en helg igjen før jul. Vi sliter litt med enkelte husstander og adresser som vi ikke har klart å finne godt nok. Men nå jobber vi med finpussen for å få det hele på plass, sier Terje Fjelldal.

– Det virker som du beskriver en helt annen virkelighet enn den avisbransjen selv rapporterer om?

– Alt er relativt. Ut fra synspunktet om at vi skal få ut samtlige aviser, er det selvsagt litt som gjenstår. Men sammenliknet med situasjonen for tre–fire uker siden er det blitt vesentlig bedre.

Ifølge Fjelldal er Norpost allerede godt i gang med å forberede distribusjonen i jula. Selv om en del av de 300 budene som deler ut lørdagsaviser, tar ferie i jula, disponerer selskapet tilstrekkelig vikarer som kan overta.

Norpost samarbeider nå med MBL for å få oversikt over omadresseringer. Abonnenter som legger juleferien til områder hvor Kvikkas allerede har avtale om å levere, vil bli håndtert av Norposts bud. Andre er det meningen at mediebransjens eget distribusjonsselskap Helt Hjem skal betjene.

«Kvikkas har hele tida vært innforstått med at julaften og nyttårsaften faller på lørdag, og har lagt opp vår operasjon med tanke på dette. Da spesielt med hensyn til vikarer og omadresseringer», skriver Kvikkas-sjef Stig Kleive i en e-post til Klassekampen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Tove Nedreberg