Tirsdag 27. desember 2016 Fokus

En avis som aldri gjør feil, er en død avis.

Mangslungen allianse

Da jeg kom tilbake til Klassekampen for 16 år siden etter ti år i Dagens Næringsliv, var det fremdeles store spenninger i og rundt avisa. Internt i redaksjonen var det skarpe uenigheter og blant leserne var det sprikende forventninger. Det er et ganske dårlig utgangspunkt for å lage en god avis. Hvis enhver ting som gjøres blir møtt av høylytt kritikk og motstand fra deler av leserkretsen, gjør det redaksjonell utvikling vanskelig. Etter hvert klarte vi å samle oss om en felles strategi for en brei og inkluderende avis for hele venstresida, og opplaget begynte så smått å vokse. Men i 2005 var det igjen tegn til konflikt. Da skrev vi på lederplass at «Klassekampen utgjør en mangslungen allianse av flere ulike miljøer og strømninger. Skal denne alliansen holde og ikke sprekke opp og på nytt og true avisas eksistens, må vi lære å leve med hverandre i all vår forskjellighet». Det gjelder fortsatt. Men det er vanskeligere enn det høres ut. Det er ikke alltid så lett å kombinere klare standpunkter med det å være brei og inkluderende. Våre lesere står felles om noe, men de er også svært ulike og uenige, om alt fra rovdyrpolitikk, rettsliggjøring, oljeutvinning og kommunereform til Clinton og Sanders, Ukraina, Syria-krig og EU og EØS. Likevel kan vi ikke la være å ha en mening av hensyn til bredden. Uten politisk engasjement mister avisa energi og forfaller til likegyldighet. Vi har sett nok av aviser som har slipt vekk alle støtende kanter og som retningsløst har søkt etter flest mulig lesere. Resultatet har blitt pregløse aviser og til slutt også opplagsnedgang. Ved å gjøre alle til lags tilfredsstiller man ingen.

Vi tror det er mulig å skape en brei og inkluderende avis, selv om vi har tydelige prioriteringer og klare meninger på lederplass. Bredden ivaretar vi gjennom å være så ærlige og ordentlige vi kan i saksframstillingen og ved slippe til alle syn. Vi vil ikke være en avis bare for de frelste, de som er enige i utgangspunktet. Vi vil ikke være en varmestue for de vekkede, et sted der man hisser opp stemningen og gemyttene i forakt for «de andre». Vi tror folk selv er i stand til å gjøre seg opp en oppfatning hvis de får tilstrekkelig informasjon. Folk liker å bli tatt på alvor. Vår jobb er å gi folk et grunnlag for å ta gode og fornuftige beslutninger som kompetente mennesker i et demokratisk samfunn. Samtidig vil vi lage en avis som henvender seg til flere sider ved det være menneske. Vi lever ikke av brød, strid og konflikt alene. Og det kommer stadig nye generasjoner til med sine spørsmål og problemstillinger. Vi må gå inn i vår tid, samtidig som det er viktig å ha en forståelse for det som har kommet før oss. Vi trenger en sterk bevissthet om hvilke skuldre vi står på.

Det å skape en brei og tolerant avis med skarpe meninger krever ikke bare noe av oss i redaksjonen – det krever også noe av dere lesere. Vi inngår begge en kontrakt, der det forventes at avisa har sterke meninger, men at den også er en arena for meningsbrytning. Det handler derfor ikke bare om å være fornøyd når man gjenkjenner egne meninger spaltene, men også når man møter standpunkter man er uenig i. Og vi vil fortsatt gjøre feil. En avis som aldri gjør feil, er en død avis, der medarbeiderne ikke våger å gjøre noe som helst av frykt for å støte vekk lesere. Men en slik avis vil ikke leserne ha, og en slik avis vil ikke vi lage. Samtidig er vi overbevist om at det fellesskapet som samler seg rundt avisa hver dag, er viktig. Det vil kunne spille en viktig rolle for å hindre at vår felles framtid blir mørk. Det er så mange gode, kloke og hardtarbeidende mennesker der ute, som tror på fellesskapet og som vi setter vår lit til. Vi hører sammen. Skal den alliansen avisa utgjør holde og ikke sprekke opp, må vi lære å leve med hverandre i all vår forskjellighet. Vi er bare ved reisens begynnelse.

bjorgulv.braanen@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 18. januar 2017 kl. 13.26