Lørdag 14. januar 2017 Innenriks

Anonyme rusliberalister bestiller narkotika i meningsmotstanderes navn:

Fikk hasj i postkassa

UTSATT: Mina Gerhardsen og Stig Erik Sørheim er henholdsvis generalsekretær og internasjonal leder i Actis. Rusaktivister har bestilt hasj under navn og adresse til flere ansatte i Actis.

ANMELDT: Stig Erik Sørheim i Actis ble anmeldt for smugling av narkotika etter at noen bestilte hasj på nettet i hans navn. Actis er sikre på at motstandere i narkotikadebatten står bak.

RUS

Klassekampen har den siste uka skrevet om hvordan narkotikaliberalister har tatt utradisjonelle metoder i bruk mot motstandere i rusdebatten. Særlig er det den ledende stemmen for en restriktiv narkotikapolitikk, organisasjonen Actis, som har blitt skyteskive for rusliberalistene.

Som Klassekampen skreiv torsdag, har brukerorganisasjonen Retretten blitt utsatt for en langvarig svertekampanje fra anonyme narkoliberale. Retretten jobber med å hjelpe rusmisbrukere i fengsel og er en del av Actis-paraplyen. Kampanjen har gått ut over både brukere og stiftelsens samarbeidspartnere.

Nå viser det seg at flere ansatte i Actis har opplevd at noen bestiller rusmidler i deres navn og til deres adresse.

Narkotikadebatt:

• Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for 30 organisasjoner på rusfeltet. Actis har en restriktiv holdning til narkotika og er imot legalisering av cannabis.

• Actis mottar rundt 14 millioner i statsstøtte i året og har kontorer i Oslo og Brussel.

• Klassekampen har den siste uka skrevet flere saker om hvordan Actis og organisasjoner tilknyttet Actis har blitt motarbeidet av menings­motstandere. ­

Tilsendt hasj i posten

Stig Erik Sørheim er internasjonalt ansvarlig i Actis. Overraskelsen var stor da han i slutten av november fikk et brev fra politiet om at det var opprettet en anmeldelse på ham for brudd på norsk narkotikalovgivning.

Noen hadde bestilt en liten mengde hasj fra Polen, i Sørheims navn og til hans adresse.

– Det som provoserer mest, er at man gjennom trakassering og ulovlige metoder forsøker å gjøre det vanskelig for folk fra å ytre seg i rus­debatten, sier Sørheim.

Flere ansatte i Actis har seinere opplevd det samme. Også i disse tilfellene var det snakk om små kvanta hasj. Men, mens andre har fått hasjen rett i postkassa, ble hasjen bestilt i Sørheims navn plukket opp av tollvesenet på Gardermoen, og det ble opprettet sak.

Varslet barnevernet

Siden Sørheim har tre barn, ble det også sendt en bekymringsmelding til barnevernet i hjemkommunen om at han var anmeldt for narkotikakriminalitet. Sørheim måtte dermed rydde opp både overfor politiet og barnevernet.

– Jeg har forklart meg for politiet. Saken er henlagt, og jeg ble anbefalt å anmelde saken. Det har jeg gjort. Jeg har hatt en fin samtale med barnevernet, og det er avklart, men jeg må innrømme at jeg nesten er glad for at jeg ikke var alene om å bli utsatt for dette. Det handler jo også om min troverdighet, sier Sørheim.

Etterforsker i saken Gro Marie Riisnæs Aarvik ved Gardermoen politistasjon er klar på at metodene som tas i bruk mot Actis-ansatte, er ulovlig.

– I dette tilfellet var det snakk om en så liten mengde hasj, ett gram, at straffen er et forelegg, men hadde det vært snakk om større kvanta, kunne det blitt alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt for noe sånt, sier Aarvik.

– Det er absolutt ulovlig, Det er snakk om både ulovlig innførsel av narkotika og dokumentfalsk ved å utgi seg for noen andre, sier etterforskeren.

Strafferammene for dokumentfalsk varierer etter hvor alvorlig forbrytelsen anses å være, men kan være på opp til to års fengsel.

Trakassering

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, mener metodene som tas i bruk er uakseptable.

– Dette er trakassering av våre medarbeidere. Det er ubehagelig, men vi snakker om disse tingene med alle ansatte, og vi anmelder rutinemessig, på samme måte som når vi mottar trusler, sier Gerhardsen.

Både hun og Sørheim mener det at Actis blir sett på som en motstander av personer med en narkotikaliberal agenda, er det som ligger bak trakasseringen.

– Actis jobber med ruspolitikk først og fremst ut ifra et forebyggingsperspektiv. Vi har ikke noe ekstremt synspunkt i debatten og støtter endringer i ruspolitikken på flere områder. Det er vanskelig å se hva som kan rettferdiggjøre det sinnet og de reaksjonene vi opplever, sier Gerhardsen.

Hun er bekymret for klimaet debatten foregår i.

– Denne typen oppførsel ødelegger rusdebatten. Allerede er det mange som lar være å ytre seg på grunn av reaksjonene man kan få. Vi mister viktig erfaring og kunnskap, sier Gerhardsen.

Radikalisert

Ester Nafstad er talsperson i organisasjonen Normal som jobber for legalisering av cannabis. Hun er klar på at hennes organisasjon ikke står bak trakasseringen av Actis-ansatte. Også hun tror det er meningsmotstandere av Actis som står bak.

– Det jeg har sett i narkotikadebatten, både i denne saken, og når folk mottar anonym kritikk, er at det er mange sinte unge menn som på grunn av sitt standpunkt føler seg kriminalisert og urettferdig behandlet. Det skaper en form for radikalisering, sier Hafstad.

– Den slags oppførsel er ikke noe jeg er for, men det er noe jeg kan forstå. Men, for all del. Jeg oppfordrer folk til å argumentere saklig for sine synspunkter, legger hun til.

Vind i seilene

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder for helsekomiteen på Stortinget har fulgt debatten over tid. Hun er sint over metodene som tas i bruk.

– Det er forferdelig at folk blir utsatt for metoder som dette. Det er fullstendig uakseptabelt, og vi kan ikke la dem vinne fram med å skremme folk ut av debatten, sier hun.

Kjos har selv mottatt en rekke henvendelser fra anonyme narkotikaliberalister med anklager om blant annet folk i Actis og Retretten. Hun har ikke funnet noe hold i anklagene hun er blitt tilsendt, og hun advarer aktivistene om at de skader sin egen sak.

– Dette styrker ikke saken til de som jobber for legalisering av narkotika. Når all energi brukes på å sverte folk som jobber hardt for å bedre livet til folk som sliter, så blir det for useriøst, understreker Kjos.

– De som orker å stå i denne stormen, er tøffe. De har min støtte, og jeg vet at mange andre mener det samme, sier hun.

Det siste året har tilhengerne av en mer liberal narkotikapolitikk vunnet flere viktige seiere politisk.

Den viktigste seieren så langt kom torsdag, da Høyres programkomité gikk inn for å gjøre bruk og besittelse av narkotika til eget bruk til en sak for helsevesenet, heller enn justissektoren. Dermed ligger det an til flertall på Stortinget for den største oppmykningen i narkotikalovgivning siden 1960-tallet.

jos@klassekampen.no