Onsdag 18. januar 2017 Kultur og medier

Minst seks aviser har sluttet med lørdagsutgaver etter at Kvikkas overtok ansvaret for distribusjon etter Posten:

Mindre jobb, samme betaling

REAGERER: Per Olaf Lundteigen (Sp) er kritisk til at Kvikkas får like mye betalt av staten samme hvor mange aviser de faktisk leverer. Foto: Klaudia Lech

Kvikkas leverer nå 9000 færre aviser hver lørdag, men får betalt det samme av staten. Per Olaf Lundteigen (Sp) krever at regjeringen hever avtalen med ­selskapet.

medier

Elleve uker har gått siden distribusjonsselskapet Kvikkas tok over leveringen av lørdagsaviser fra Posten.

Siden den gang har klagene haglet mot selskapet på grunn av manglende levering, og ifølge nye tall har Kvikkas fått 9000 færre aviser å dele ut. Det skyldes hovedsakelig at flere aviser har sluttet med lørdagsutgaver etter at Kvikkas overtok, og at enkelte aviser har bygget ut egne distribusjonsnett, slik som Amedias aviser i Buskerud.

Selv om Kvikkas leverer stadig færre aviser, får selskapet fortsatt 7,6 millioner kroner i måneden av Samferdselsdepartementet for jobben.

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer.

– Det er langt fra rimelig at staten skal betale for en jobb som ikke blir gjort, sier han.

Ifølge Lundteigen er det «helt skandaløst» at Samferdselsdepartementet inngår en kontrakt med et selskap uten å ha reaksjonsmidler dersom det ikke oppfyller kontrakten.

– Det er ingen private aktører som ville gått inn på en slik kontrakt. Samtidig ser vi at statsråd Ketil Solvik-Olsen legger ansvaret over på avisene og deres abonnenter. Det er nitrist at avisene må ta konsekvensene av at samferdselsministeren ikke gjør jobben sin, og dermed kutter ut lørdagsavisa, som er den viktigste avisa i uka, sier Lundteigen.

Lørdagsavisa i fare:

• 5. november overtok logistikkselskapet Kvikkas ansvaret for å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk.

• I alt 15 prosent av det samlede avisopplaget ble tidligere delt ut av Posten, rundt 128.000 eksemplarer.

• Av dette har Kvikkas fått ansvaret for om lag 78.000. Resten skal avishusenes egne budtjenester ta seg av.

• Flere aviser melder om store problemer med levering av aviser til sine abonnenter.

Venstre vil ha opprydding

Ifølge mediekonsernene Amedia, Schibsted og Polaris har klageprosenten ligget på 10 prosent for aviser som Kvikkas skulle levere ut.

Problemene med levering skyldes flere årsaker: Kvikkas har blant annet fått ufullstendige adresselister fra avisene, og det har også vært uklart hvilke aviser selskapet faktisk har ansvar for å levere.

Lundteigen vil likevel forsøke å få flertall i Stortinget for et krav om at regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må snu.

– Jeg mener Stortinget må gjøre et vedtak slik at distribusjonen av lørdagsaviser går tilbake til Posten. Dess­uten må mediene få dekket ekstrakostnadene de har hatt mens Kvikkas har hatt ansvaret for lørdagsavisene.

Han får støtte fra stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V). I høst skreiv Klassekampen at et flertall i Stortinget, med KrF og Venstre i spissen, krevde at Samferdselsdepartementet ryddet opp i problemene med distribusjon av lørdagsaviser. Raja mener at statsråden ikke har innfridd.

«Jeg forventer at han rydder opp i dette snarest», skriver han i en SMS.

Kjører de samme rutene

Klassekampen kjenner til at minst fire aviser har sluttet med lørdagsavis etter at Kvikkas overtok leveringen: Aura Avis, Sør-Varanger Avis, Opdalingen og Nye Troms.

Brønnøysunds Avis slutter med lørdagsavis fra februar, og Os & Fusaposten slutter med det fra mars. Dermed blir det enda færre aviser for Kvikkas å levere.

Stig Kleive, daglig leder i Kvikkas, sier at det ikke er en fordel for selskapet at antall aviser minker.

I tillegg til overføringen fra staten betaler avishusene Kvikkas 3,90 kroner per avis som skal leveres.

Hvis man tar utgangspunkt i den første og hittil siste lørdagen selskapet har levert aviser, utgjør tapet 140.000 kroner i måneden.

– Vi må kjøre de samme rutene uansett. For oss blir det et frafall av inntekter fordi vi ikke leverer like mange aviser som vi hadde antatt, sier han.

– Men det blir vel betydelig mindre jobb med 12 prosent færre aviser å levere?

– Kanskje marginalt. Men vi kjører de rutene vi har satt opp. Hvis vi stopper ved et postkassestativ, tar det ikke mye ekstra tid å smekke inn en Dagen-avis i tillegg til en Klassekampen.

– Er det ingen ruter dere slipper å kjøre i det hele tatt?

– Jeg har ennå ikke fått rapport om at vi ikke kjører en rute fordi en gitt avis har valgt å kutte lørdagsdistribusjonen.

– Dere får 7,6 millioner kroner av staten i måneden, mens tapet av inntekter som følge av færre aviser utgjør 140.000 kroner i måneden. Er det utenkelig at dere tjener på at det blir færre aviser å levere?

– Ja, det er utenkelig. Vår kostbase er stabil og inntektene fra staten er stabile, mens jokeren er avisvolumet.

– Vi leverer godt

Som følge av innkjøringsproblemene i november har Kvikkas gitt flere aviser rabatt for eksemplarer som ikke er blitt levert. Kleive vet ikke hvor stort tap dette utgjør.

– Det er noen aviser vi har gått i dialog med fordi det har vært utfordringer med leveringen, noe som skyldes mange parter. For eksempel har vi ikke fått alle avisene vi skal dele ut én eneste lørdag, sier Kleive.

Avtalen er i utgangspunktet at avisene skal betale Kvikkas for hver avis som meldes inn i Kvikkas’ leveringssystem. Stig Kleive understreker at det går stadig bedre med utdelingen av lørdagsaviser.

– Vi leverer godt, og vi som bransje leverer langt bedre enn i starten. Mange får nå lørdagsavis som aldri har fått det før. Vi får mange henvendelser fra folk som er kjempefornøyde, sier han.

mari.vollan@klassekampen.no

– God dialog

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde ikke anledning til å svare på spørsmål fra Klassekampen i går. I forrige uke besvarte han et skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) om hvorvidt han vil si opp avtalen med Kvikkas om distribusjon av lørdags­aviser:

«Departementet har fulgt saken tett og fått skriftlige rapporter hver uke. I tillegg har det vært avholdt flere møter mellom Kvikkas og avisbransjen, både med og uten departementet til stede. Dialogen er god, og stadig flere problemer blir løst», skriver Solvik-Olsen i svaret til Lundteigen.

Han peker på at avisbransjen og Kvikkas nå er enige om en felles målemetode for leveringskvalitet. Tidligere har Kvikkas meldt om leveringskvalitet på mellom 95 og 100 prosent, noe som er blitt bestridt av mediehusene.

«Det har hersket uenighet om tallene, og i departementet har vi mottatt klager rettet mot Kvikkas, men som viste seg å ligge under avisenes eget distribusjonsansvar. Det illustrerer at det er avgjørende å ha korrekt tallmateriale for dokumentasjon av leveringskvalitet og hvorvidt kontrakten er oppfylt», skriver stats­råden.

Ifølge svaret er det ikke aktuelt for staten å dekke tapene som er påført avisbedriftene som følge av manglende avislevering.

Stig Kleive