Torsdag 19. januar 2017 Innenriks

• Ulveopprøret fortsetter i Stortinget • Helgesen får motforslag fra egne rekker

Frp vil snu ulvevedtak

HARDT VÆR: Miljøminister Vidar Helgesens redegjørelse for Stortinget ga ingen ro i ulvestriden. Om to uker møter han motforslag fra egne rekker. foto: siv dolmen

SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. Det kan gi flertall mot miljøminister Vidar Helgesen.

rovdyr

Stortinget vil om mindre enn to uker diskutere redegjørelsen om ulvekonflikten som Vidar Helgesen (H) presenterte tirsdag. Partiene som er mest kritiske til Helgesens politikk, har vind i seilene (se sidesak).

Regjeringspartiet Frp jobber med et forslag som kan pålegge miljøministeren å sette i gang jakt for å bringe ulvebestanden ned på nivået Stortinget har fastsatt.

– Målet er å gjennomføre fellingen som rovviltnemndene vedtok i løpet av vinteren, sier Frps næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen til Klassekampen.

Ulvestriden:

• Miljøminister Vidar Helgesen (H) redegjorde tirsdag for Stortinget om ulvekonflikten.

• Når redegjørelsen skal debatteres, vil Helgesen møte forslag som vil overprøve hans beslutning om å stanse lisensfelling av 32 ulver i og nær ulvesonen i Hedmark.

• Det er reelt flertall i Stortinget mot Helgesens avgjørelse, men det er av juridiske og politiske grunner uvisst om Stortinget vil gripe inn.

• Helgesen og regjeringen mener det ikke er lovmessig grunnlag for å gjennomføre rovviltnemndenes fellings­vedtak.

Samlet gruppe

– Saken sorterer under energi- og miljøkomiteen. Jobber du på egne vegne?

– Nei, slett ikke. Vi må få fram forslag fra en samlet stortingsgruppe. Det vil bli fremmet av vår fraksjon i energi- og miljøkomiteen.

– Statsråden mener at det ikke er lovmessig adgang til å sette i gang lisensfelling i ulvesonen. Kan Stortinget overprøve det?

– Vi mener det ikke er hold i Helgesens konklusjon. Justisdepartementets lovavdeling har tatt feil tidligere, og deres råd må behandles med politisk skjønn. Lovavdelingen legger størst vekt på Bernkonvensjonen, og vi mener at det innenfor denne konvensjonen er fullt mulig å ta ut ulv i tråd med bestandsmålet Stortinget har vedtatt.

– Lisensjakt i ulvesonen skal etter reglene avsluttes innen 15. februar. Tida renner ut?

– Stortinget kan be om å utvide jaktperioden til 31. mars. Helgesen åpner i sin redegjørelse for å innføre lik jakttid innenfor og utenfor ulve­sonen, sier Johansen.

Opposisjonens dilemma

Etter Helgesens redegjørelse skrev NTB at Aps landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, mener Stortinget må instruere regjeringen til å tillate lisensjakt. Overfor Klassekampen nyanserer han budskapet.

– Vi må vurdere alle tiltak, for det er dilemmaer ved å instruere. Det kan sette i gang rettslige prosesser som gjør det umulig å få felt ulv i vinter.

– Er det også et dilemma at Stortinget kan instruere regjeringen til å gjøre noe regjeringen mener er ulovlig?

– Hvis Stortinget mener felling er lovlig, er det jo ulike syn på dette. Det viktigste for meg er at instruksjon kan føre til lange rettslige prosesser. Det har vi ikke tid til.

– Uavhengig av hvem som har rett i lovtolkningen, har du tenkt over konsekvensene dersom Stortinget instruerer regjeringen til å gjøre noe den mener er ulovlig?

– Dette må regjeringen vurdere. Mitt ankepunkt mot instruksjon er at det kan være lite egnet for å få felt ulv raskt, svarer Storberget.

Senterpartiet vil etter alt å dømme delta dersom det danner seg et flertall for å overprøve Helgesens avgjørelse. Stortinget skal 2. februar behandle en interpellasjon om saken fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

KrF avventende

Kristelig Folkeparti var med på Stortingets forlik om bestandsmålet for ulv. Miljøpolitisk talsperson Rigmor Andersen Eide sier at partiet foreløpig ikke er innstilt på å instruere regjeringen.

– Vi merker oss at Helgesen sier at regjeringen legger stor vekt på å gjennomføre Stortingets vedtak. Han har forstått budskapet, og vi ser fram til at han kommer med en sak til Stortinget som gjør det mulig å gjennomføre forliket.

– Da vil det ifølge Helgesen være nødvendig med justeringer av naturmangfoldsloven?

– Det er krevende at det står i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre at naturmangfoldsloven skal ligge fast. Det er opp til statsråden å finne veien videre.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås advarer sterkt mot å instruere Helgesen.

– Det er renspikket ulvepopulisme. Stortinget kan ikke instruere statsråden til å bryte norsk lov. Da har vett og forstand forlatt salen, sier han til NTB.

Miljøbevegelsen er bekymret over signaler om at naturmangfoldsloven kan bli endret for å utvide handlingsrommet for ulvefelling.

– Det vil være å ta norsk forvaltning langt ut på glattisen, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge.

alfs@klassekampen.no

Morten Ørsal Johansen