Fredag 20. januar 2017 Kultur og medier

• Beredskapsdirektoratet steiler over dab-kollapsen • Bare et forvarsel, advarer radioeksperter

Frykter for sikkerheten

SYSTEMSVIKT: Onsdag falt dab-signalene ut mange steder i landet. Bildet viser et sendeanlegg på fjelltoppen Henvola i Tydal, hvor lokalradiostasjonen Radio Nea bygger ut sine egne dab-sendere. Foto: Eivind Engberg, Norsk Lokalradioforbund

Onsdagens brudd i dab-sendinger over hele landet får Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å reagere. – Ikke akseptabelt, sier assisterende direktør Per-Kristen Brekke.

Medier

Etter mange års opphetet debatt ble Norge i forrige uke det første landet i verden til å flytte alle radiolyttere over til digitale sendinger via dab, Digital Audio Broadcasting. 11. januar slukket FM-senderne i Nordland, og seinere i år vil de øvrige fylkene følge etter.

Kritikerne av FM-slukkingen har vært mange og høylytte, og etter bare sju dager fikk de sine bange anelser bekreftet: Kvart over åtte onsdag kveld forsvant dab-signalene for om lag 5 prosent av befolkningen og kom ikke tilbake før nærmere midnatt.

Onsdagens signalbrudd får Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å reagere skarpt.

– Radio og dab er en kritisk samfunnsfunksjon og skal fungere nesten uansett hva som banker på døra av utfordringer, sier assisterende direktør Per-Kristen Brekke i DSB.

Direktoratet vil nå innkalle alle berørte parter til et møte, både for å klarlegge årsaker og vurdere tiltak. Blant annet kan det bli aktuelt å be eieren Norkring å bygge ut med flere fiberkabler som kan benyttes hvis noe liknende skulle skje igjen.

– Vi er veldig opptatt av at dab-nettet har tilstrekkelig redundans. Det betyr at vi ikke må legge alle eggene i samme kurv, men sikre oss med tilstrekkelig antall alternative tilførselsveier i tilfelle brudd.

Brudd i dab-nettet:

• Like før jul vedtok stortingsflertallet å gjennomføre stengingen av FM-nettet som planlagt. Frp, Sp og MDG stemte mot.

• Slukkingen av FM-nettet startet 11. januar i Nordland og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

• Onsdag kveld førte grave­arbeid til kabelskader som slo ut 5 prosent av dab-nettet.

– Kunne blitt alvorlig

I motsetning til i Sverige, hvor hensynet til den nasjonale beredskapen veide tungt for å fortsette med FM, har norske sikkerhetsmyndigheter gitt sin støtte til planene om å erstatte FM-nettet med dab. Seinest i fjor sommer leverte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap rapporten «Beredskapsmessig vurdering for overgangen til Dab». Der konkluderer direktoratet at dab-nettet både er mer teknisk robust enn FM-nettet og at de beredskapsmessige konsekvensene «mest sannsynlig [er] små».

Nå er direktoratet bekymret nettopp for sikkerheten:

– Vi stiller oss litt undrende til hvordan dette kunne skje. Det er ikke akseptabelt at et kabelbrudd skal føre til at signalene ikke kommer fram. 5 prosent av befolkningen er 5 prosent for mye. Med andre omstendigheter kunne denne situasjonen blitt langt mer alvorlig, sier Brekke.

– Burde ikke DSB oppdaget denne svakheten da dere laget rapporten om dab i fjor?

– Vi kan ikke gå inn og sjekke hvor alle kablene er gravd ned, men vi skal nå gå inn i alle detaljene rundt denne konkrete hendelsen. I en tid da vi kobler ned FM-nettet, er vi desto mer avhengig av at dab-nettet er oppe og går.

Brekke mener det ikke er formildende at kun 5 prosent av befolkningen ble rammet. Bruddet skjedde i grisgrendte områder som ikke har utbygd fibernett og som derfor må få dab-signaler sendt via satellitt til lokale master – og derfra videre ut til lokalbefolkningen.

Uavhengige hendelser

Direktør Torbjørn Teigen i Norkring, som eier og drifter dab-nettet på vegne av NRK og Telenor, er ikke enig i at signalbruddet viser at dab-nettet er sårbart.

– Dette er et dårlig eksempel for dem som hevder at dab er usikkert. I dette tilfellet opplevde vi to brudd helt uavhengig av hverandre, begge som følge av menneskelig svikt. Det skal selvsagt ikke skje, men hele dab-nettet er mye mer robust enn FM-nettet sier Teigen.

Teigen påpeker at det resterende nettet, som øvrige 95 prosent av befolkningen er tilknyttet, har langt større redundans, det vil si alternative tilførselsveier for dab-signalene som strømmer ut fra Norkrings hovedsender i Oslo.

– Dette bruddet har ingen sammenheng med dab-teknologien og kunne like gjerne skjedd med FM-nettet og mobilnettet, sier Teigen.

Styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund er langt fra overbevist om at vi ikke vil se liknende hendelser i framtida.

– Dette har jeg advart om lenge. Når vi skal innføre et nytt distribusjonssystem for radio over hele landet, vil det naturlig nok oppstå forskjelligste komplikasjoner. Å tro noe annet er naivt.

– Kan vi ikke stole på beredskapsmyndighetenes vurdering?

– Nei, i dette tilfellet vil jeg si at de rett og slett ikke kan nok om saken. Jeg har hørt mange teorier om hvor enkelt det er å slå ut dab over hele landet, for eksempel ved å ta ut hovedsenderen i Telenor-bygget på Fornebu. Derfor var jeg litt overrasket over den uforbeholdne positive innstillingen til dab som DSB kom med i fjor, sier Svein Larsen.

I går ettermiddag sendte Kulturdepartementet ut en pressemelding hvor statsråd Linda Hofstad Helleland karakteriserer dab-feilen som «uakseptabel».

Kulturministeren har bedt NRK om en rapport om hendelsen, som skal foreligge neste uke.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. januar 2017 kl. 08.44

– Alle egg i én kurv

– Norge har bare ett fibernett. Vi har lagt alle eggene i én kurv. Ved å legge fiberavhengige medier sammen gjør man seg sårbar for kabelbrudd, sier Per Morten Hoff, som har vært en av FM-slukkingens argeste motstandere.

Hoff ledet teknologi­bedriftenes forening IKT Norge i en årrekke og arbeider i dag som rådgiver og lobbyist på Stortinget. Han mener norske sikkerhetsmyndigheter og politikerne på Stortinget har tatt for lett på forberedelsene til slukking av FM-nettet.

– Dette viser at vi har feilet. Vi har ingen sårbarhets­analyse. Man har tatt NRK og Norkrings lovnader om at sikkerheten blir bedre for god fisk, sier Hoff.

Heller ikke rapporten som Direktoratet for sikkerhet og beredskap laget i fjor om overgangen til Dab som beredskapskanal, får god omtale. Rapporten var for kort og gikk ikke tilstrekkelig i dybden i sine risikovurderinger, mener Hoff.

– En ti sider lang rapport er et veldig tynt faktagrunnlag for å hevde at beredskapen blir bedre. I Sverige konkluderte Sveriges riksrevisjon med at slukking av FM-nettet ikke var forsvarlig. De slo fast at Sveriges evne til å varsle befolkningen blir redusert.