Mandag 23. januar 2017 Debatt

Fortsatt praktisk, Omtveit

Utdanning

Kunst- og håndverksfaget er et godt eksempel på hva som har skjedd med den praktiske håndverkstradisjonen i skolen. Faget har i for stor grad blitt et teoretisk kunst- og designfag.

Vi ønsker å styrke fagets praktiske dimensjon og gi alle elever mulighet til å fokusere på praktiske arbeidsoppgaver. Forskjellen vil være at de kan velge å gjøre det enten med kunst eller med håndverk som utgangspunkt. Vi mener det blant annet vil kunne bidra til å styrke håndverksfagenes posisjon og forberede elevene bedre på arbeidslivet.

I forbindelse med fornyelsen av læreplanverket, som starter dette året, vil vi vurdere om kunst- og håndverksfagets praktiske innhold kan styrkes ved at det deles i to separate fag. Vi skal også utrede om elevene skal kunne komme opp i muntlig eksamen i praktiske og estetiske fag på 10. trinn, på lik linje med de øvrige trekkfagene. Eksamen i et fag kan bidra til at skolene i større grad prioriterer faget.

Dette kan være et fornuftig grep for å styrke de praktiske og estetiske fagenes plass i skolen. I tillegg arbeider vi med en plan for hvordan vi ytterligere kan styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen.

I et innlegg i Klassekampen 9. januar er lektor Bibbi Omtveit bekymret over at en eventuell deling av kunst- og håndverksfaget vil føre til at håndverk ikke lenger blir en del av allmenndannelsen.

Vårt utgangspunkt er at hvis vi bestemmer oss for å gå for en deling, så skal fagene favne hele bredden i kunst- og håndverksfagene. Begge skal ivareta den praktiske dimensjonen. En utredning vil nettopp kunne gi oss svar på om en deling av faget kan være én vei å gå for å sikre at opplæring i praktiske ferdigheter er en viktig del av allmenndannelsen, uansett senere studie- og yrkesvalg.

torbjorn.roe.isaksen@kd.dep.no

Artikkelen er oppdatert: 24. januar 2017 kl. 14.56