Fredag 27. januar 2017 Innenriks

• Kirkerådsleder vil bygge rosa kompetanse • Kurses av forening for kjønnsmangfold

Mer kjønnskamp i vente

Rosa: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har noe å lære Kirka om hvordan man omtaler mennesker. Til høyre for henne Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

KIRKE OG KJØNN: Ny ekteskaps­liturgi for likekjønnede bankes gjennom på årets Kirkemøte. Men kjønnskampen i Kirka er på ingen måte avblåst.

kirkemøtet

Mandag skal Kirkemøtet vedta en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi. Dermed kan Kirka legge bak seg en lang kjønnspolitisk strid. Eller kan den det?

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, som også er styremedlem i Åpen folkekirke, brukte deler av sin åpningstale til å vise solidaritet med LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Hun tok «kraftig avstand fra den behandling mange LHBT-ere har opplevd» og oppfordret Kirka til å beklage den skammen den har påført dem «når den kalte deres kjærlighet for synd». Oppfordringen høstet applaus i salen.

Raaum snakket om fornyelse av «skriften og livet», og tok til orde for å utvikle Kirkas rosa kompetanse: «Vi er allerede i gang», sa hun.

Dermed kom hun med et tydelig signal om at spørsmål rundt kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vil bli et viktig tema for Kirka i tida framover.

Kirkemøtet:

• Kirkemøtet går i år av stabelen i Trondheim fra 25.–31. januar.

• Det er det første Kirkemøtet etter at de formelle båndene til staten er brutt.

• Kirkemøtet er Kirkas øverste organ. Det består av medlemmene i bispedømmerådene og har 116 medlemmer.

• Kirkerådet utgår fra Kirke­møtet og fungerer som Kirkas «regjering» mellom kirke­møtene.

• Åpen folkekirke, som har kjempet LHBT-eres kamp i Kirka, har majoriteten i både Kirkemøtet og Kirkerådet.

Har gjennomført rosa kurs

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH). Avdelingen tilbyr kurs i hvordan man møter ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk på en fordomsfri måte. Enkelte menigheter har allerede gjennomgått Rosa kompetanse-kurs, får Klassekampen bekreftet av FRI-rådgiver Hilde Arntsen. Hun opplyser at det i dag ikke finnes noe eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot kirke- eller trossamfunn. Kursopplegget er fleksibelt.

– Vi tilpasser hvert undervisningsoppdrag til det enkelte sted, slik at det blir mest mulig relevant for deltakerne, sier Arntsen.

Samlivstoget

FRI har en familiepolitisk strategi som vil falle flere aktive kirkefolk tungt for brystet. Blant annet går de inn for eggdonasjon og altruistisk surrogati, og de godtar polyamori (det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig).

På FRIs nettsider, under overskriften «Verdimessig utgangspunkt for FRIs arbeid», står det blant annet at de skal «arbeide for at familiebegrepet ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er, eller ut ifra heteronormative forståelser av familien og av foreldre».

Delegat til Kirkemøtet Øivind Benestad har i en årrekke kjempet mot felles ekteskapslov, og mot at Kirka skal lage en vigselsliturgi for likekjønnede. Han spår at Kirka i tida framover vil bli en kjønnspolitisk arena.

– Det blir mange nye kamper. Jeg har lenge argumentert for at kjønnsnøytral vigsel bare er én stasjon blant flere for det samlivspolitiske toget.

– Hva blir neste stasjon?

– Når Kirka innfører en kjønnsnøytral teologi og demonterer betydningen av mor-far-barn-relasjonen, ligger veien åpen for alt mulig annet, som for eksempel eggdonasjon, assistert befruktning for single og surrogati, sier Benestad, som mener det er særlig uheldig hvis Kirka sender slike signaler samtidig med at en liberalisering av bioteknologiloven er på trappene i Stortinget.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum tror ikke det vil virke kirkesplittende at Kirka får et kursopplegg fra en organisasjon som slutter opp om eggdonasjon og altruistisk surrogati.

– Så lenge vi ikke slutter oss til deres syn. Vi skal ikke adoptere deres politikk, men de har noe å lære oss om hvordan vi omtaler mennesker og hvor smertegrensene går, sier Raaum.

Kirkerådslederen legger til at Kirka også kan bygge denne kompetansen selv, uten hjelp fra FRI.

Vil ha unisex-toalett

Ungdommens kirkemøte behandlet på sitt møte i fjor høst plan for kjønn og likestilling. Der oppfordret de kirkene til å ha unisex-toalett og ha en kjønnsnøytral begrepsbruk, «ettersom berre å trekkje fram to kjønnsidentiteter blir for snevert».

aseb@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Øivind ­Benestad