Lørdag 4. mars 2017 Kultur og medier

• Nicolai Tangens stiftelse sponser direktørlønn • Får to styreplasser ved Sørlandets Kunstmuseum

Fester grepet om museet

SPONSOR: Nicolai Tangen sørger for at Reidar Fuglestad blir Norges best betalte museumsleder. Her står Tangen foran siloen hvor Sørlandets Kunstmuseum skal flytte inn i 2020 eller 2021.Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen

Fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen var med på å ansette ny direktør ved Sørlandets Kunstmuseum – og betaler 1,75 millioner av lønna hans. – Betenkelig, sier kunstner.

kunst

Reidar Fuglestad blir trolig Norges best betalte museumsleder når han tiltrer som ny direktør for Sørlandets Kunstmuseum i april. Gullavtalen er på 2,95 millioner kroner – tilsvarende det han tjener som sjef for Dyreparken i Kristiansand i dag. Til sammen­likning får Nasjonalmuseets nye direktør Karin Hindsbo en lønn på 1,65 millioner.

For å matche Dyreparkens lønnsnivå har styret ved museet vært kreative: 1,2 millioner kroner tas fra budsjettet til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), mens 1,75 millioner kroner betales av fondsforvalter Nicolai Tangen via Ako kunststiftelse. Tangen har donert en stor kunstsamling til museet.

SKMU skal snart flytte inn i en ny kunstsilo i Kristiansand, anslått å koste 500 millioner.

– For å få Fuglestad med på dette prosjektet kunne vi ikke vente at han skulle gjøre det pro bono. Han måtte få beholde lønna han hadde i Dyreparken, og det kunne ikke Sørlandets Kunstmuseum betale, sier Jan Vincents Johannessen, styreleder ved museet.

– 1,2 millioner kroner er vel ikke «pro bono»?

– Når du er 60 år og i en trygg og god jobb med suksess, er det en stor utfordring å si fra seg det. Det er ikke urimelig at han beholder den lønna han har.

Nicolai Tangen:

• Fondsforvalter og kunstsamler fra Kristiansand (født 1966).

• Etablerte investeringsfondet Ako Capital i 2005, som ifølge Aftenposten forvalter mer enn 80 milliarder kroner.

• Har en master i kunsthistorie fra The Courtauld Institute i London.

• Donerte rundt 1500 verk til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) i 2015.

• Samlingen eies formelt av Ako kunststiftelse, men SKMU har evig disposisjonsrett.

En gave på ti millioner

Styrelederen påpeker at andelen av lønna som kunstsamler Nicolai Tangen betaler, er donert til museet fra Ako kunststiftelse som en enkeltgave på 10,5 millioner kroner. Det tilsvarer 1,75 millioner kroner over seks år. Johannessen ser ikke noe problematisk ved avtalen, som først ble omtalt av Dagens Næringsliv.

– Dette er en avtale mellom Ako kunststiftelse og SKMU. Det skal ikke betales direkte til Fuglestad, derfor har han ingen binding til dem. Han har bare én arbeidsgiver.

– Men Fuglestad er jo klar over at størsteparten av lønna kommer fra Tangen?

– Ja, men det betyr ikke at han har noen bindinger til ham. Fuglestad kan oppføre seg akkurat som han vil overfor Tangen og Ako-stiftelsen.

– Hva hvis Tangen er misfornøyd med hvordan samlingen hans disponeres av museet?

– Fuglestad og den kunstneriske staben står fritt til å disponere samlingen slik de vil. Men det er klart: Tangen vil ikke fortsette å donere til museet hvis alle bildene havner i kjelleren.

– Prinsipielt problematisk

Nicolai Tangen donerte sin kunstsamling på rundt 1500 bilder til SKMU i 2015. Samlingen består av sentrale verk hovedsakelig fra perioden 1930–1980. Tangen har vært opptatt av at kunsten skal vises fram i den nye kunstsiloen, som han har bidratt til med 20 millioner kroner.

Kunstner Marianne Heier mener at det er prinsipielt problematisk at Nicolai Tangen nå er med på å betale lønna til Reidar Fuglestad.

– SKMU er et offentlig museum, finansiert av skatte­betalernes penger. Hvis det kommer antydninger om hvordan samlingene forvaltes, er det ikke heldig.

– Ifølge styreleder ligger det ingen føringer for denne donasjonen. Føler du deg trygg på at den nye direktøren ikke vil føle seg forpliktet til å løfte fram Tangen-samlingen?

– Jeg synes nok det er litt betenkelig. Noe av problemet med næringslivets sponsorvirksomhet er at det følger med en annen kultur enn når for eksempel Kulturrådet går inn og støtter et prosjekt. Det er naivt å tro at sponsor­penger kommer uten føringer.

Får plass i styret

Nicolai Tangen og Ako kunststiftelse får nå mer innflytelse over det offentlige museet, som årlig mottar rundt 15 millioner i tilskudd fra staten, Kristiansand kommune og fylkeskommunene i Agder.

Tangen satt i ansettelses­utvalget som ansatte Fuglestad, og to representanter fra Ako kunststiftelse får også plass i styret ved museet. Representantene fra kunst­stiftelsen vil utgjøre en firedel av styret på åtte personer.

– De blir et mindretall og kan stemmes ned. Stiftelsen får ikke noen større innflytelse enn Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, som har to representanter i styret til sammen, sier Jan Vincents Johannessen.

Nicolai Tangen skriver i en e-post at kunststiftelsen ikke får noen innflytelse utover de to styreplassene.

«Det er viktig å understreke at kunststiftelsen og SKMU har en helt sammenfallende visjon, nemlig at Kunstsiloen skal bli et av de ledende kunstmuseene i Norden. Det er derfor ingen motsetning mellom de to institusjonene», skriver han.

Tangen synes ikke det er problematisk at han er med på å betale Fuglestads lønn.

«Nei, tvert imot. For SKMU vil all den ekstra kunsten medføre støre kostnader, og det er derfor naturlig at vi dekker deler av disse kostnadene.»

kultur@klassekampen.no

Kritisk til at sjefen ikke kan kunst

Kunsthistoriker Marit Paasche reagerer på at Sørlandets Kunstmuseum henter inn sin nye direktør fra næringslivet.

– Det er nok helt i tråd med den rådende «kunst som næring»-retorikken, men det er altså ikke uproblematisk. Et museum er en faginstitusjon, og jeg skulle likt å se næringslivet ansette kunsthistorikere som direktører i Statoil, Telenor og Hydro, sier hun.

Reidar Fuglestad har ingen kunstfaglig kompetanse, i motsetning til forgjengerne Lars Grambye og Karin Hindsbo.

– Det er veldig trist når man ikke lenger tenker på et museum som et sted for kunstfaglig virksomhet, men som et verktøy for næringslivets interesser, sier Marianne Heier, som også er kritisk til ansettelsen.

Styreleder Jan Vincents Johannessen forklarer ansettelsen med at den nye direktørstillingen innebærer å være en slags entreprenør for den nye kunst­siloen som skal settes opp i Kristiansand.

– Jobben handler blant annet om å skaffe finansiering til bygg og drift. Hovedoppgaven er å være en byggherre, ikke å kuratere kunst. Fuglestad har et stort nettverk i Kristiansand, og er veldig god til å skaffe sponsorer.

Museet skal nå ansette tre nye kuratorer, og Fuglestad vil ha en stab rundt seg med ansvar for den kunstfaglige delen av driften, forteller han. Styrelederen sa til Dagens Næringsliv denne uka at målet er å skape et nytt opplevelseskonsept som skal trekke til seg «de 95 prosentene av befolkningen som ikke er interessert i kunst».

– Hva med dem som er interessert i kunst?

– De kommer til å få se utstillinger i Kristiansand som de aldri ville ha drømt om.

Jan Vincents Johannessen
Marianne Heier