Lørdag 1. april 2017 Innenriks

Brukerorganisasjonene ber politikerne prioritere bedre medisiner heller enn heroin:

Ny medisin, ikke heroin

VIL BLI HØRT: Alle brukerorganisasjonene, med unntak av én, har samlet seg bak felles krav for å få inn nye medikamenter i behandlingen av rusavhengige. Men politikerne diskuterer helst heroinbehandling. Fra venstre: Ronny Bjørnestad (Pro-Lar), Vidar Hårvik (Marborg) og Ronny René Nielsen (A-larm).

RUS: Rusbrukernes organisasjoner ber politikerne satse på nye medisiner heller enn heroinbehandling. Brukerne får støtte fra fagfolk, men politikerne vil ha heroin.

HEROIN

Høyres landsmøte har vedtatt å åpne for å bruke heroin i behandling av tunge rusmisbrukere i Norge. Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre det samme på landsmøtet i midten av april. Dermed ligger det for første gang an til å bli flertall på Stortinget for heroin­assistert behandling i Norge.

Men hvor kommer iveren etter heroinbehandling fra? Brukerorganisasjonene vil heller ha nye medisiner.

Heroinassistert behandling:

• Landsmøtet i Arbeiderpartiet, som avholdes 20.–23. april i Oslo, vil avgjøre om det er flertall for forsøk med heroinassistert behandling i Norge.

• I går møtte alle brukerorganisasjonene, med unntak av én, Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering (Lar).

• Organisasjonene ber politikerne prioritere å tillate flere medikamenter i Lar-behandlingen heller enn å prioritere heroinbehandling.

Samlet bak kravet

– Vi ønsker at politikerne prioriterer og utvider hvilke medikamenter som kan brukes i legemiddelassistert rehabilitering, heller enn å henge seg opp i heroinassistert behandling, sier Ronny René Nielsen i organisasjonen A-Larm.

Sammen med representanter for brukerorganisasjonene Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), Pro-Lar, Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon (Marborg), Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse (NUBS) møtte han i går Stortingets helse­komité.

Organisasjonene presenterte felles krav om styrking av tilbudet for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (lar).

I lar får rusbrukere legemidler som fungerer som erstatning for heroin. Flere av stoffene er opiater, men heroin skiller seg fra stoffene som brukes i behandling i dag, ved at det har større ruseffekt og brytes ned mye raskere. Dermed trenger brukeren påfyll flere ganger om dagen.

Organisasjonene har ingen prinsipielle problemer med heroin, men ber om at man satser på stoffer med lengre varighet som fungerer bedre.

Om politikerne tillater langtidsvirkende morfin og et bredere spekter metadonpreparater i rusbehandlingen, mener organisasjonene at heroinassistert behandling vil være unødvendig.

Alle norske brukerorganisasjoner, med unntak av Foreningen for human narkotikapolitikk, har stilt seg bak kravene i brevet.

Forskerne gir grønt lys

Heller ikke blant fagfolkene ivrer man etter å innføre heroinassistert behandling.

Kravet fra brukerorganisasjonene kommer i kjølvannet av en rapport fra Senter for rusmiddelforskning (Seraf).

Den konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si at heroinassistert behandling vil ha bedre effekt enn eksisterende behandling, men at det vil være flere ganger dyrere. Forskerne konkluderer med at med begrensede ressurser vil man kunne hjelpe langt flere ved å styrke eksisterende rusbehandling.

Vidar Hårvik i organisasjonen Marborg skjønner ikke hvor entusiasmen for heroinbehandling kommer fra.

– Politikerne er veldig interessert i det, men spør du meg, så har debatten kommet helt skjevt ut. Får vi tilgang på flere langtidsvirkende opiater, vil det være mange som kan velge det foran heroin, sier Hårvik.

Han er bekymret for at den individuelle oppfølgingen av pasientene i lar har blitt dårligere etter hvert som det har blitt flere pasienter. I dag er det rundt 8000 pasienter i lar-behandling.

– Heroin er symbolsk viktig

Det er landsmøtet i Ap som i april vil avgjøre om heroinbehandling blir innført.

Ruspolitisk talsperson Ruth Grung mener det er viktig å begynne arbeidet med å innføre behandlingen, i første omgang ved et kontrollert forskningsprosjekt.

– Verken brukerorganisasjoner eller forskere ber om heroin­behandling. Hvorfor er det så viktig for dere politikere?

– Spørsmålet om heroin i behandling har blitt symbolsk viktig. Det er 12 år siden rusbrukere fikk status som pasienter. Tidligere mente man misbruket var selvforskyldt, og den holdningen henger igjen i moralisering mot å bruke heroin i behandling. Vi vil ikke la moralisme komme i veien for å sikre pasienter de medisinene de trenger, om det så er heroin, sier Grung, som forteller at Ap vil legge medisinfaglige vurderinger til grunn for hva man velger å prioritere.

– Flere forskere vil ikke anbefale heroinbehandling. Er ikke dette å overprøve faglige anbefalinger?

– Nei, mitt inntrykk er at både brukerne og forskerne først og fremst er bekymret for at heroinbehandling er ressurskrevende og at man vil nå færre. I første omgang vil vi ha et forskningsprosjekt som antakelig vil finansieres av forskningsmidler og ikke tas fra potten til rusbehandling, sier Grung.

jos@klassekampen.no

Ruth Grung